Käromål, svaromål och andra begrepp vid ett tvistemål

Inom juridiken används olika begrepp löpande i texter, där begreppen inte alltid är så lätta att förstå. I den här artikeln ska vi gå igenom bland annat begreppen käromål och svaromål. Dessutom kommer du också få vissa till begreppen närliggande begrepp förklarade för dig.

Käromål, svaromål och andra begrepp vid ett tvistemål
Talan – Begreppet kommer du komma i kontakt med många gånger om du går in och läser i rättegångsbalken, där det till mångt och mycket regleras vad som gäller under en tvist i domstol. Dock är det så att begreppet ”talan” ibland har olika betydelse i olika bestämmelser i rättegångsbalken. I vissa fall kan det betyda en parts hela verksamhet under en process. Den betydelsen har begreppet bland annat i bestämmelsen i 12 kapitlet 1 § rättegångsbalken ”parts talan må föras genom ombud”. Talan kan i andra fall i stället vara vad en part gör gällande i ett mål, vilket också kallas för yrkande.

Kärande och svarande – I ett tvistemål är det oftast två personer som strider om något, och dessa personer kallas för parterna i målet. Parten som man strider emot kallas för sin motpart. Den av parterna som har ett krav mot den andra parten kallas för kärande och den som kravet är ställt emot kallas för svarande. Stämningsansökan brukar göras i kärandens namn, och stämningen brukar röra svaranden.

Käromål och svaromål – För det fall att målet rör ett tvistemål brukar talan som lämnas in till domstol av käranden i samband med ansökan om stämning, betecknas som käromål. Svaromålet är svarandens talan.

Att tänka på:

Även om du nu har en ökad kunskap om juridiska begrepp, finns det många fler begrepp som är svåra att förstå. Därför blir det ofta svårt att försöka driva en tvist själv. Vasa Advokatbyrå AB har arbetat länge med att driva tvistemål. Tveka inte att höra av dig till oss, så hjälper vi dig.

Läsvärt

Hantera en tvist – Sveriges Domstolar

Myter om domstolen – Domstolenshistoria.se

Tvistemål – dispositiva och indispositiva mål – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Tvistemål – 4 saker att tänka på  – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Advokatens roll i ett tvistemål – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.