Har du en annan uppfattning om hur ett ärende ska hanteras än ditt försäkringsbolag? I denna artikel går vi igenom hur du kan gå tillväga om du hamnar i en tvist med försäkringsbolag och vilka frågor vi på Vasa Advokatbyrå kan hjälpa dig med.

Försäkringstvist

Om du har hamnat i en försäkringstvist med ditt försäkringsbolag

Du har alltid rätt att begära omprövning av försäkringsbolagets beslut. Innan du anlitar en advokat kan du därför börja med att begära att försäkringsbolaget ska pröva frågan en gång till. Oftast kan samma handläggare titta på det igen eller ge ärendet vidare till sin närmsta chef för översyn. Försäkringsbolag brukar också ha en egen nämnd eller klagoombud som kan göra en bedömning i frågan.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Det finns också flera externa nämnder som kan döma i försäkringsärenden. Bland annat kan allmänna reklamationsnämnden ge en bedömning i många frågor. Nämndernas bedömningar är endast rekommendationer och är inte bindande mot försäkringsbolagen. Även om försäkringsbolagen ofta följer nämndernas rekommendationer så har de inte en skyldighet till det. Vill du ha ett juridiskt bindande beslut måste du få ärendet avgjort i domstol.

Försäkringstvist

Det finns situationer som nämnderna inte prövar. Ett exempel på frågor som nämnderna inte vill åta sig är ärenden som kräver muntlig bevisning. Det kan även vara så att frågan inte tagits till nämnden i rätt tid. De har nämligen tidsfrister som man måste följa. Om frågan inte kan prövas av nämnderna kan det vara nödvändigt att få frågan avgjord av en domstol.

Läs gärna mer om hur du kan ompröva försäkringsbolagens beslut i vår artikel: Överklaga ett försäkringsbeslut- så här ska du göra.

Vasa hjälper försäkringstagare i försäkringstvister

På Vasa Advokatbyrå har vi en lång erfarenhet av att arbeta med försäkringsfrågor. Det kan tillexempel handla om att du råkat ut för ett inbrott eller att försäkringsbolaget inte vill ersätta en vattenläcka som enligt villkoren ska omfattas av försäkringen. Vi kan hjälpa dig med de flesta typer av försäkringstvister, oavsett om du anlitar oss som privatperson eller företag.

Det finns många olika försäkringsformer. Ofta delas försäkringarna upp i olika kategorier:

  • Boendeförsäkringar– Omfattar bland annat hemförsäkring, bostadsrättsförsäkring, dolda felförsäkring och färdigställandeskydd och byggfelsförsäkringar
  • Djurförsäkringar- Omfattar försäkring av djur som hund, katt eller häst
  • Fordonsförsäkringar– Omfattar bland annat bil och båtförsäkringar
  • Personförsäkringar– Om fattar bland annat livförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar m.m

Det finns också andra former så som produktförsäkringar och reseförsäkringar. Det finns även försäkringar som du kan ta inom ramen för din verksamhet, så som ansvarsförsäkring.

Överklaga länsförsäkringars försäkringsbeslut

Om dina försäkringsvillkor anger att de ska täcka en sådan skada som du råkat ut för, kan vi hjälpa dig att göra en bedömning om huruvida försäkringsbolaget borde ersätta skadan. Om vår bedömning är att det finns ett skadeståndskrav kan vi hjälpa dig att medla i frågan med försäkringsbolaget. Om det av olika skäl inte är möjligt att förlikas kan vi företräda dig som advokat i domstol.

Läsvärt

https://www.konsumenternas.se/om-klagoguiden/klaga-i-ett-forsakringsarende

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt