Tvist med din hantverkare? – Arg på snickaren!

Det kan finnas flera anledningar till att man anlitar en hantverkare. Du kanske inte har tid att utföra jobbet själv, med allt det andra vardagliga som skall hanteras parallellt. Du kanske inte klarar av att göra det på egen hand eftersom projektet är så omfattande att det kräver mer än ett par händer. Möjligtvis kan du ha gjort en överslagsberäkning och kommit fram till att de verktyg arbetet kräver, det skulle kosta dig lika mycket att inhandla sådana som det kostar att anlita en hantverkare vilken tar med sina egna. Eller, du kanske helt enkelt inte har den kunskap och erfarenhet som önskas för att det skall bli snyggt och propert utfört. I vissa fall – exempelvis elektriska installationer – har du inte den behörighet som fordras för att det skall godkännas vid en eventuell besiktning.

Oavsett anledning händer det att hantverkaren som anlitats och utförandet i sig lämnar långt mer att önska. Priset man fått betala känns långt ifrån rättvist. Oavsett om det är pris i form av betalning för hantverket, eller pris i form av förlorad tid om slutförande lovats ett visst datum men dragit långt över den tidpunkten med diverse korrigeringar.

Det är inte alltid lätt att ögonblickligen veta om ett arbete av den här sorten är slutfört väl. Det är inte helt lätt att besiktiga ett slutresultat utfört av den som kallar sig proffs, om man själv knappt vet skillnad på en trallskruv och en gipsskruv. Men vid vissa tillfällen behövs inte någon djupare kunskap. Det räcker med att ta en snabb titt för att notera katastrofen och tyvärr händer det att man hamnar i en tvist med sin hantverkare.

I den här artikeln kommer du dels kunna ta del av några nyttiga råd om lämpligt agerande, för att undvika att hamna i en situation där du reparerar eländet själv. Men mer än så kommer du få gedigen information om vilka rättigheter du har i dessa lägen, vilka skyldigheter hantverkaren har, och vilka verktyg du själv kan ta till för att rätt resultat i slutändan levereras. Alternativt, att du får rätt ersättning för de felaktigheter som skett.

Kan du själv förebygga fel?

I viss mån kan du det.

Det kan te sig som en hårfin gräns när man lägger näsan i blöt för mycket, och när man endast egentligen är genuint intresserad av det som utförs. Men kom ihåg att detta är ditt hem, din fastighet eller din tomt hantverket utförs på och du har all rätt vara mån om att det resultat som levereras blir till pris med utförande vilket på förhand överenskommits.

Många gör den missbedömningen att de tycks märka redan tidigt något inte står rätt till, men väljer släppa farhågan och tänker att det där kan man ta senare, när uppdraget i princip är slutfört. Men man gör varken sig själv och faktiskt inte hantverkaren en tjänst då. Det är alltid bättre att vara tidigt ute

Är det något som inte verkar vara enligt överenskommen plan, ta upp det då. Våga ställa frågor. Sondera om alla löften kommer infrias, eller om det redan i början barkar fel med kanske inte det du förväntat dig. Du ger faktiskt både hantverkaren själv en möjlighet att förklara sig, dessutom utrymme att rätta om det eventuellt skett något missförstånd vid överlämnandet av projektet. Det är så mycket enklare att rätta eller styra upp tidigt, än att göra det i efterhand.

Ännu ett sätt att förebygga, det är att faktiskt redan då man söker efter en hantverkare att anlita. Detta kan egentligen angripas så som sker under en anställning då man ber den sökande ange referenser vilka kan ringas upp och ge lite bakgrund till hur de skött sig tidigare. På samma sätt kan man be om referenser av hantverkaren, vilka tidigare uppdrag som utförts och kanske ringa upp dessa för att höra sig för hur det hela hanterades. Vissa väljer att till och med boka ett besök hos de som haft samma hantverkare hos sig. Det är förvånansvärt enkelt att få komma på ett sådant besök. En del kommer vilja skryta hur fint de fått hemma, medan andra – i värsta fall vill – vill ventilera hur frustrerande illa det utfördes. Men då har man fått reda på detta innan och slipper gå på samma mina.

A och O är att kontrollera om hantverkaren har F-skatt eller A-skatt, med skriftliga uppgifter på detta. Och om du kan göra ROT-avdrag på hela jobbet.

Missnöjd med hantverkaren?

