Entreprenad – ABK 09 – Del 1

Del 1 av 2

Ska du upphandla en konsulttjänst för entreprenad? Undrar du hur ABK 09 fungerar? Eller funderar du bara i allmänhet vilket kontrakt som är lämpligt? Denna artikel är den första i en artikelserie om ABK 09. Här går vi igenom hur du väljer entreprenadkontrakt och riktar sedan fokus på standardkontraktet ABK 09.

Entreprenad - ABK 09

Välj rätt standardkontrakt

Det är viktigt att ha bra avtal i samband med entreprenader. Det finns olika standardkontrakt beroende på vad ni behöver och vilka parter som det handlar om. Det finns särskilda kontrakt anpassade för konsumenter (privatpersoner) och andra kontrakt lämpade för privata aktörer. Standardkontrakten är framtagna av intresseorganisationer från byggsektorn och i förekommande fall från konsumentorganisationer.

Vanliga avtal för konsumenter är ABS 18 gällande småhusentreprenader och hantverkarformuläret för mindre ombyggnader och reparationer. AA 12 är ett standardavtal som kan användas för den som avser köpa monteringsfärdigt material.

För kommersiella aktörer, där parterna t.ex. är aktiebolag och föreningar finns andra standardavtal. Det är desto viktigare att ha välskrivna avtal för kommersiella aktörer eftersom det inte finns en särskild lag på området. AB 04 används vid utförandeentreprenader där beställaren ska sköta projektering och entreprenören endast svarar för utförandet. ABT 06 är ett standardkontrakt för totalentreprenader. Det bygger på AB 04 och är ändrat i vissa delar för att bättre passa totalentreprenadformen, dvs att entreprenören svarar för utförande och för projektering. ABK 09 är ett standardavtal för konsultuppdrag.

Entreprenadavtal och ABK 09

ABK 09 förhandlades fram av Byggandets kontraktskommité (BKK) som företrädde beställare och Svensk Teknik och Design (STD) som företrädde konsulterna. ABK 09 är ett standardkontrakt som kan användas vid konsulttjänster där en beställare anlitar en ingenjör, arkitekt eller annan konsult.

Om man önskar använda sig av ABK 09 ska det särskilt framgå av avtalet. Ibland kan dock omständigheterna visa att avtalet ändå gäller även om det inte har åberopats.

Upphandling och konsultuppdragets omfattning – Entreprenad ABK 09

Konsultuppdraget följer vanligen av någon av de två upphandlingsformerna samrådsupphandling och konkurrensupphandling. Det förstnämnda avser upphandling där endast en konsult sköter förhandlingen med beställaren. Medan konkurrensupphandling innebär att det finns ett förfrågningsunderlag som preciserar arbetets omfattning.

Det första kapitlet i ABK 09 gäller konsultuppdragets omfattning och 1§ reglerar samrådsupphandling. Konsulten ska enligt denna klargöra uppdragets omfattning och kvalitetsnivå för objektet, i vilken form och detaljeringsgrad som redovisning av uppdraget ska ske och vilken ersättningsform som ska användas. Dock innehåller inte ABK 09 en skyldighet för konsulten att arkivera alla handlingar som förekommit. Om rörligt arvode används ska det finnas en budget. Budgeten är en uppskattning av beräknade kostnader men kan om det behövs överskridas. Det ska också finnas information gällande om handlingar (t.e.x ritningar) som upprättas får nyttjas utöver vad som redan följer av ABK samt om konsulten kommer att arkivera handlingarna.

Om det inte går att komma överens under samrådsupphandlingen får en part avbryta förhandlingarna. Konsulten har då rätt till skälig ersättning för redan utfört arbete.

Det som parterna kommer överens om under samrådsupphandlingen ska som utgångspunkt dokumenteras i kontraktshandlingarna. Skulle det finnas motstridiga uppgifter i olika handlingar finns en rangordningslista i 2§ som anger vilken prioritet de olika handlingarna har. Kontraktet har högst prioritet. Huvudansvaret för att tydligt klargöra vilket uppdrag som önskas ligger därför på beställaren.

*Denna artikelserie är inte uttömmande. Artikelserien berör endast några huvuddrag. Det finns ytterligare bestämmelser och annan information i standardkontraktet.

Vasa Advokatbyrå hjälper dig i entreprenadfrågor

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Vi kan hjälpa dig om du skulle behöva hjälp att utforma ett avtal eller om du behöver annan rådgivning gällande entreprenadrätt.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan er och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Del 2 om entreprenadavtal och ABK 09.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om entreprenad – abk 09 – del 1

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.