Entreprenad – felaktig faktura

Av olika anledningar kan beställaren(byggherren) och entreprenören bli oense om betalning. Denna artikel handlar om hur du kan gå tillväga om du har fått en felaktig faktura som du av någon anledning anser att du inte ska betala.

Betalningsskyldigheter kan uppstå av olika anledningar. Vanligen finns en betalningsplan för när olika delar i en entreprenad ska betalas. Det kan dock finnas anledningar till att beställaren inte vill betala, så som att den delen av tjänsten inte är utförd eller att den är felaktig.

När är det berättigat att hålla inne betalning?

Gällande frågan om ni kan hålla inne betalning måste ni noga granska ert avtal. Vad sägs i avtalet gällande dröjsmål eller fel? Det är avtalet som styr hur du kan gå tillväga om du anser att det är felaktigt.

Om du som beställare är konsument finns det vissa skyddande regler som inte går att avtala bort. Du är konsument om du har beställt en tjänst och du inte har gjort det inom ramen för ett företag, förening eller annan juridisk person. Enligt konsumenttjänstlagen har du alltid rätt att få en specificerad faktura. Fakturan ska vara så specificerad att du kan granska vilka kostnader som entreprenören tar betalt för. Just gällande småhusentreprenader finns också specialregler för konsumenter. I 52 § Konsumenttjänstlagen anges att konsumenten vid småhusentreprenader inte är skyldig att betala för annat än utförd del av entreprenaden. Man kan fortfarande ha en betalningsplan, men de delar som betalas för ska vara utförda för att betalningsskyldighet ska träda in. Om slutbesiktning ska genomföras har som huvudregel konsumenten rätt att hålla inne 10 % av betalningen till dess att entreprenaden blir godkänd.

Bestrida faktura

Det första steget när du ska bestrida en faktura är att kontakta företaget skriftligt och förklara varför fakturan är felaktig. Om du bara anser att fakturan till viss del är felaktig bör du betala det du anser är korrekt och bestrida överskjutande del, dvs den felaktiga delen.

Entreprenören kan sälja fakturan till inkassoföretag. Då kan du bestrida fakturan även till inkassoföretaget. Det ska ske skriftligen och bör innehålla en saklig förklaring av felet och att du redan bestridit fakturan.

Fakturan kan också lämnas till kronofogdemyndigheten. Om man inte bestrider hos kronofogden kan de utmäta egendomen. Märk dock att kronofogden inte prövar ärendet i sak. Kronofogden blir emellertid förhindrat att utmäta om ni bestrider fakturan. Om det bestrids kommer motparten (entreprenören) få en förfrågan om de vill att kronofogden skickar ärendet till tingsrätt. I tingsrätt kan en prövning av frågan ske.

Om det går vidare till tingsrätt

Om betalningskravet går vidare till tingsrätt kan det vara bra att få hjälp av en advokat för att bestrida klagomålet. Om du skulle vilja ha hjälp att bli företrädd i domstol kan du kontakta oss. Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av processrätt och entreprenadrätt. Vi kan bland annat hjälpa till med att:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om du kan ha rätt till skadestånd.
 • Få en bedömning om du har rätt att hålla inne betalning.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge.
 • Få en advokat om du behöver gå i domstol.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Maximera dina chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter.
 • Slipp att slösa tid och energi till att förhandla med hantverkaren.
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.