Säljare kan häva köp

Säljare kan häva köp

Köplagen är tillämplig bland annat vid avtal om köp av produkt mellan två näringsidkare, där näringsidkare ofta är företag. Om ditt företag har sålt en produkt till ett annat företag, kan ditt företag ha rätt att häva köpet. Förenklat innebär hävning att ditt företag får behålla produkten eller att köparen…

Read More

Köpekontrakt för husköp

Köpekontrakt för husköp

Vid köp av hus med tillhörande fastighet är det vanligaste att avtalet ingås med två överlåtelsehandlingar. Den ena av dessa överlåtelsehandlingar är köpebrevet, vilket brukar hållas relativt kort. Andra överlåtelsehandlingen kallas för köpekontrakt och brukar vara betydligt mer utförligt. I den här artikeln kommer vi fokusera på köpekontraktet. Krav på…

Read More

Avgifter i bostadsrättsförening

Avgifter i bostadsrättsförening

I en bostadsrättsförening finns det vissa avgifter som ni som driver en bostadsrättsförening i regel har rätt att ta in från era medlemmar. Bland annat rör det insats, upplåtelseavgift och årsavgift, vilka är de avgifter som vi kommer redogöra för i den här artikeln. Insats Begreppet insats kommer egentligen från…

Read More

Vad är stämma i bostadsrättsförening

Vad är stämma i bostadsrättsförening

Ni som har en bostadsrättsförening, tänkte vi informera lite om vad som gäller angående er stämma i bostadsrättsföreningen. Eftersom en bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening, finns en del av regleringen som gäller för bostadsrättsföreningar, i lagen om ekonomiska föreningar. Av 9 kapitlet 14 § bostadsrättslagen framgår det också…

Read More

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt