Ska du beställa en entreprenad och funderar över vad du behöver tänka på? I denna artikel går vi igenom några viktiga saker att tänka på inför ett entreprenadarbete.

entreprenad arbeten stockholm

Det första steget i planeringen av en entreprenad är att se över sin budget. En entreprenad kan bli ett kostsamt projekt och det är viktigt att ha en buffert för oförutsedda kostnader. Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter om vem som är ansvarig när fel uppstår, och då är det vanligt att man om det är osäkert vem som är ansvarig, kommer till en uppgörelse gällande betalning. Det är också vanligt att det under arbetets gång visar sig att fler arbeten som inte var inräknade i ursprungspriset behöver göras. En ytterligare sak är att man kan åka på sanktionsavgifter från kommunen om man av misstag inte följer regelverket gällande bygglov, startbesked och slutbesked. För sådana saker kan det vara skönt med en buffert.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Det är bra att ha lite juridisk kunskap så att du vet vad som gäller om det uppstår en tvist. Om ni som beställare är en förening eller ett aktiebolag, räknas ni som en juridisk person. Ett avtal om entreprenad med en juridisk person är en kommersiell tjänst. Det finns ingen lag som reglerar kommersiella tjänster. Avtalstolkning blir således ofta avgörande när tvister uppstår som prövas i domstol. Lämpliga standardavtal är AB 04 för utförandeentreprenader och ABT 06 för totalentreprenader. Om ni ska låta utföra en konsulttjänst kan ni använda ABK 09.

Om du som beställer är konsument, dvs en privatperson som inte beställer tjänsten för ett företag, enskild firma eller förening, gäller konsumenttjänstlagen. Lagen ställer upp skyddande regler för konsumenter och de särskilda reglerna om småhusentreprenader finns i §51 – 61 konsumenttjänstlagen. Trots att skyddande regler finns är det ändå viktigt att ha välavvägda avtal. På det sättet slipper ni konflikter som kan uppstå. Lämpligt standardavtal för småhusentreprenader är ABS 18.

En entreprenad kan utföras som en utförandeentreprenad eller som en totalentreprenad. En utförandeentreprenad innebär att beställaren ansvarar får projektering medan entreprenören endast ansvarar för utförande. Det åligger således beställaren att projekteringen blir korrekt så att arbetet får den tilltänkta funktionen. Detta upplägg kan vara lämpligt om beställaren är väldigt kunnig, men om man känner sig osäker kan det vara smidigare att använda en totalentreprenad. Vid en totalentreprenad är det som huvudregel entreprenören som utför projekteringen och är ansvarig för arbetets funktion. Men tänk dock på att om du ändå lägger fram en teknisk lösning som du vill att entreprenören ska använda, så är du som huvudregel ansvarig för riktigheten i den handling som du lägger fram.

entreprenad arbeten stockholm2

Sist ska nämnas något om priset och betalningen. Priset kan betalas som fast pris eller som löpande räkning. Det går också att ha löpande räkning men med ett tak (maxpris). Om priset är ett fast pris får detta inte överskridas (om det inte finns tilläggsarbeten). Ofta har man även en betalningsplan som förklarar när beställaren är skyldig att betala. Ofta betalas således arbetet av i etapper. Det är att rekommendera att aldrig betala i förskott, istället bör betalningen knytas an till olika utförandeposter. Till exempel kan viss del betalas när stommen är lagd, en annan när vvs är utfört osv. Betalningen är ett påtryckningsmedel för att entreprenören ska slutföra arbetet.

entreprenad arbeten stockholm3

Få juridisk vägledning

Det kan bli kostsamt att ha avtal som inte är välutformat. För att hindra framtida tvister kan det vara väl värt att anlita en jurist för avtalsskrivning. Det kan också vara nödvändigt med en advokat om du har hamnat i en domstolstvist.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt