Hyreskontrakt villa – Avtal, vräka och bestrida

En villa kan antingen hyras ut av ett företag eller av en privatperson. I den här artikeln kommer redogöras för vad som gäller då en privatperson hyr ut till en annan privatperson. Vem som hyr ut till vem är viktigt, då det blir olika lagar som gäller för avtalet. Är det ett företag som hyr ut till privatperson gäller endast 12 kapitlet jordabalken, som även kallas hyreslagen. När hyresavtal om villa ingås mellan två privatpersoner gäller främst lagen om uthyrning av egen bostad (UEB-lagen), men i de delar där det saknas reglering i den lagen gäller bestämmelserna i 12 kapitlet jordabalken. Att ha ett bra hyreskontrakt när du hyr ut din villa är viktigt, annars kan du tvingas att både vräka och bestrida.

Hyreskontrakt villa - Avtal, vräka och bestrida

Avtalet för ett hyreskontrakt till en villa

I 12 kapitlet jordabalken anges kriterierna för att det ska klassas som ett avtal om uthyrning. Först ska det vara upplåtelse av hus eller del av hus. Sedan ska den som huset upplåts till betala en ersättning. Slutligen ska det röra sig om en total nyttjanderätt, dvs. att rätten att använda de delarna av huset som hyrs ut går över helt på hyresgästen under tiden som villan hyrs ut.

Avtalsvillkoren får inte strida mot UEB-lagen på så sätt att det leder till nackdelar för hyresgästen. Sådana avtalsvillkor brukar inte anses som giltiga. Villkor som strider mot UEB-lagen är hyresgäst inte bunden av, men kan fortfarande vara bunden av de villkor som inte strider mot lagen. De mot lagen stridande villkoren är däremot fullt giltiga mot hyresvärden. Lagen kan därför sägas utgöra en minimistandard för att skydda hyresgäster. För att visa hur skyddet för hyresgästen fungerar, kan vi ta ett exempel gällande uppsägningstid. I lagen anges att hyresgästen har en månads uppsägningstid och hyresvärden har tre månaders uppsägningstid. Avtalar hyresvärden om sex månaders uppsägningstid gäller det endast för hyresvärden, medan hyresgästen fortfarande har kvar sin uppsägningstid om en månad. Det beror som nämnt på att en längre uppsägningstid för hyresgästen skulle innebära en nackdel denne.

Hur länge villan får uthyras

Om inte hyresvärd och hyresgäst har avtalat om någon bestämd tid för hyran, måste någon säga upp hyresavtalet. Finns en bestämd tid inskriven i hyresavtalet när hyrestiden ska löpa ut är det den tiden som gäller. Hyresgästen och hyresvärden måste beakta deras respektive uppsägningstid som anges ovan. Om det inte står i avtalet att hyresgäst har rätt till att hyresavtalet kan förlängas, finns ingen sådan rättighet för hyresgästen.

Hyreskontrakt villa - Avtal, vräka och bestrida

Uppsägning och att vräka

Om det finns grund för att vräka en hyresgäst behöver hyresvärden inte ta hänsyn till uppsägningstiden, på samma sätt som att hyresgästen kan säga upp hyresavtalet direkt om hyresvärden skulle göra sig skyldig till grovt avtalsbrott.

Oavsett om hyresavtalet gäller för bestämd tid eller för obestämd tid kan hyresgästen säga upp avtalet när som helst, men med sin uppsägningstid på en månad. På samma sätt kan hyresvärden säga upp hyresavtalet när som helst så länge dennes uppsägningstid om tre månader respekteras.

Besittningsskyddet – Hyresgästens skydd för att bo kvar i villan

Ett besittningsskydd, alltså en rätt för hyresgästen att få bo kvar i villan gäller som ovan nämnt inte enligt UEB-lagen. En hyresvärd behöver alltså inte avtala bort något sådant skydd. Däremot finns det möjlighet att i hyresavtalet komma överens om att hyresgästen ska ges ett besittningsskydd.

Vräkning och vad som står i hyreskontraktet

Vräkning är en av de punkter som inte regleras i UEB-lagen och därför måste man gå in i 12 kapitlet jordabalken för att se vad som gäller. Där anges inledningsvis att hyresgäst inte kan bli vräkt om det inte rör sig om allvarligt kontraktsbrott. Grunderna för vad som är allvarligt kontraktsbrott står i lag och det är endast på dessa grunder som en laglig vräkning får göras. Exempel på sådant allvarligt kontraktsbrott är när hyresgästen inte betalar hyran. Skulle hyresgäst bli vräkt är det fortfarande möjligt att få tillbaka bostaden. När hyresvärden sagt upp hyresgästen och informerat om möjligheten att få tillbaka bostaden, ska hyresgästen inom tre veckor betala in hyran antingen till hyresvärden eller deponera den till länsstyrelsen.

Hyreskontrakt villa - Avtal, vräka och bestrida

Bestridande av hyreskontraktet

Då det råder brist på bostäder i dagsläget är det inte omöjligt att en hyresgäst kan tänka sig att bestrida uppsägning av hyra och är redo att betala kostnaderna för att driva en tvist. Vissa tvister prövas i hyresnämnden och vissa prövas i tingsrätten. Vid prövning i hyresnämnden är behovet av en jurist inte lika stort som vid en prövning i tingsrätten, men chanserna att vinna framgång ökar oavsett plats för prövningen om man tar hjälp av en jurist. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av såväl hyresjuridik som tvistelösning. Tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig med rådgivningen och även med eventuell tvist. Glöm inte heller bort att om du har en hemförsäkring kan du ha rätt till rättsskydd, vilket innebär att försäkringsbolaget kan betala stora delar av dina omkostnader för att driva en tvist med hjälp av juridiskt ombud.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Undvik att skriva in avtalsvillkor i hyresavtalet som bara gäller hyresvärd.

* Se till att ha en hemförsäkring med rättsskydd för ökad möjlighet att kunna finansiera juridisk hjälp under framtida tvist.

Tvistelösning

* Få en juridisk bedömning utifrån lag och gällande rättsläge.

* Maximera chansen att vinna framgång med din tvist.

* Undvik att inte kunna lyfta fram rätt argument som krävs för att kunna vinna din tvist.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om hyreskontrakt villa – avtal, vräka och bestrida

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.