Advokat bostadsrätt

Advokat bostadsrätt

Vasa Advokatbyrå är en byrå som har jobbat i många år med bostadsrätter. Som advokatbyrå har vi hjälpt bostadsrättsägare i snart 20 år med civilrättens breda område där vi särskilt handlägger ärenden om bostadsrätter, bostadsrättsföreningar, fastigheter och mer. Genom åren har vi representerat klienter från alla rikets hörn av olika…

Read More

BRF:s upplåtelse av nyproduktion – förhandsavtal del 3

BRF:s upplåtelse av nyproduktion – förhandsavtal del 3

I två stycken tidigare artiklar från Vasa Advokatbyrå har vi presenterat Svea hovrätts dom T 3860 – 19 gällande frågan om formkrav vid förhandsavtal. I artiklarna presenterades Svea hovrätts domskäl vilken vi även poängterade var något överraskande eftersom formkrav som huvudregel brukar tolkas något restriktivare. Vi kommenterade även att avgörandets…

Read More

BRF:s upplåtelse av nyproduktion – förhandsavtal del 2

BRF:s upplåtelse av nyproduktion – förhandsavtal del 2

När man som entreprenör, företag eller bostadsrättsförening önskar upplåta en lägenhet genomen ett förhandsavtal så uppställs vissa krav på formalia. Dessa krav innefattar att det i avtalet alltid ska stå (i) parternas namn, (ii) den lägenhet som ska bli upplåten med bostadsrätt, (iii) beräknad tidpunkt för upplåtelsen, (iv) beräknade avgifter…

Read More

BRF:s upplåtelse av nyproduktion – förhandsavtal del 1

BRF:s upplåtelse av nyproduktion – förhandsavtal del 1

När man som entreprenör, företag eller bostadsrättsförening önskar upplåta en lägenhet genomen ett förhandsavtal så uppställs vissa krav på formalia. Dessa krav innefattar att det i avtalet alltid ska stå (i) parternas namn, (ii) den lägenhet som ska bli upplåten med bostadsrätt, (iii) beräknad tidpunkt för upplåtelsen, (iv) beräknade avgifter…

Read More

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt