Entreprenadjuridik AB 04

Del 1 av 2 artiklar, del 2 hittar du här

Vid entreprenader är det vanligt att använda sig av avtalet AB 04. AB står för allmänna bestämmelser och används vanligen för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. I denna artikel går vi igenom några huvuddrag i AB 04 gällande arbetets omfattning och utförande som kan vara bra att känna till för dig som är entreprenör. I nästa del två av denna artikelserie går vi igenom frågor om vem som är ansvarig vid fel och hur man kan gå vidare om det uppstår en tvist.

Entreprenadjuridik AB 04

Om entreprenadjuridik och AB 04

AB 04 är skrivet med utgångspunkten att det rör sig om en utförandeentreprenad. Det innebär att beställaren ska sköta projekteringen medan du som entreprenör i huvudregel endast ansvarar för att utföra arbetet i enlighet med det underlag och avtal som läggs fram.

AB04 har följande struktur:

Kapitel 1 – Arbetets omfattning
Kapitel 2 – Arbetets utförande
Kapitel 3 – Arbetets organisation
Kapitel 4 – Tider
Kapitel 5 – Ansvar och avhjälpande
Kapitel 6 – Ekonomi
Kapitel 7 – besiktning
Kapitel 8 – Hävning
Kapitel 9 – Tvistelösning
Kapitel 10 – Förenklad tvistelösning

Arbetets omfattning i entreprenadjuridik och AB 04

Det första kapitlet i AB 04 handlar om arbetets omfattning. Omfattningen av arbetet ska bestämmas av kontraktshandlingarna. I de fall kontraktshandlingarna är motstridiga finns en prioriteringslista för vilken hierarki de olika handlingarna har mot varandra. Men om det i samma handling finns motstridigheter ska den väljas som är billigast för entreprenören, om det inte finns omständigheter som talar för något annat.

Som huvudregel bör man alltid kommunicera med beställaren om det uppstår osäkerheter. Om du noterar fel i handlingarna, kan du be beställaren göra en korrigering så att allt stämmer och inga missförstånd uppstår. Skulle ni hamna i en tvist om handlingarna är det dock beställaren som slutligen ansvarar för riktigheten, förutsatt att det är beställaren som har lagt fram handlingarna.


Entreprenören ska känna till arbetsområdet. Det innebär att entreprenören förväntas besöka platsen där entreprenaden ska uppföras. Men entreprenören ska kunna utgå från att beställaren har gjort undersökningar och utfört sin projektering på ett fackmannamässigt vis.

Entreprenadjuridik AB 04

Entreprenadens utförande

Det andra kapitlet handlar om entreprenadens utförande. Där anges att entreprenaden ska utföras i överrensstämmelse med entreprenadhandlingarna. Om det inte finns klara instruktioner, ska de ske fackmannamässigt. För att få vägledning i vilka tekniska lösningar som anses vara fackmannamässiga kan du bland annat kolla på de regler, riktlinjer och rekommendationerna som ges ut av boverket. De allmänna råden som ges ut från boverket kallas för AMA och det står för allmänna monterings -och arbetsbeskrivningar. Om du inte vill använda dig av den lösning som AMA rekommenderar måste du motivera att den lösningen som du valt istället är likvärdig eller bättre.

Här anges också att entreprenören som huvudregel ska upprätta en kvalitetsplan och en miljöplan. Detta ska sedan överlämnas till beställaren så att beställaren kan granska och godkänna planerna. Under arbetets gång ska planerna följas och det ska också dokumenteras.

Entreprenören har både har både rätt till och en skyldighet att utföra ändrings -och tilläggsarbeten som föreskrivs av beställaren. Arbeten ska dock ha ett nära samband till arbetet, så att det tillsammans utgör en teknisk helhet och det ska vara arbeten som inte beställaren kan vänta med tills entreprenaden är färdig.

Om du vill ha mer information om ÄTA-arbeten, läs gärna vår andra artikel: ÄTA-arbeten – viktiga punkter.

Tidsplaner

I fjärde kapitlet anges regler om att en tidsplan ska finnas och efterlevas. Som huvudregel ska entreprenören färdigställa arbetet inom den tid som anges i kontraktstiden. När kontrakten går ut ska arbetet vara redo för slutbesiktning. Det finns tillfällen då entreprenören har rätt till förlängning av kontraktstiden. Det kan till exempel handla om att beställaren försenar arbetet eller att arbetet blir försenat på grund av ett myndighetsbeslut som medfört en brist på till exempel material.

Här finns också regler om ansvarstid och garantitid. Ansvarstiden är vanligen tio år medan garantitiden brukar vara fem år för entreprenörens arbetsprestation och två år för material och varor.

Denna artikel var den första i vår artikelserie om AB 04. I del två går vi igenom frågor om vem som är ansvarig vid fel och hur man kan gå vidare om det uppstår en tvist. Du hittar del två här.

Entreprenadjuridik AB 04

Vasa assisterar i frågor om entreprenadjuridik

Om det skulle uppstå oklarheter i hur AB 04 ska tolkas eller om ni behöver juridisk vägledning i frågor om entreprenadrätt är ni välkomna att kontakta oss. Vi har en lång erfarenhet av arbete inom fastighets -och entreprenadjuridik.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva ett uppdragsavtal som är anpassat efter era önskemål. 

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Läsvärt

https://byggipedia.se/byggprocessen/juridik/lagstiftning-och-entreprenadjuridik/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nna_best%C3%A4mmelser

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om entreprenadjuridik ab 04

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.