Vräkning för att man inte betalt hyran

Ibland händer det att man kommer efter med hyran. Då kan du som hyresgäst bli orolig för att hyresvärden kommer att vräka dig. Om du hamnar i en sådan situation kan det vara bra att veta vad lagen säger om vräkning på grund av obetald hyra och vad som krävs för att hyresvärden ska ha rätt att vräka dig. Vad som gäller juridiskt framgår av 12 kapitlet jordabalken, även kallad hyreslagen.

, Vräkning för att man inte betalt hyran

Allvarligt kontraktsbrott

Det finns en risk för en hyresgäst att bli vräkt då hyran för lägenheten inte betalas i tid. För att kunna bli vräkt brukar det röra sig om allvarligt kontraktsbrott. De kontraktsbrotten som kan göras gällande är de som framgår av lag. Det innebär att det inte går att vräka en hyresgäst på någon annan grund än de som anges i lagen. Obetald hyra är ett av dessa allvarliga kontraktsbrott.

Vräkning för att man inte betalt hyran är hyresgästens ansvar

Det är i regel du som hyresgäst som ska se till att hyresvärden får in hyran i rätt tid. Det går inte att skylla på att du lämnat över ansvaret på någon annan att betala in din hyra, utan den risken står kvar på dig om du valt att göra så. Hamnar hyresgäst i tvist med hyresvärd huruvida hyran betalats eller inte är det hyresgästen som är skyldig att lägga fram bevisning för att så har skett. Om hyresgäst kommit överens om betalning utan kvitto, kvarstår fortfarande hyresgästens skyldighet för presenterande av bevisning.

Förfallodatum för hyran

I de flesta fall framgår det av ditt hyresavtal när hyran senast ska vara betald. I de fall det inte framgår av avtalet anges i 12 kapitlet jordabalken att hyran ska vara betald sista vardagen i betalningsterminen, vilket i de flesta fall är samma sak som sista vardagen i kalendermånaden. Men att hyresvärd skulle tillåtas vräka hyresgäst för att hyran inte skulle vara betald dagen för förfallodatumet har bedömts som för hårt. Förut gällde att man kunde bli vräkt om hyran inte var betald två dagar efter förfallodatum, men även det anses som för hårt i dagsläget. Nu för tiden gäller en vecka efter förfallodatum som hyresgästen måste ha betalat hyran. Skulle förfallodatum vara 30 september har hyresgästen alltså fram till 7 oktober samma år på sig innan vräkning kan bli aktuell. Om sista dagen på den veckan skulle vara exempelvis en söndag, lördag eller midsommarafton förlängs tiden med en dag innan vräkning kan göras gällande. Konkret innebär det sistnämnda att när veckan nått sitt slut den 4 november och det skulle vara en lördag, anses tiden gått ut på måndagen den 6 november. När slutdagen har varit och hyran fortfarande inte är betald, kan hyresgästen alltså riskera att bli av med sin bostad.

, Vräkning för att man inte betalt hyran

Möjlighet att vinna tillbaka lägenheten

Om hyresvärden sagt upp dig från din bostad kan du fortfarande få tillbaka den. Efter det att du är uppsagd från lägenheten och hyresvärden informerat dig om din möjlighet att få tillbaka den, har du tre veckor på dig att antingen betala hyran till hyresvärden eller alternativt deponera den hos länsstyrelsen. Även i det här fallet är det du som hyresgäst som senare har att bevisa att du betalat inom de tre veckorna om du och hyresvärden hamnar i en tvist om saken.

Att tänka på vid vräkning för att man inte betalt hyran

Det kan vara oroväckande om du riskerar att bli vräkt. Att lösa situationen med hyresvärden kan vara svårt och du kanske inte vet hur du ska gå tillväga. I artikeln beskrivs väldigt översiktligt vad som gäller angående vräkning. Riskerar du att vräkas så rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har arbetat med hyresrätt i många år och hjälper gärna dig med ditt ärende. Tveka inte att höra av dig till oss!

, Vräkning för att man inte betalt hyran

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Skaffa en bedömning gällande vad du har för möjligheter att få behålla din hyresrätt.

Tvistelösning

* Få en juridisk bedömning utifrån gällande rättsläge.

* Minimera risken för att bli av med din hyresrätt.

* Maximera dina chanser att göra gällande dina rättigheter mot din hyresvärd.

* Bevaka dina rättigheter, t.ex. se till att du inte blir vräkt utan laglig grund.

Det här samtalet kostnadsfritt