Ultimata guiden om bygglov Stockholm

Ska du göra någon form av förändring på din bostad, kanske bygga nytt garage, bygga pool eller varför inte ett uterum? Då behöver du som huvudregel bygglov, men det finns vissa situationer där det inte krävs lov utan då krävs istället en anmälan till byggnadsnämnden. I den här artikeln ska vi ge dig övergripande information om bygglov, framförallt avseende bygglov i Stockholm kommun.

När behöver man bygglov Stockholm?

Om du vill göra någon form av byggåtgärd, till exempel bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar behöver du oftast söka om bygglov. Ibland kan du också behöva söka om bygglov för att sätta upp plan eller en mur på din tomt.

En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, det kan vara antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning av den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Då behöver du både rivningslov, för den ursprungliga platsen, och bygglov för den nya platsen.

Ultimata guiden om bygglov Stockholm

Om din tomt ligger i ett område som kommunen har detaljplanerat, behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att till exempel byta kulör på byggnaden, byta fasadbeklädnad samt byta material på taket. Du behöver dock inte bygglov för att ändra rumsindelning eller göra annan inre ändring som till exempel beläggning av nytt golv i köket. Avser du att göra större förändringar av byggnadens planlösning behöver du dock göra en anmälan om detta till byggnadsnämnden. De ändringar som du avser att utföra ska göras varsamt så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till bland annat byggnadens tekniska, historiska, miljömässiga och konstnärliga värden. Kravet på varsamhet gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte.

Avser du att ändra en byggnad, till exempel om du ska uppföra en till bostad eller lokal för näringsverksamhet behöver du bygglov. Likaså behöver du bygglov om du ska ändra användningen av byggnaden. Det kan till exempel vara om du ändrar det tidigare garaget till en butik. Detta gäller oavsett om du tänker ändra något i själva byggnaden eller inte.

Ska du anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar behöver du bygglov. Det kan vara till exempel om du ska uppföra murar och plank.

I vissa fall kan du även behöva bygglov för att sätta upp eller ändra skyltar och strålkastare. Detta gäller oftast på detaljplanelagda områden eller om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser.

Hur lång tid tar det att få bygglov Stockholm?

Handläggningstiden kan variera beroende på vad du söker bygglov om. Vanligtvis ska du dock få ett beslut inom 10 veckor från det datum då din ansökan om lov eller förhandsbesked är komplett.

Hur mycket kan man bygga utan bygglov?

Som nämnts ovan behöver du som huvudregel bygglov för att göra någon form av byggåtgärd på din tomt. Det finns dock en del undantag från det här kravet, till exempel om du har ett en- eller tvåbostadshus och avser att bygga uteplats, friggebod, uthus eller någonting annat. Om du ska göra en tillbyggnad på maximalt 15 eller 30 kvadratmeter behöver du inte bygglov men du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked. Om din fastighet är belägen utanför detaljplanelagt område kan du också göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnad och komplementbyggnad. Det innebär att du till exempel får bygga garage, gäststugor och växthus utan bygglov. Du kan enkelt kolla med Stockholms kommun om din tomt ligger på ett detaljplanelagt område eller inte.

Vad kostar det att få bygglov?

Kommuner har via kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster. Kostnaden för bygglov varier beroende på vad du ska bygga eller ändra. Det är stadsbyggnadsnämnden för Stockholms kommun som bestämmer avgiften genom taxan. Det här regleras i plan- och byggnadslagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. De avgifter som får tas ut ska täcka stadens kostnader för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Skulle handläggningen av ditt ärende om bygglov dra ut på tiden, betalar du istället en reducerad avgift.

Att tänka på

Ovan har vi gett dig en övergripande guide om bygglov. Det viktigaste att tänka på är att du som huvudregel behöver bygglov om du ska utföra en byggnadsåtgärd, därutöver finns det undantag när du inte behöver bygglov. I vissa fall kan du behöva göra en anmälan till byggnadsnämnden. Har du fler funderingar om plan- och bygglagen, kommunallagen eller någonting annat som rör ditt bygglov rekommenderar vi dig att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå.

Läsvärt

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/roller-och-ansvar/byggnadsnamnden/

Författad av: Jenny Thalin

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.