Konkludent handlande – Ett annat sätt att ingå avtal på

Inom avtalsrätten finns det som huvudregel en stor frihet i hur man ingår avtal med varandra. Ett undantag är exempelvis köp av fastighet, där huvudregeln är att avtalet behöver ingås skriftligen för att vara giltigt. I de flesta andra fall är det oftast lika giltigt att ingå avtal muntligen. Utöver att ingå avtal muntligen och skriftligen finns även andra sätt att ingå avtal. Ett av dessa sätt är att ingå avtal genom så kallat konkludent handlande, vilket är vad som kommer redogöras för i den här artikeln.

konkludent handlande

Vad det innebär med konkludent handlande

Konkludent handlande kan översättas till att ingå avtal underförstått, alltså utan att parterna byter några ord med varandra så ingår de avtal. Ett vanligt avtal som brukar ingås genom konkludent handlande, är om du är en passagerare som går på en buss utan att säga någonting. Annat vanligt avtal som ofta ingås konkludent är om du kör med din bil och ställer dig på en parkeringsplats. Uttrycken tyst accept eller uttrycket accept genom realhandlande används också. I varje enskilt fall får det utredas om sättet att agera är tillräckligt för att kunna anses som ett avtal som är bindande.

Fall från verkligheten

I ett fall från Högsta domstolen skulle domstolen avgöra ett mål som rörde köp av elspisar och kylskåp. En köpare hade fått leverans av en säljare. Leveransen avsåg då som nämnt elspisar och kylskåp. Köparen hade innan leveransen inte ingått något köpeavtal med säljaren. Säljaren var av den uppfattningen att det fanns ett köpeavtal. Domstolen ansåg att köparen borde ha förstått att säljaren var av den uppfattningen, eftersom säljaren skickat fakturorna till köparens adress. Dessutom hade köparen även kvitterat ut varorna. Högsta domstolen kom då fram till att köparen hade bundit sig till avtalet genom konkludent handlande.

Att tänka på om konkludent handlande:

Om du är säljare och du anser att din köpare kan ha ingått avtal med dig genom konkludent handlande, kan du med fördel ta kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av tvister gällande avtal. Kontakta gärna oss för juridisk assistans.

Läsvärt:

Svensk rättspraxis: Avtals- och obligationsrätt 2005–2019 | SvJT

Skivbolag hade rätt att lägga ut musik – Kulturnytt i P1 | Sveriges Radio

Skriftligt avtal – krav eller rekommendation – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Säga upp avtal – när du kan säga upp avtal innan uppsägningstid gått ut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Avtalsjurist Stockholm – Jurist hjälper dig med avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.