Hitta det du söker

Sökresultat

Ultimata guiden om miljöprojekt

För att minska klimatförändringarna och för att bevara den biologiska mångfalden måste hela Sverige ställa om. Det innebär att Sverige måste agera både på lokal,

Vi sponsrar ungdomsidrotten

För oss på Vasa Advokatbyrå är det viktigt att ungdomar har en meningsfull och aktiv fritid. Vi sponsrar William i hans satsning på en karriär

Ultimata guiden om exekutiv auktion

Genom en exekutiv auktion kan Kronofogdemyndigheten sälja egendom som de utmätt från en gäldenär, i syfte att inbringa medel och täcka de skulder gäldenären har

Ultimata guiden om tredskodom

Man gör i processrätten, beträffande tvistemål, en skillnad mellan dispositiva och indispositiva tvistemål. Indispositiva tvistemål kännetecknas av att det finns ett allmänt intresse för staten

Ultimata guiden om hovrätten

Hovrätten är en allmän domstol. Det är brukligt att skilja mellan allmänna domstolar å ena sidan och specialdomstolar å andra sidan. Till den senare kategorin

Ultimata guiden om ackord

Att en gäldenär beviljas ackord innebär förenklat att skulden denne har till sina borgenärer skrivs ned. Man brukar skilja mellan frivilliga överenskommelser om ackord (underhandsackord)

4 tips om Högsta domstolen

Tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen. Du har förmodligen hört eller läst ett avgörande från någon av instanserna. Men hur förhåller de sig egentligen till varandra?

Ultimata guiden om konkurrensverket

Konkurrensverket är en förvaltningsmyndighet som arbetar med konkurrensfrågor. Deras huvudsakliga uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till konsumentens

Ultimata guiden om juridisk rådgivare

Lagar, förordningar, förarbeten, rättsavgöranden, juridisk litteratur, avtal, testamenten, fullmakter m.fl., kan vara svåra att tolka om man inte har juridisk kunskap. Juridiska rådgivare, eller jurister

Hittade du inte det du sökte?

Sök igen

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.