Ultimata guiden om att förlikas

Att förlikas innebär att parter i en tvist kan komma överens om hur tvisten ska lösas istället för att domstolen avgör målet. Att förlikas är ganska vanligt förekommande och innebär att parterna ingår ett avtal om förlikning där ni kort anger vad tvisten handlar om, vad ni kommit överens om samt att tvisten inte får prövas igen. I den här artikeln ska vi gå igenom vad ett förlikningsavtal är, hur en förlikning fungerar och mycket mer.

Vad är att förlikas?

  • Ett förlikningsavtal är ett dokument som fastställer det som parterna har kommit överens om.
  • För att ett förlikningsavtal ska vara giltigt ska det bland annat framgå vad parterna har överenskommit om, hur överenskommelsen ska fullgöras, vad respektive part ska göra och när de ska göra detta.
  • Förlikningsavtalet kan fungera som den slutliga regleringen av parternas tvist.

Det innebär att varje part kan förklara sig nöjd med överenskommelsen och därmed frånsäga sig rätten att återkomma med anspråk rörande samma tvist. Förlikningsavtalet skapar på så vis en säkerhet för parterna.

Ultimata guiden om att förlikas

När är förlikning tillåten?

Inom juridiken gör man skillnad på dispositiva och indispositiva tvistemål.

I den här typen av tvistemål är statens utredningsskyldighet begränsad. Det är alltså upp till parterna själva att ansvara för att målet blir utrett på bästa sätt. Det ingår i domstolarnas verksamhet att vid dispositiva tvistemål försöka få parterna att komma överens genom förlikning (42 kap. 17 § rättegångsbalken). Detta ska dock endast ske om frågan om förlikning inte anses olämplig. Avgörande för den här bedömning är bland annat omständigheterna och parternas inställning till att komma fram till en frivillig uppgörelse. Generellt kan det dock sägas att om tvisten rör ett mindre belopp är skälen för förlikning något starkare än om målet rör ett högre belopp. Detta beror mestadels på grund av att rättegångskostnaderna kan bli höga i förhållande till en tvist om ett mindre belopp.

Hur gör man en förlikning?

Bestämmelserna i rättegångsbalken ger inte mycket vägledning om hur en förlikning går till. Av förarbetena går det att utläsa att rätten ska verka för en förlikning i vissa fall.

  • Detta kan ske genom att domaren tar reda på om parterna överhuvudtaget vill förlikas.
  • Detta kan ske genom att domaren under förlikningsförhandlingen talar med respektive part enskilt men domaren behöver inte delta i samtalet mellan parterna.

Om domaren för samtal med parterna bör detta föregås ,ed att denne berättar om både för- och nackdelar med förlikning, vad som ska bevisas samt vem som har bevisbörda. Det vanligaste är dock att domaren lämnar ett förlikningsförslag, eftersom att detta medför en snabbare och billigare process. Hur domaren ska gå tillväga avgörs alltså utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Frågan om förlikning kan även tas upp i olika skeden i processen och även vid flera tillfällen i en och samma process.

Efter det att en förlikning är nådd är det vanligast att talan återkallas eller att målet inte längre fortsätter handläggas av domstolen. Om ni önskar det så kan även domstolen stadfästa era önskemål i en dom.

Att tänka på

I den här artikeln har vi gått igenom vad som gäller vid förlikning. Har du fler funderingar eller behöver hjälp med att upprätta ett förlikningsavtal rekommenderar vi dig att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har advokater och jurister som har förvärvat en djup kunskap i flera olika rättsområden med en stor förståelse för varje enskild situationens komplexitet. Tveka därför inte att höra av dig till oss med ditt ärende!

Läsvärt om att förlikas

https://www.domstol.se/amnen/tvist-om-pengar/huvudforhandling-i-tvistemal/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om att förlikas

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.