Betalningsanmärkning – vad gäller och vad kan du göra för att slippa?

Under 2019 hade nästan fyra hundra tusen svenskar skulder hos Kronofogden. En betalningsanmärkning ger kraftfulla konsekvenser för den enskilda. En anmärkning kan göra att man får svårt ta lån, telefonabonnemang eller andra avbetalningstjänster. I tidigare artiklar har vi fokuserat på betalningsanmärkningar och hur man kan man kan använda sig av förfarandet för att få betalt. I denna artikel kommer vi att fokusera kring vilka effekter betalningsanmärkning kan ha för den som krävs för betalning genom Kronofogden. Regelverket som styr krav på betalning eller annan fullgörelse som betalas för sent är speciellt och kallas i juridiska termer för summarisk process. I och med att många av kraven som framställs inte är tvistiga är systemet uppbyggt på att processen ska gå snabbt. Nedan går vi igenom vad som händer i en summarisk process och vad som kan vara bra att tänka på om ärendet skulle gå vidare till domstol.

Hur är regelverket utformat?

Grundtanken med mål om tvister om betalning eller fullgörelse är att processen är förenklad jämfört med ett vanligt tvisteförfarande. Genom processen prövas huruvida betalningskravet är tvistigt eller inte. Till skillnad från en domstolsprocess i allmän domstol är förfarandet hos Kronofogden snabbt, skriftligt och enkelt. En fordran som kan utkrävas genom förfarandet är en summa i pengar som är förfallen till betalning. Svaranden ska ges möjlighet att yttra sig och delges av myndigheten. Ingen materiell bedömning om betalningskravet med undantag för om Kronofogdemyndigheten finner att ett krav är ogrundat eller obefogat. I nästa steg delges personen som krävs på summan med föreläggande om kravet bestrids eller inte. Kronofogdemyndigheten har en informationsplikt gentemot den som krävs på betalningen att informera om betalningsföreläggandet. Myndigheten ska upplysa att målet kan avgöras utan att han yttrar sig.

Betalningsanmärkning – vad gäller och vad kan du göra för att slippa?
Betalningsanmärkning – vad gäller och vad kan du göra för att slippa?

Vad händer om kravet inte bestrids?

Om du inte bestrider brevet som du får från Kronofogden kommer ett utslag att meddelas. Med ett utslag menas att du får en betalningsanmärkning eller en ”prick” som gör att det blir svårare att exempelvis ta del av vissa typer av betaltjänster. Ett utslag som meddelas kallas i juridiska termer för en exekutionstitel som innebär att den betalningsskyldige kan utmätas på egendom för att få betalt i ärendet.

Vad händer om kravet bestrids?

Vid ett bestridande ska en inlaga inges till domstolen och du som krävs på pengar underrättas om stämningen. Om målet prövas i allmän domstol kommer målet att dömas enligt civilprocessuella regler. I detta skede kommer den summariska processen övergå till en process i tingsrätt. Kronofogdemyndigheten ska överlämna målet till behörig tingsrätt enligt bestämmelserna i rättegångsbalken.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med summarisk process i snart två årtionden. Om du önskar ta ett krav om betalningsärende till domstol kan du vända dig till oss för vägledning. Genom åren har vi förvärvat en djup kunskap i många olika rättsområden med en förståelse för varje situations unika komplexitet. Vi använder alltid denna kunskap för att värna om just vår klients intressen och hitta den bästa lösningen för just dig. Tveka inte att höra av dig!

Författad av juristtrainee Charlotte Törnstrand

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.