Dolda fel – hur går man tillväga?

Det är aldrig roligt att upptäcka fel som man inte hade räknat med i ett nyköpt hus. Vissa fel borde man ha upptäckt medan andra fel är dolda fel som säljaren är ansvarig för. Hur går man tillväga när man har upptäckt ett dolt fel? I denna artikel reder vi ut hur du bör undersöka och reklamera vid dolda fel.

Ett dolt fel är ett fel som förelåg vid husköpet men som inte hade kunnat upptäckas vid en besiktning. Det måste ligga utanför köparens undersökningsplikt. Dessutom ska det vara ett fel som man inte hade kunnat förvänta sig till exempel på grund av husets ålder eller att säljaren varnat om felet.

Dolda fel - hur går man tillväga?
Du kan läsa mer om dolda fel i vår artikel dolda fel hus.

Om du misstänker att det rör sig om ett dolt fel kan du börja med att ta in en besiktningsman. En besiktningsman kan göra en bedömning av hur omfattande felet är. Dessutom brukar besiktningsmannens protokoll kunna ligga till grund för bedömningen huruvida det rör sig om ett dolt fel eller inte. Om besiktningsmannen kan konstatera att felet troligen har förelegat vid husköpet och att det inte kan ha varit upptäckbart vid tidpunkten för husköpet kan det röra sig om ett dolt fel. Köparen kommer dessutom behöva visa att felet var avvikande från den standard som köparen hade rätt att kräva. Det innebär bland annat att köparen inte får ha känt till felet och att felet inte är ett sådant som man borde ha räknat med på grund av andra saker som framkommit vid husköpet, tillexempel att det fanns riskkonstruktioner eller att fastigheten var väldigt gammal eller att det var längesedan något renoverades.

När en besiktningsman har konstaterat att det rör sig om ett dolt fel kan du begära in offerter från olika hantverkare för att få en uppskattning av vad skadan är värd. Enligt 4 kap. 19c § Jordabalken (JB) ska ersättning vid fel motsvara förhållandet mellan värdet på fastigheten vid felaktigt skick och avtalsenligt skick. Med andra ord ska ersättningen täcka den värdeminskning som skadan innebär på fastighetens värde om skadan hade varit känd vid köptillfället. Alla fel är inte värdesänkande för fastigheten därför har man inte alltid rätt till ersättning. I huvudregel motsvarar emellertid den kostnad som det innebär att reparera skadan värdeminskningen på fastigheten. Därför är det vanligt att man avser att kräva ersättning från säljaren motsvarande kostnaden som det innebär att ta in en hantverkare för att åtgärda skadan.

Dolda fel - hur går man tillväga?
När du har upptäckt ett fel ska du reklamera skadan. Reklamationen bör bl.a. innehålla en förklaring av felet, en angivelse om att du vill åberopa felet mot säljaren och vilken ersättning du vill få ut. 4 kap. 19a § JB anger att köparen inte får åberopa att fastigheten är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet nom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Det innebär att du ska reklamera felet så snart som du upptäcker felet. I vissa fall, då det gått en tid från att du upptäckt felet kan det vara så att du till och med bör reklamera innan du hunnit ta in besiktningsman och offerter. Då måste du ange i reklamationen att du kommer återkomma med vilket ersättningsbelopp du vill kräva när besiktning är genomförd. Om fel upptäcks senare än efter tio år är skadan preskriberad och kan inte åberopas mot säljaren.

Det är alltid viktigt att du begränsar din skada för att inte gå miste om ersättningsbeloppet på grund av att du låtit skadan bli större än vad den borde varit. Man har alltid en skyldighet att begränsa skador från att inträffa och att ingripa så snart du upptäcker felet. Om du till exempel upptäcker en läcka som akut måste stoppas för att inte orsaka större skador i fastigheten ska du vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa fortsatt skada.

Du bör också kontrollera om säljaren har en dolda fel försäkring. I vissa fall går det att reklamera dolda fel direkt till försäkringsbolaget. Du bör dock ändå upplysa säljaren om att du upptäckt fel. Att försäkringsbolaget inte anser att det är ett dolt fel innebär inte per automatik att de har rätt, men det kan bli svårare att få ut ersättning. Vissa fall täcker inte försäkringen som ändå kan vara ersättningsberättigat mot säljaren.

Dolda fel - hur går man tillväga?
Processen vid dolt fel i fastighet kan sammanfattas i följande steg:

 1. Få en bedömning av en besiktningsman – så du får en uppfattning om huruvida det är ett dolt fel och hur omfattande felet är.
 2. Ta in offerter – för att uppskatta hur mycket ersättning du vill få ut av säljaren.
 3. Gör en reklamation – så att du inte förlorar ditt ersättningskrav.
 4. Begränsa din skada – för att inte ytterligare skador ska uppkomma.
 5. Ta reda på om det finns en dolda fel försäkring.
Om säljaren inte vill gå med på att ersätta skadan och ni hamnar i en tvist kan ni kontakta oss på Vasa Advokatbyrå. Vi kan också göra en bedömning av gällande köpeavtal.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att bedöma om det kan vara ett dolt fel.
 • Få hjälp att skriva en reklamation.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera dina chanser att få rätt till eventuell ersättning.
 • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi i tvist med säljaren. 
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister. 

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.