Entreprenader kan bli kostsamma projekt. Om olyckan är framme är det viktigt att vara försäkrad. I denna artikel går vi igenom olika försäkringar saker som kan vara bra att tänka på gällande försäkringar.

Försäkring – entreprenad

Färdigställandeskydd för konsumenter

Om en konsument ska utföra en entreprenad finns lagkrav på färdigställandeskydd. Bestämmelserna om färdigställandeskydd finns i lag (2014:227) om färdigställandeskydd.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Det som nu åsyftas är nybyggnad, men det kan även krävas för vissa tillbyggnader och andra anmälningspliktiga åtgärder. Du som vill uppföra en byggnad för egen räkning kallas för byggherre. Det är byggherrens ansvar att garantera att färdigställandeskydd finns. Ofta kan entreprenören hjälpa till med att teckna färdigställandeskydd men det är byggherren som har det slutliga ansvaret för att det ska finnas. Byggnadsnämnden (kommunen) ger besked om det behövs ett färdigställandeskydd eller inte. Ett färdigställandeskydd kan ges i form av en försäkring eller som en bankgaranti.

Byggfelsförsäkring

Förr fanns det lagkrav på att ha en byggfelsförsäkring. Det kravet har emellertid tagits bort men det är förfarande möjligt att teckna en sådan försäkring. En byggfelsförsäkring gäller vanligen för fel i entreprenader under 10 års tid.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är en försäkring som entreprenören tecknar mot skador. Det handlar alltså om att entreprenören ska säkra sig mot skador som entreprenören själv kan tillfogar genom vållande. Den bör omfatta både entreprenadtiden och garantitiden.

Allriskförsäkring

Enligt bl.a. AB 04 ska entreprenören ha en allriskförsäkring. AB 04 är ett standardkontrakt för utförandeentreprenader. En sådan försäkring krävs också enligt ABS 18 som är standardavtal för konsumenter och utgör ett slags minimikrav.

Allriskförsäkringen omfattar skador på entreprenaden. Byggherren ska vara medförsäkrad på allriskförsäkringen. Uppstår fel kan byggherren vända sig direkt till försäkringsbolaget för att framställa sina anspråk.

Rättsskydd

Det är viktigt att se till att ha en försäkring som innehåller rättsskydd. Det kan tillexempel finnas i hemförsäkringen om byggherren är en konsument. Då är det viktigt att försäkra sig om att hemförsäkringen täcker entreprenaden, det kan behövas en särskild. Även entreprenörer behöver vanligen en försäkring som innehåller rättsskydd.

Rättsskydd är en försäkring som ska täcka advokatkostnader m.m. om du skulle hamna i en entreprenadtvist. Det kan annars bli mycket kostsamt om du behöver stå dessa kostnader själv, eftersom man vanligen vid en rättegångsförlust måste betala även för motpartens kostnader.

Vasa Advokatbyrå assisterar i frågor om entreprenadjuridik

Om ni behöver juridisk vägledning i frågor om entreprenadrätt är ni välkomna att kontakta oss. Vi har en lång erfarenhet av arbete inom försäkrings-och entreprenadjuridik.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva ett uppdragsavtal som är anpassat efter era önskemål. 
 • Få hjälp i tvister med försäkringsbolag.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt