Besittningsskydd av lokal

Besittningsskydd av lokal

Besittningsskydd företag När ditt företag hyr istället för att köpa en lokal, är det viktigt att inte glömma bort att du inte äger lokalen utan att det finns risk att du blir av med den. En hyresvärd säger visserligen inte upp en hyresgäst av lokal hur som helst när hyresförhållandet…

Read More

Skilsmässa Thailand

Skilsmässa Thailand

Om du har gift dig i Thailand och sedan ska skiljas kan det vara svårt att veta vad som gäller. I den här artikeln behandlas lite vad som gäller kring din och din frus egendom. Sedan kommer även en jämförelse göras mellan thailändsk rätt och svensk rätt beträffande skilsmässa. Har…

Read More

Hus som leasing

Hus som leasing

För företag som äger fastigheter och vill frigöra kapital är leasing ett attraktivt alternativ. Fastighetsleasing innebär att företaget säljer fastigheten till ett leasingbolag som sedan hyr ut den till företaget, som sitter kvar i lokalerna som hyresgäst. Leasingbolaget blir då ägare och hyresvärd. Inte sällan finns det i sådana avtal…

Read More

Klandertalan

Klandertalan

En bostadsrättsförenings stämma är det högsta beslutande organet i föreningen. Stämman får dock inte besluta om vad som helst eller hur som helst. Ibland händer det att stämman fattar beslut som inte är giltiga enligt lag. Det kan handla om att en viss röstmajoritet behövs för vissa beslut, att fel…

Read More

Advokatkostnad

Advokatkostnad

Att lösa tvister i domstol, skiljenämnd eller genom förlikning är kostsamt. I den här artikeln förklarar vi på ett enkelt sätt hur kostnaderna för advokat och ombud ska fördelas efter rättegång i domstol. Vi ger också några enkla tips på vad du som vill anlita en advokat för tvistlösning kan…

Read More

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal