Ultimata guiden om reklamationsrätt

Att reklamera något innebär att du framför ditt missnöje till säljaren, du kanske fått en trasig vas eller blivit missnöjd med en köksrenovering. Konsumentens reklamationsrätt är reglerad i konsumentköplagen för varor och konsumenttjänstlagen för tjänster. Sedan maj i år har konsumentköplagen genomgått en stor förändring som framförallt innebär att du som konsument har ett bättre läge än någonsin att reklamera varor. Just därför kommer den här artikeln att ge dig den ultimata guiden om reklamationsrätt vid köp av varor.

Vad innebär 6 månaders regeln i konsumentköplagen?

Med den nya konsumentköplagen (2022:260) har lagstiftaren bland annat fokuserat på att göra det mer förmånligt för konsumenten att reklamera varor. Viktigt att veta är att reklamationsrätten enbart gäller vid ursprungliga fel, vilket innebär att det till exempel ska vara ett fabrikationsfel för att du som konsument ska kunna reklamera varan. Den så kallade 6 månaders regeln reglerades tidigare i 20 a § konsumentköplagen. Innebörden är att ett fel som visar sig inom 6 månader från avlämnandet av varan ska antas ha funnits vid leveransen om inte säljaren motbevisar det, eller om det är oförenligt med varans eller felets art. Det gäller en så kallad omvänd bevisbörda vid ursprungligt fel. I den nya konsumentköplagen regleras detta i 4 kap. 7 §. Förutom ett nytt lagrum innebär förändringen att den tidigare 6 månadersregeln nu gäller 2 år från köpet. Detta innebär således en betydande förlängning av den omvända bevisbördan till konsumentens fördel.

Ultimata guiden om reklamationsrätt

Vad gäller enligt konsumentköplagen?

Enligt 5 kap. 2 § konsumentköplagen har du som konsument rätt att reklamera varor som är felaktiga. Reklamationsrätten gäller precis som tidigare i 3 år. En förändring är att reklamationsrätten nu även gäller för varor med digitala delar där det digitala innehållet eller tjänsten tillhandahålls enskilt samt vid separat enskilt tillhandahållande av digitalt innehåll eller digital tjänst. De första 2 åren, eller den längre tid som avtal löper för varor med digitalt innehåll, är det säljaren som ska bevisa att felet inte fanns vid köpet. Om säljaren inte kan bevisa det, utgår man från att felet är ursprungligt och innebär således att säljaren har ansvaret. Som konsument ska du reklamera inom skälig tid från det att felet upptäcktes, reklamerar du inom 2 månader räknas det alltid som skälig tid. Om varan som du vill reklamera har en garanti som normalfallet brukar vara på 1 år, påverkas inte din rätt att reklamera varan. Du har således fortfarande samma möjlighet att reklamera varan i 3 år.

När gäller konsumentköplagen?

Konsumentköplagen blir tillämplig när du som privatperson kommer varor eller digitalt innehåll från ett företag. Detta regleras i 1 kap. 1 § konsumentköplagen. Lagen är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att säljaren inte får erbjuda konsumenten sämre villkor än de som stadgas i lagen.

Säljarens och köparens skyldigheter enligt konsumentköplagen

När felet är vad som i konsumentköplagen benämns ursprungligt fel och du som konsument har reklamerat inom skälig tid, uppstår skyldigheter för säljaren. Enligt 5 kap. 4-11 §§ konsumentköplagen ska säljaren i första hand reparera felet alternativt byta till en likvärdig felfri vara. Säljaren har således en rätt till att försöka avhjälpa felet, men detta ska dock ske inom skälig tid från det att du reklamerat. Skälig tid beskrivs som den tid som det ska ta att reparera eller ersätta en vara inom relevant bransch. Det innebär att om du som konsument reklamerar till exempel en ugn så gäller den branschpraxis. Vidare har säljaren rätt till 2 reparationsförsök och om samma fel uppstår en 3:e gång kan du som konsument vägra ytterligare försök. Byten och reparationer får aldrig ske på konsumentens bekostnad. Vid erhållande av en ny vara gäller reklamationsrätten på 3 år från den dag då konsumenten fick den nya varan.

Istället för reparation eller erhållande av ny vara kan du som konsument begära att få avdrag på priset. Det här regleras i 5 kap. 8 § konsumentköplagen som anger att prisavdraget ska vara rimligt i förhållande till felet. Du kan även komma överens med säljaren att få ersättning för att reparera varan på annat håll.

Om du inte kommer överens med säljaren, det vill säga att denne inte avhjälper felet eller erbjuder dig en ny vara, kan du häva köpet. Det innebär att säljaren ska betala tillbaka pengarna som du har betalat samtidigt som du lämnar tillbaka varan. För att du ska ha rätt att häva köpet ska felet vara mer än ringa, vilket innebär att felet ska vara av viss betydelse.

Slutligen kan du som konsument ha rätt till skadestånd om du har fått utgifter till följd av att det är fel på varan som du har förvärvat. Detta gäller oavsett om felet har blivit åtgärdat genom reparation eller om köpet har hävts. För att göra gällande skadestånd måste du som konsument försöka begränsa förlusten eller skadan annars kan du behöva betala motsvarande del av förlusten. Detta innebär att du inte kan använda varan så att den eventuellt skulle bli i sämre skick än tidigare.

Att tänka på om reklamationsrätt

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha i åtanke att den nya konsumentköplagen har gjort det enklare och mer förmånligt för konsumenten att reklamera varor. Om du behöver ytterligare hjälp med en eventuell tvist eller har mer konkreta frågor om just ditt ärende är du välkommen att höra av dig till våra jurister på Vasa Advokatbyrå. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/fel-pa-varan-som-kunden-kopt/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om reklamationsrätt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.