Det kan finnas ett antal anledningar till att man är missnöjd med sin hantverkare. Ibland visar det sig relativt omgående, ibland märker man det först efter ett antal veckor, månader eller år. En del jobb är trots allt av den mer kosmetiska arten där man märker om det blir snyggt eller illa direkt. Andra är mer omfattande och kan inte bedömas utan en djupare besiktning. Låt oss lista några stolpar här att ha i åtanke:

 • Hantverkaren eller teamet med hantverkare slarvar med närvaron: Det här kan vara nog så irriterande oavsett om det överenskomna priset är fast istället för timbaserat. De flesta vill att det som skall realiseras hemma, att det är fullt fokus på detta. Kanske är det ett större jobb och man själv har tagit ledigt under den här perioden för att närvara både för att övervaka och bistå då det behövs. Om det då drar ut på tiden och inte blir färdigt inom den projekterade tidsramen för att hantverkarna slarvat med närvaron, och man inte kan vara på plats längre, det inger ofta en känsla av osäkerhet utifall jobbet i sig kommer göras rätt. Här kan ett verktyg att använda vara hur man betalar. Inte sällan är överenskommelsen 50 % av totala summan betald innan projektet inleds och 50 % när projektet överlämnas. Men det går att förhandla. Varför inte 30 % i förväg, och 70 % vid leverans? Detta ger ett starkare incentiv för den eller de som gör jobbet, att göra det inom den tidsperiod som lovats.
 • Hantverkaren har lovat mer än denne kan leverera i kvalitet: Det är helt enkelt inte någon kapabel att göra det rätt och snyggt. Det är här man vinner så mycket på att i förhand ha frågat efter referenser och kontrollerat hur just den här personen eller det här teamet har skött sig på andra jobb. Det förekommer tyvärr att hantverkare påstår sig kunna något, som de egentligen inte har någon större utbildning för, eller längre erfarenhet av. Det är aldrig en inspirerande tanke behöva debattera med någon om hur denne sköter sitt jobb men åter, detta är ditt hem, din egendom, och du har all rätt i världen få det precis som du vill, förutsatt att det ligger inom ramen för vad ni faktiskt kommit överens om innan.
 • Hantverkaren har lovat mer än denne är villig att mot slutet leverera i omfattning, för det priset som överenskommits: Det där strulet då man dras in debatt om vad som egentligen skulle och inte skulle ingå är aldrig trevligt. Men det sker. Ett ganska typiskt exempel är vid en elinstallation då man förväntat sig X antal uttag men där saknas ett, tycker man. Eller så har fel uttag installerats. Istället för ett med två jack är där ett singeljack. Åter, här kan man förebygga själv genom att skriva ner tydligt vad som omfattas i uppdraget. Förvånansvärt många beställer sina uppdrag från hantverkare verbalt, med en lite för luddig beskrivning. Men skrivs det ner på papper hyfsat väl formulerat, ja då har du ett bra dokument att dra fram ur rockärmen vid en eventuell tvist.
 • Hantverkaren vägrar slutföra jobbet om inte ännu en betalning sker: Det här förekommer också tyvärr. Har du kommit överens att exempelvis betala 50 % av den totala summan innan arbetet påbörjas, och 50 % då arbetet slutförs, men hantverkaren är på dig att betala ytterligare 10-20 %, då skall varningssignalerna automatiskt gå igång. Vägrar denne eller teamet att ens dyka upp om den här betalningen inte sker, ja då gäller en helt ny nivå på beredskapsskalan.
 • Hantverkaren fakturerar dig mer än vad som initialt var överenskommet: Om där upplevts att den eller de som utfört jobbet slarvat med närvaron men ändå fakturerar som om de varit på plats konstant, ja har det varit timbaserad betalning måste detta naturligtvis bestridas. Man skall aldrig betala mer än vad som är rätt. Är det istället ett projektbaserat fast pris som överenskommits men plötsligt är summan högre, då skall detta precis lika mycket kräva sin förklaring.

Det kan många gånger kännas vara ett utsatt läge då man står ensam mot en hantverkare, och ord står mot ord. Men glöm aldrig att du har rättigheter. Du står inte ensam. Det finns regleringar och myndigheter att stödja sig mot i de fall man skulle hamna i en situation då konflikt uppstår. Bara som ett exempel; om det är i en hyresrätt, då har du Hyresgästföreningen som en utmärkt bas av kunskap samt resurs att kontakta.

Tvist om fakturan

För det första kan tvist om faktura ha sin grund i olika saker. Det kan finnas olika anledningar. Det är inte alltid du som har rätt, även om du naturligtvis skall utgå från att undersöka detta närmare om där upplevs vara en orättvist hög summa.

