Tvisteförfarande – AB 04

Undrar du hur det fungerar om det finns ett problem i en entreprenad som det inte går att komma överens om? Denna artikel beskriver hur ett tvisteförfarande ska hanteras enligt AB 04 och ABT 06.

Tvisteförfarande - AB 04
Vanliga oenigheter som kan uppstå i en entreprenad är frågor om pris, ansvarsfördelning och hur avtalet ska tolkas. När parterna inte är överens är det första steget att hålla en diskussion. Ibland kan dock inte problemen lösas genom att kommunicera. I så fall kan det vara nödvändigt att gå i domstol eller skiljedom.

Om det inte finns ett avtal mellan två civilrättsliga parter är huvudregeln att ett tvisteförfarande får lösas i domstol. Det kan dock finnas flera nackdelar med prövning i domstol. Det första är att det är dyra rättegångskostnader. Det kommer man dock inte ifrån, det är nämligen oftast ännu dyrare, att lösa frågor i skiljedom. För att täcka rättegångskostnaderna finns rättsskydd. Kolla därför alltid med ditt försäkringsbolag om rättsskydd finns och i så fall vad ditt rättskydd täcker. Den andra nackdelen är att förhandlingen blir offentlig för samhället.

Som ett alternativ till att lösa en tvist i domstol går det att avgöra frågan i skiljedom. Skiljedom regleras i lag 1999:116 om skiljeförfaranden. Det är således en ”egen” domstol som parterna måste avtala om att använda sig av istället för allmän domstol. I en skiljedom utser båda parter varsin skiljeman. De två skiljemännen utser sedan en tredje skiljeman som verkar som ordförande. Skiljemännen agerar alltså likt domare, de dömer i målet. Trots att skiljedomarna väljs av parterna själva ska de döma objektivt i målet. Ofta är skiljemännen sakkunniga inom det omstridda området. En skiljedom är inte offentlig men kan som huvudregel inte överklagas.

Hur fungerar det i AB 04?

I AB 04 är huvudregeln att tvister som beror på kontraktet och som uppenbart överstiger 150 prisbasbelopp exklusive moms ska avgöras i allmän domstol och annars ska det avgöras i skiljedom. Även om parterna är oense ska entreprenaden fortgå. Det innebär att entreprenören inte kan avbryta entreprenaden och att beställaren inte får innehålla betalning gällande annat än det som direkt omfattas av tvisten eller hindra entreprenaden att fortgå på annat sätt.

För att förhindra de stora rättegångskostnaderna kan parterna använda sig av kapitel 10 i AB 04. Kapitlet handlar om förenklad tvistelösning. Vid förenklad tvistelösning utser parterna endast en skiljeperson gemensamt (om det inte redan var förutbestämt i avtalet). Vardera parter står i sådant fall sina egna kostnader och skiljepersonen avgör vem som ska stå hans kostnader. Beslutet kan prövas igenom om en missnöjesanmälan lämnas in. I så fall prövas det i skiljedom eller domstol.

Vasa Advokatbyrå hjälper vid tvisteförfarande

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Om ni skulle hamna i en tvist kan vi hjälpa med att medla och om det skulle behövas företräda er i skiljedom eller domstol.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning om tvisteförfarande

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan dig och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.