Affärsjurist i Stockholm: Tvistemål och affärsjuridik

Att vara affärsjurist i Stockholm är ett intressant och utmanande arbete där vi får syssla med många olika ärenden. Som affärsjurist i Stockholm specialiserar vi oss på ett antal områden, till exempel familjerätt, brottmål, försäkringsfrågor eller affärsjuridik. Det innebär att vi har extra kunskap och erfarenhet av dessa frågor. De områden vi inte jobbar med är brottmål eller familjerätt. Behöver du juridisk rådgivning inom ett visst område är det därför alltid bäst att kontakta en jurist eller advokat inom just det område ditt ärende gäller. I denna artikel kommer vi att beskriva advokatens arbete inom tvistemål och affärsjuridik, så att du får en inblick i vad advokater i Stockholm sysslar med och hur de kan hjälpa just dig.

Vi jobbar som affärsjurist i Stockholm

Affärsjuridik kallas också för civilrätt, och handlar om de lagar som styr företag. Affärsjuridiken styr både hur själva bildandet av ett företag går till, och hur det sedan ska drivas. En affärsjurist hanterar företagens juridiska ärenden, som till exempel kan gälla avtal, köp eller försäljningar, konkurs, skadestånd eller entreprenadrätt. Det är vanligt att företag anlitar en affärsjurist för rådgivning i olika ärenden. Både vid uppstarten av företaget, när ny personal ska anställas och vid större och mindre affärstransaktioner.

Som du säkert märker är affärsjuridik ett väldigt brett område, vilket också gör det intressant att arbeta med. En affärsjurist är aldrig anställd av själva företaget, utan arbetar antingen enskilt eller är en del av en advokatbyrå. En affärsjurist i Stockholm kan också fungera som rättegångsombud i domstol vid kommersiella tvister, eller när en tvist ska lösas genom ett skiljeförfarande.

Så jobbar affärsjurist Stockholm i ett tvistemål

Tvistemål kallas även för civilmål, och gäller de frågor där enskilda parter inte kan komma överens. Det är den allmänna domstolen som avgör dessa ärenden, som till exempel kan gälla tvister inom familjen, tvister om pengar eller tvister mellan en konsument och ett företag. Kärande kallas den som väcker talan mot motparten i ett tvistemål, medan motparten kallas för svarande.

Ett tvistemål kan antingen höra till dispositiva mål eller indispositiva mål. Skillnaden är att det är tillåtet med förlikning vid dispositiva mål, vilket innebär att parterna tillsammans med domaren kan komma överens om ett beslut. Vid indispositiva mål är däremot förlikning inte tillåtet, och det handlar om sådana fall då staten har ett intresse i frågan. Då är det domstolen som fattar det slutgiltiga beslutet. Ett exempel på indispositiva mål är vårdnadstvister.

Hur en affärsjurist i stockholm kan hjälpa dig med stämning

För att inleda en rättegång i ett tvistemål behöver du skicka in en ansökan om stämning skriftligen till tingsrätten. Det innebär att du vill att tingsrätten ska försöka lösa tvisten mellan dig och den andra parten. När din ansökan har godkänts skickas stämningen ut till svaranden i ärendet, som sedan får medge stämningen eller inte. Motparten får annars beskriva varför han eller hon anser att anklagelsen inte stämmer, och om det finns några bevis för detta.

Nästa steg är att hålla ett möte inför en domare, vilket kallas för muntlig förberedelse. I bästa fall kan tvisten lösas redan där, men annars krävs det att ärendet går vidare till huvudförhandling och rättegång. Käranden börjar då att beskriva hur tvisten uppstått och vad han eller hon begär för att lösa den. Sedan får svaranden uttrycka sina åsikter om ärendet, och om kärandens begäran accepteras eller inte. Sedan presenteras alla bevis i ärendet, varpå båda parter samt vittnen förhörs. Efter rättegången diskuterar domarna tvistemålet utifrån all information som kommit fram, och domen meddelas sedan till båda parter via brev eller e-post.

När domen har fallit i tvistemålet har du möjlighet att överklaga den skriftligen inom tre veckor. Om du kan ange goda skäl till din överklagan kan den godkännas, och tas i sådana fall upp i hovrätten. Då måste hovrätten anse att domen är felaktig, eller att resultatet av domen kan fungera vägledande för andra domstolar.

Om du anser att du blivit felaktigt behandlad bör du alltid ta kontakt med en advokat eller jurist för att utforma en stämningsansökan. Då kan du också få råd och tips om hur du kan förbereda dig inför rättegången för att öka chansen att vinna tvistemålet. Det är aldrig försent för att få hjälp.

Rådfråga en affärsjurist Stockholm

Oavsett om ditt ärende är ett tvistemål eller hör till affärsjuridiken kan du alltid rådfråga en advokat i Stockholm för att få veta mer om hur du kan gå vidare och hur själva rättegången kommer att gå till. Se bara till att först reda på vilka områden advokatbyrån har specialiserat sig på, för att kunna välja en advokat som har bred kunskap och lång erfarenhet av just det ämne som ditt ärende handlar om.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om affärsjurist i stockholm: tvistemål och affärsjuridik

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.