När det gäller timbaserade uppdrag kan du alltid kräva att få en ordentlig tidsredovisning. Det är alltid upp till hantverkaren i sådana lägen bevisa hur timmarna faktureras. Du har en mycket stark ställning juridiskt och bevisbördan ligger helt på hantverkaren eller det företag du anlitat.

Om du däremot gjort en verbal överenskommelse utan några som helst dokument att styrka det hela med vid eventuell tvist, ja då blir läget ett helt annorlunda. Onödigt komplicerat för din del. Men misströsta inte, det kan räcka med en offertförfrågan för att du åter skall hamna i en stark position vinna i den här typen av tvist. Det finns tack och lov juridisk hjälp att få här där man till och med kan få det hela kostnadsfritt utvärderat.

Betalning och pris

Det säger sig självt att en tvist framförallt undviks genom att man först är överens om pris på hela uppdraget, och när det hela skall betalas. Skall det betalas i en klumpsumma på slutet, vid avlämning samt eventuell inspektion? Är det timbaserat? Är en delsumma i förskott, övrigt vid avlämning? Skall andra omkostnader ingå i priset, såsom material och hyra av verktyg? Ingår det kostnad för resor, efterstädning, husrum, mat, ja precis allt skall gärna i detalj vara på pränt innan själva arbetet påbörjas.

Vad som är viktigt här, moms skall ingå i priset.

Det är av yttersta vikt att rätt inbetalning sker inte bara från dig till hantverkare, men även av hantverkaren till Skattemyndigheten. Att försöka lösa en tvist om detta inte skett korrekt, den kan man nästan glömma att vinna på något vis. Där får man räkna med att skylla sig själv, om man gjort ett avtal där moms inte skall ingå i hela uppdraget oavsett om det rör sig någon delsumma eller hela tjänsten.

Anmäla hantverkaren

Det bästa du kan göra till en början är naturligtvis försöka reda ut med hantverkaren själv. Man skall absolut inte använda sig av onödiga hot men om det kommer till vägs ände och inget annat verkar avgöra frågan, ja då skall man inte tveka att göra en anmälan. Dock, reda innan denna anmälan görs kan det vara på sin plats att förmedla detta till hantverkaren. Kanske löser det sig redan innan denna skickas in.

Förhoppningsvis blir hantverkaren eller den som basar över teamet på ett helt annat sätt tillmötesgående och korrigerar det tvisten gäller. Vare sig det är åtgärda ett felaktigt utfört uppdrag, eller korrigera fakturan.

Nummer ett här, om det kommer till en tvist och du känner rätten är på din sida, det är att inte betala något återstående eller tillfört belopp. Om din hantverkare vägrar ge med sig trots reklamation går det att ta juridisk hjälp. Och Konsumentverket – denna typiskt fantastiskt svenska instans – står till tjänst kostnadsfritt.

Nästan alla kommuner står till tjänst med konsumentvägledning och bistår då man önskar anmäla en hantverkare eller ett företag som verkar inom branschen.

Dina rättigheter, och faktiskt ingår en skyldighet

Svensk lagstiftning inom det här området är på många vis särskilt behjälplig för beställaren av tjänst och det finns en rad regelverk samt informativa tjänster vilka både skyddar samt hjälper konsumenten. Du har fler rättigheter än du kanske tror och det är lätt att ibland bara känna ge upp är den enklare vägen. Men gör inte det.

Har du på papper är din position väldigt stark, har du inte på papper finns ändå stora möjligheter vinna den här typen av konflikter. Ett av de starkaste verktygen du har är att hålla inne med betalning. Helst skall du inte betala något i förskott men detta kan vara svårt att komma överens om särskilt då material skall köpas in eller särskilda verktyg behöver hyras in.

Ytterligare en rättighet är att du faktiskt kan häva kontraktet, och kräva återbetalning av eventuellt redan betald summa. Du kan anlita en annan hantverkare men tänk på att denne inte alls har med tvisten att göra och skall betalas enligt nya avtalet oavsett hur tvist med den föregående avslutas.

Din skyldighet i det hela, det är att anmäla om uppdraget inte alls motsvarar rimliga förväntningar. Att inte anmäla innebär att andra kan råka ut för samma situation och det är ren medmänsklighet samt viktigt ansvar att reda ut den här sortens situationer så att det förebyggs och inte upprepas.

Din rätt till ersättning

Du har för det första rätt till ersättning av hantverkare för kostnader vilka orsakats av förseningar. Det här är enligt lag helt enkelt skadestånd. Dessa krav och kostnader skall vara kopplade direkt till förseningen och bevisbörda i detta fall ligger på dig. Du skall kunna bevisa vilka kostnader som omfattas, vilka du orsakats.

