Juristbyrå i Stockholm

Vasa Advokatbyrå ägs och drivs av advokat Per-Ulrik Andersson. Vi är en advokat- och juristbyrå belägen i Stockholm. Per-Ulrik är medlem av svenska advokatsamfundet och har en lång karriär av juridiskt arbete inom civilrätten breda område. Per-Ulrik har även en erfarenhet av juridiska frågor som dyker upp i samband med förvärv och ägande av fastighet i Thailand.

Till teamet ingår även fyra biträdande jurister samt två trainees. Samtliga biträdande jurister har en juridisk examen jämte arbetslivserfarenhet i vilket de biträdande juristerna, trots avsaknad av advokattitel, är mer än kvalificerade att bistå klienter i deras ärenden samt agera ombud vid tvister. Trainees är i slutet av sin utbildning och bistår både advokat Per-Ulrik samt de biträdande juristerna i deras arbete i vilket även de har en viss arbetslivserfarenhet.

Teamet på Vasa Advokatbyrå arbetar aktivt inom en rad olika rättsområden för att tillvarata klientens intressen. Vi tror på en nära och transparent kontakt med dig som klient kombinerat med expertis, effektivitet och förståelse för just ditt problem. Även om flera ärenden sorterar under samma rättsområde är den ena tvisten olika den andra.

Juristbyrå i StockholmVad gör en juristbyrå i Stockholm?

Vasa Advokatbyrå specialiserar sig främst på affärsjuridik med extra vass specialkompetens inom fastighetsfrågor, entreprenad, kommersiell hyresrätt, avtal och försäkringsfrågor samt tvister. Vasa Advokatbyrå arbetar dock även mycket med vårdnadsfrågor i vilket vi har samma vassa specialkompetens på detta område. Vid sidan av detta tar vi oss även an angränsande frågor till de områden som redan nämnts där bolagsrätt, utmätning, skatt, köp och konsumentfrågor kan nämnas som exempel. Vasa Advokatbyrå har således en bred kompetens inom flera olika områden trots vårt begränsade antal kollegor.

Något som förtjänar utvecklas lite närmare är Vasa Advokatbyrås arbete med just tvister. Att arbeta med tvister innebär att man som jurist måste ha en djup förståelse för de frågor som aktualiseras med anledning därav. Det gäller alltså att ha en djup förståelse för dels de processuella reglerna men även för de regler som gäller inom tvisten område.

En tvist innebär att två personer (käranden och svaranden) har ett krav resp. ett bestridande där de inte kommer överens. Det följer således av tvistens natur att ombuden självfallet måste ha en förståelse även gällande det ämne som tvisten handlar om eftersom tvisten kan handla om egentligen vad som helst. En advokat eller jurist som har stor kompetens inom tvister gällande fastigheter har således inte per automatik samma kompetens inom tvister gällande försäkringar.

Våra specialområden

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är ett stort område där frågor om allt från plan- och bygglov hanteras till frågor gällande köp av fastighet. Även köp och regleringen av bostadsrätter kan kvalificera under begreppet i stort även om det särregleras.

Sett utifrån en privatpersons perspektiv är köp av fastighet eller bostadsrätt det största köpet man någonsin kommer att genomföra då det i flera fall innebär en enorm handpenning plus ett enormt lån därtill. Utöver den ekonomiska aspekten är fastighets och bostadsrättstvister som huvudregel väldigt känsliga i och med att det rör en persons hem. Vikten av att ha ett fungerande hem är det få som bestrider.

Tyvärr är det inte ovanligt att problem dyker upp i samband med köp av fastighet eller bostadsrätt där fel kan nämnas som ett exempel. Inte allt för sällan hittar man som köpare tråkiga överraskningar som fukt, mögel, dolda avgifter eller dylikt. En normal första reaktion är att hålla säljaren ansvarig för detta ”dolda fel”. Det är dock inte alltid så enkelt.

