Vi förklarar totalentreprenad

En fråga som fler och fler har börjat ställa är vad skillnaden är mellan en totalentreprenad och en utförandeentreprenad är? En fråga som ofta följer kort efter är vad ansvarsskillnaderna är för entreprenören, särskilt vad gäller totalentreprenader. Denna artikel kommer kort förklara vad en totalentreprenad är samt hur dessa sker i praktiken. Vi kommer även kort diskutera entreprenörens ansvar gentemot beställaren.

Vi förklarar totalentreprenad

Entreprenaden

En av de huvudtyper av entreprenadarbeten som förekommer är totalentreprenader. En totalentreprenad går till som att man inom ramen för en och samma tjänst köper allt från projektering till utförandet; alltså att entreprenören åtar sig att utföra allt arbete inom ramen för entreprenadarbete. När man upphandlar en totalentreprenadtjänst är det vanligt att man för entreprenören helt enkelt förklarar vad man behöver för byggnation i vilket man anger funktionen eller den avsedda användningen. Det åligger sedan entreprenören att uppnå det målet.

Rent praktiskt sett är det väldigt ovanligt att entreprenören själv utför allt det arbete som denne åtar sig genom kontraktet. Detta gäller även större aktörer. Det vanligaste är att entreprenören för totalentreprenören (s.k. huvudentreprenören) i sin tur delegerar delar av arbetet till underentreprenörer. Dessa underentreprenörer är oftast specialiserade inom en särskild del som gipsarbete, betongarbete, elektriker, VVS etc. Ibland kan det t.o.m. hända att en underentreprenör får ett så pass omfattande arbete att dessa i sin tur anlitar en underentreprenör.

Ansvar

Som vi förklarat tidigare i artiklar från Vasa Advokatbyrå så saknas en allmängiltig lag gällande köp av tjänster mellan näringsidkare. Av detta följer att entreprenadarbetet, vid tvister, endast kan lösas med grund i det avtal som ingåtts mellan parterna samt ev. branschpraxis till viss del. Istället för en allmängiltig lag har standardavtal kommit att dominera entreprenadrätten. Dessa standardavtal utformas främst av Byggandets Kontraktskommitté (BKK). Dessa avtal är inte bindande för marknadens aktörer att använda sig av men har ändock fått ett så pass starkt genomslag att avsteg är relativt ovanliga. Det avtal som särskilt utarbetats för just totalentreprenader är ABT 06. Detta avtal kommer att ligga som grund för denna artikels utredning om ansvar.

Entreprenörens ansvar vid utförandet av tjänsten har samma grunddrag som det ansvar entreprenören har vid utförandeentreprenader. Detta innebär att entreprenören ska leverera sitt färdiga arbete per det datum som avtalats. Arbetet ska dessutom vara utfört efter instruktioner och i övrigt utförts fackmannamässigt. Entreprenören brukar även till viss del ansvara för material, anställda och underleverantörer.

P.g.a. totalentreprenadens speciella omfattning har dock entreprenören även tillskrivits ett funktionsansvar. Med funktionsansvar menad att entreprenören är ansvarig för att det slutliga arbetet besitter de funktioner som beställaren köpt. Skulle dock beställaren har uttryckt en speciell metod eller annat tillvägagångssätt som entreprenören ska följa, så bär beställaren ansvaret för den delen. Av detta följer således att entreprenören dels bär ett ansvar för fel och brister i entreprenaden och dels att entreprenören bär ett ansvar för själva funktionen.

Hybrider

Entreprenadformerna totalentreprenader och utförandeentreprenader utgör branschens huvudtyper av arbeten. Det är dock viktigt att tänka på att typer av arbete som ska utföras är helt upp till parterna i vilket de fritt kan bestämma vad som ska gälla. Ett exempel är att ett entreprenadarbete kan delvis vara en totalentreprenad och delvis en utförandeentreprenad (en form av begränsad totalentreprenad). Det kan även vara så att man anlitar flera entreprenörer som ska arbete tillsammans med direkt under beställarens ansvar (s.k. delat entreprenad). Man kan även hitta på ett nytt upplägg som ingen tänkt på innan.

Författad av jur. trainee Henrik Berg

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vi förklarar totalentreprenad

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.