Sidoentreprenad – vi förklarar

En sidoentreprenad är ett avtalsförhållande mellan beställaren och entreprenören som ska utföra byggandet enligt instruktionerna i deras avtal. I denna artikel förklarar vi översiktligt avtalsstrukturerna och ansvarsfördelningen mellan beställaren och de olika entreprenörerna. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av entreprenad- och fastighetsrätt. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Sidoentreprenad – vi förklarar

Sidoentreprenad är en del av delad entreprenad

En entreprenad kan upphandlas på olika sätt. De två vanligaste strukturerna är totalentreprenad och utförandeentreprenad.

Vid totalentreprenad har beställaren ett avtal med entreprenörer som är ansvariga för både projektering och byggande. Entreprenören kan i sin tur anlita underentreprenörer och har ett samordningsansvar för dessa. Vid totalentreprenad har entreprenören som huvudregel även ansvar för resultatets funktion; eftersom denne har det yttersta ansvaret även för ritningarna och konstruktionen är denne ansvarig för att byggnaden eller anläggningen också ska fungera normalt.

Vid en utförandentreprenad är det istället beställaren som upprättar byggplan och ritningar genom att ta in arkitekter och konsulter. Dessa ritningar och planer har entreprenören att följa enligt avtalet, men entreprenören har inget ansvar för att undersöka om själva instruktionerna kan vara behäftade med fel. Entreprenören är endast ansvarig för att utföra entreprenaden i enlighet med instruktionerna i avtalet.

Totalentreprenader och utförandeentreprenader kan i sig upphandlas på olika sätt.

Vid generalentreprenad tecknar beställaren avtal med en enda entreprenör, som i sig tecknar avtal med underentreprenörer. Vid delad entreprenad avtalar beställaren istället avtal direkt med många olika entreprenörer som var och en är ansvarig direkt inför beställaren.

Vid delad entreprenad händer det ofta att beställaren ger en av entreprenörerna mycket stort ansvar, som i sin tur tecknar avtal med underentreprenörer. I denna avtalsstruktur brukar de entreprenörer som står i direkt avtalsförhållande med beställaren kallas för sidoentreprenörer medan den entreprenören med mycket stort ansvar kallas för huvudentreprenör.

Sidoentreprenad – vi förklarar

Vilka standardavtal brukar tillämpas vid sidoentreprenad?

Mellan sidoentreprenörer och beställare är den allra vanligast standardavtalet Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader 04 (AB 04).

Om en av entreprenörerna i sin tur avtalar med underentreprenörer brukar istället allmänna bestämmelser för underentreprenader 07 tillämpas (AB-u 07).

Hur ser ansvarsfördelningen ut?

Som huvudregel är varje part bara ansvarig mot sin direkta avtalspart. Det innebär att vad som står i avtalet är det avgörande för att veta om avtalsbrott har skett, och vem som har rätt att göra gällande påföljder mot den som har brutit mot avtalet.

Vid utförandeentreprenader med sidoentreprenörer gäller att dessa endast är ansvariga mot sin direkta avtalspart, beställaren. Men när det gäller underentreprenörerna är dessa ansvariga mot huvudentreprenören som har ett samordningsansvar, som i sin tur är ansvarig mot beställaren.

För skador som olika entreprenörer orsakar varandra kan skadeståndsansvaret bli komplicerat. Som huvudregel gäller att den som blir skadad av någon som denne inte är i ett avtalsförhållande med får föra en vanlig skadeståndstalan som kräver oaktsamhet. Men om t.ex. en underentreprenör vill ha skadestånd och huvudentreprenören går i konkurs kan det bli svårt att föra en talan mot beställaren eller någon annan högre upp i ledet som denne inte har ett direkt avtalsförhållande med.

Sidoentreprenad – vi förklarar
Anlita oss för:

Allmän rådgivning

  • Vi hjälper dig med det juridiska så du kan fokusera på byggandet
  • Undvik segdragna tvister och förseningar genom att hålla dig välinformerad om vem som är ansvarig för vad
  • Vi hjälper dig med avtalen

Tvistlösning

  • Vi hjälper dig att lösa tvisten smidigt och kostnadseffektivt
  • Vi hjälper dig förhandla med motparten

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.