Hyresjuridik

Hyresrätter blir allt vanligare och vanligare, särskilt inom storstäderna. Att hyra en bostad, lokal eller mellantinget ”bokal” är idag minst lika vanligt som köp av fastighet och bostadsrätt. Med denna växande marknad är det även viktigt att känna till sin rätt.

Rent allmänt regleras det mesta gällande hyresförhållandet i det avtal som ingåtts mellan hyresgästen och hyresvärden. Vid sidan av avtalet gäller även 12 kap. jordabalken (f.d. hyreslagen) vilken, sammanfattat, agerar som minimirättigheter för både hyresgästen och hyresvärden. Att ha inblick i sitt hyresavtal är således av enorm vikt.
Oavsett hur noggrant man reglerar ett avtal och oavsett hur bra inblick man har i ”vad som gäller” uppkommer ändock tvister. Det kan röra allt från lägenhetens skick, renovering eller dylikt till frågor om hyra eller t.o.m. vräkning.

Avtal

Avtalsrätt kan låta som att det kan handla om egentligen vad som helst vilket är en sanning med modifikation. När jurister pratar om ämnet avtalsrätt så avser man en fråga som rör avtalsrelationen som sådan. Ett exempel på en fråga som handlar om avtalsrätt är frågan om vad två personer avtalat om (s.k. avtalstolkning) eller om ett avtal kan ogiltighetsförklaras eller ändras? En annan vanlig fråga är om ett avtal ska infrias eller inte (t.ex. försäkringsavtal).

Att lösa en avtalsrättslig fråga kräver en djup förståelse för de existerande regelverken men även för den praktiska yrkesvärlden. Detta då avtalsrätten, sett i proportion till annan juridik, ofta saknar uttryckliga reglera. Som huvudregel gäller helt enkelt att avtal ska hållas samtidigt som en part inte ska behöva infria ett allt för oskäligt avtal. Vad detta innebär i den konkreta situationen måste lösas i varje konkret fråga.

Vårdnad

Vårdnadsfrågor handlar om att lösa situationer när två föräldrar går isär. Mer specifikt handlar det om att reglera vem som ska ha vårdnaden och hur denna ska gå till. Rent allmänt brukar många vårdnadstvister försöka landa i en lösning där båda föräldrarna har fortsatt vårdnad och bidrar lika mycket ekonomiskt. Detta är dock inte alltid möjligt i verkligheten i vilket andra lösningar måste hittas.

Den princip som genomsyrar hela rättsområdet gällande vårdnad är principen om barnets bästa. Det innebär att man i varje prövning alltid ska utgå från vad som är bäst för barnet, även om det i vissa fall kan gå emot förälderns vilja. Vad som avses med barnets bästa rent konkret varierar beroende på familjeförhållandena. Det man dock siktar på är att barnet ska ha så god kontakt med båda föräldrarna som möjligt, även om endast en av föräldrarna behåller vårdnaden.

Tvist

Som redogjordes för ovan innebär en tvist egentligen bara att en person riktar ett krav mot en annan person som bestrider det kravet. Det är så enkelt!

I det konkreta fallet är dock en tvist inte alltid så lätt i och med tvistens komplexa natur. Detta inkluderar inte enbart en teoretisk och praktisk förståelse för det rättsområde tvisten handlar om utan även om hur tvisten ska föras på bästa sätt. Det innebär att fortlöpande ta ställning till motpartens inställning, egen och motpartens bevisning samt praxis och s.k. ”soft-laws” vilka med jämna mellanrum påverkar gällande rätt till viss grad.

Entreprenad

Entreprenadjuridik är liksom avtalsrätten relativt oreglerat i lag. Däremot finns det en rik flora av rättsfall, standardavtal, soft-law, rekommendationer och dylikt vilka kan tjäna som underlag. Detta material är dock enormt i vilket det, för en privatperson, blir nästan omöjligt att ta ställning till vad som gäller i ens egen situation. Som tur är finns vi på Vasa Advokatbyrå.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om juristbyrå i stockholm

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.