Konsumenttjänstlagen förklarar detta tydligt och som den utformats – då en hantverkare utför tjänst åt dig – är den tvingande till förmån för dig som beställare eller konsument och innebär att den eller de som anlitas inte får lämna sämre villkor än vad som beskrivs enligt lag.
Denna lag omfattar:

 • Arbete utfört på så kallade lösa saker såsom din bil
 • Arbete utfört på fast egendom såsom fastighet eller rörande annan anläggning på mark. Exempelvis VHS, men även renovering av hus, målningsarbete, dränering, dikesgrävning etc
 • Faktiskt omfattar den även magasinering och förvaring, exempelvis båt eller möbler

Lage omfattar däremot inte; konsultuppdrag såsom anlitande av arkitekt, transport av möbler eller annat, försäljning av en vara som slipmaskin eller liknande, tillverkning, behandling av levande djur eller personer, om man till exempel anlitat en hantverkare för att utföra ett uppdrag i ett stall.

Du som beställare av tjänst skall söka anmäla eller få ersättning om; uppdraget inte är utfört fackmässigt, om den du anlitat inte har utfört det enligt alla gällande säkerhetsföreskrifter, utförandet inte är enligt vad du och den säljande parten har ingått enligt avtal, det utförts i strid mot de förbud vilka föreskrivs enligt Produktsäkerhetslagen, tilläggsarbete inte utförts där skyldighet finns att göra så för att undvika allvarliga skador.

En ansökan om ersättning börjar alltid med en reklamation och detta måste meddelas hantverkaren eller teamet av hantverkare du hamnar i tvist med. Inom rimlig tid är ledorden här eftersom många tvister av den här typen faktiskt löser sig genom kommunikation samt ömsesidig förståelse. Att komma tillbaka i efterhand med en anmälan, det gynnar ingen, om man inte först förmedlat den till personen eller personerna man anlitat.

Rimligt är dock ett ganska luddigt begrepp vilket inte alltid är lätt att specificera. Tänk på att det samtidigt finns en ganska bra vägledning. Att anmäla inom två månader från det felet upptäcks, det är ”rimligt”, att göra det senare än tre år efter, då anses den rimliga fristen ha gått ut.

Om den du anlitar inte följer lagen har du som nämnts en hel del instanser att vända dig till för att få hjälp, rådgivning eller resolution i frågan. Om du och din hantverkare inte kommer överrens, och du vill anmäla, då görs detta till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) vilka kostnadsfritt prövar den här typen av tvister mellan dig som beställt tjänsten, och den som valts utföra den.

Vad du skall tänka på är att alltid spara samtliga dokument vare sig det är offertförfrågan, faktura, kvitton på dina egna utgifter i samband med det hela, men även utbyten via mejl. Samtliga bevis som kan samlas i en folder kommer vara till hjälp och stärka ditt framläggande.

Summering

Att anlita en hantverkare är ett kontrakt mellan två entiteter där konflikt kan uppstå från olika anledningar. Är man inte proffs på det som skall anlitas för kan det vara något svårt beskriva i detalj vad man vill ha utfört. Det kan vara svårt att skriva en ordentlig specifikation. Men idag finns så mycket vad gäller verktyg tillgängligt både i form av Internet med information, och myndigheter eller organisationer vilka står redo att konsultera.

Om en konflikt uppstår med hantverkare, ge inte upp. Ta till en början reda på vilka rättigheter du har, vilka instanser du kan vända dig till och vilken hjälp du kan få. Gärna redan i förväg, innan ens hantverkaren eller teamet av hantverkare anlitats. Särskilt om det gäller ett större uppdrag.

Visst kan det ibland vara en tung sten att rulla i motlut själv, men du är som sagt inte ensam i detta då det olyckligt nog sker en tvist. Du har väldigt mycket hjälp att utnyttja vilken både går att läsa sig till själv eller genom personlig konsultation.

Det absolut viktigaste är att inte lämna in och tro sig ha dålig chans vinna en tvist. Det absolut viktigaste är att vara medveten vilka fantastiska verktyg man kan ta till både i form av juridiskt fastlagt, stöd från ämbetsverk, egen dokumentering, samt till sist från familj och vänner. Glöm inte det sistnämnd, då det kan te sig som en omöjlig tvist att vinna.

Med dessa rader hoppas vi har förberett dig på bästa sätt då det är dags att anlita en hantverkare. Lycka till med ditt projekt och hoppas det går precis som du förväntat dig, utan anledning att den här texten kommer behöva användas.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist med din hantverkare? – arg på snickaren!

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.