Prioritet vid konkurs: Del 1

Del I. Om separationsrätt

Vid en konkurs finns det normalt mer skulder än tillgångar som ska fördelas till långivarna (borgenärerna). Det innebär nästan alltid att någon av borgenärerna inte kommer att få betalt. Rangordningen av fordringarna som bestämmer vem som först ska få betalt är därför en grundläggande förutsättning för ett fungerande kreditväsende. I denna artikelserie förklarar vi översiktligt vilka som har företräde framför andra vid konkurs när egendomen som ska fördelas inte räcker till för att alla ska få betalt. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av tvistlösning. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Prioritet vid konkurs: Del 1

Separationsrätt har högst prioritet

Den som har separationsrätt har behållit eller förvärvat äganderätt till egendom som befinner sig eller är under transport till den som har gått i konkurs (konkursgäldenären). Det handlar alltså egentligen inte om prioritet så mycket som egendom som överhuvudtaget inte ska ingå i konkursen.

Separationsrätt brukar delas in i två typfall

 • Bibehållen äganderätt. Med detta avses situationer när ägaren av egendomen gett den till gäldenären (den som har en skuld) för annat syfte än att gäldenären ska äga den. Vanliga exempel är när en bil förvaras hos en verkstad för reparation, en båt förvaras i ett garage, varor som innehas av en transportör eller en maskin som användaren av den har hyrt (leasing) eller köpt på avbetalning med äganderättsförbehåll.
 • Förvärvad äganderätt. Med detta avses situationer när konkursgäldenären har sålt egendom som köparen har separationsrätt till vid säljarens konkurs. Ofta handlar det om varor som vid säljarens konkurs befinner under transport.

Separationsrätt p.g.a. bibehållen äganderätt

En förutsättning för separationsrätt är att egendomen kan identifieras. Det innebär att den inte får exempelvis vara sammanblandad med annan egendom som någon annan äger. T.ex. kan inte separationsrätt ges till 20 får som inte kan särskiljas från andra får i en hage med 100 får med olika ägare som inte är märkta. När det kommer till egendom som köps i mängder, t.ex. olja och spannmål, är det en förutsättning att den särskiljs och märkts samt inte sammanblandas.

Tre exempel på separationsrätt p.g.a. bibehållen äganderätt är

1. Avbetalningsköp med äganderättsförbehåll, hyra och leasing

Denna situation handlar om att använda separationsrätt som kreditsäkerhetsmetod. Vid avbetalningsköp kan säljaren uppställda ett villkor om att äganderätten inte ska övergå till köparen förrän den sista delbetalningen är gjord och därmed försäkra sig om att kunna återfå godset om köparen skulle gå i konkurs.

Vid hyra eller leasing handlar det istället om att uthyraren aldrig ska äga egendomen, utan ska betala hyra till leasegivaren som har finansierat egendomen. Om leasetagaren slutar betala hyra och går i konkurs har leasegivaren separationsrätt till egendomen.

2. Kommissions- och mellanmansförhållanden

Dessa situationer handlar om när en kommissionär eller liknande mellanman köper egendom i eget namn men för kommittentens räkning. Vid ett kommissionsförhållande har kommittenten separationsrätt vid kommissionärens konkurs till egendomen.

3. Lagen om redovisningsmedel

Denna lag utgör ett undantag till huvudregeln om att egendom som har sammanblandats har förlorat sin identitet. När det kommer till pengar som någon innehar åt annan med redovisningsskyldighet har ägaren fortfarande separationsrätt till medlen trots sammanblandning om medlem är omedelbart tillgängliga för avskiljande och de avskiljs utan dröjsmål.

Separationsrätt p.g.a. förvärvad äganderätt

Den som t.ex. har köpt något av en säljare som är eller kort därefter går i konkurs kan ha separationsrätt till den köpta egendomen. Här gäller olika för olika egendomsslag. Separationsrätt inträder när ett s.k. sakrättsmoment har skett efter förvärvet, t.ex. att egendomen har kommit i köparens besittning. Här ges sakrättsmoment för några av de vanligaste egendomsslagen.

 • Tradition. Detta gäller för nästan all fysisk egendom som kan flyttas (lösa saker). Sakens storlek och hur svårt det kan vara att flytta den spelar oftast ingen roll. Tradition innebär antingen att egendomen har kommit till förvärvarens besittning eller att överlåtarens rådighet över den har avskurits genom att t.ex. ett lås har bytts. Vid konsumentköp av lösa saker gäller dock inte tradition, utan konsumenten har separationsrätt direkt i och med avtalet.
 • Denuntiation (underrättelse). Detta gäller för nästan all egendom som antingen förvaras hos tredje man, eller är fordringar eller liknande. Exempel är skulder, bostadsrätter, enkla skuldebrev, lokalhyresrätter.
 • Registrering. Detta gäller för speciell egendom såsom skepp och skeppsbygge, finansiella instrument, aktier, och elcertifikat.
 • Avtalet. Detta gäller för egendom som inte kan flyttas eller som är immateriella men inte av fordringskaraktär. Exempel är fast egendom och fastighetstillbehör, immaterialrätter såsom patent och varumärkesrätt, och konsumentköp av lösa saker.

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Ta tillvara din rätt om en leverantör, kund eller annan går i konkurs
 • Ha koll på vad som gäller vid konkurs

Tvistlösning

 • Vi biträder dig genom hela processen
 • Vi hjälper dig med talan om återvinning
 • Vi hjälper dig att förhandla
(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om prioritet vid konkurs: del 1

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.