Tvist om servitut – brygga, väg, fastighet

Ett servitut kan röra diverse olika fastighetstillbehör. Vilket fastighetstillbehör är inte det viktiga för att det ska anses som ett servitut. I stället är det en del krav som ställs upp för att ett fastighetstillbehör ska tillåtas att bli ett servitut. Ett servitut är i korthet ett tillbehör på en fastighet som uppfyller ett behov som inte kan uppfyllas på annan grannfastighet. Då kan fastighetsägarna komma överens genom ett avtal om att grannfastighetens ägare, ska få använda sig av servitutet för att uppfylla det behovet. Kanske är servitutet en brygga och ägaren på grannfastigheten behöver kunna använda sig av den bryggan för att kunna lägga till sin båt, eftersom det inte finns någon brygga på dennes egna fastighet. Servitutet kan också vara en väg, som fastighetsägaren på grannfastigheten måste köra på för att ta sig till sin fastighet.

Den här artikeln handlar dock inte om servitut i sig, utan mer om vilka möjligheter du har om du hamnar i en tvist med en annan fastighetsägare om ett servitut. Därför har du mest nytta av att läsa den här artikeln, om du antingen har servitut på din fastighet eller om du har rätt att använda ett servitut som finns på en annan fastighet.

Tvist om servitut – brygga, väg eller annat fastighetstillbehör

Hur tvist om servitut kan lösas

För det fall att du önskar lösa en tvist om servitut, finns det normalt sett två vägar att gå. Det första alternativet är att du lämnar in en stämningsansökan till domstol. Andra sättet är att du lämnar in en ansökan till lantmäteriet om en fastighetsbestämning, vilket kallas en förrättning. I många fall står det dig som part fritt att välja vilken av dessa två sätt som du kan välja att lösa tvisten på. Det som ofta är viktigt att du har koll på är om tvisten har ett samband med pågående fastighetsbildningsåtgärd, för då kan det ställas krav på vilket alternativ du behöver välja.

Fastighetsbestämning

Vid en fastighetsbestämning kan lantmäteriet exempelvis informera dig om huruvida ett servitut ska anses gälla eller ej. Det är i regel en plikt för lantmäteriet att inom ramen för fastighetsbestämningen, genomföra en undersökning vilka möjligheter det finns att nå fram till ett beslut. För att göra det kan lantmäteriet självmant behöva hämta in information utöver den som du och din motpart har lämnat in till lantmäteriet. Med anledning av detta har lagstiftaren bestämt att parterna i ett sådant sammanhang, själva behöver bekosta utredning och ombud.

Prövning i domstol

En skillnad från prövning hos lantmäteriet, är att det finns fler verktyg tillhands för en domstol. Bland annat finns det en möjlighet i domstol att en part hörs under ed. En annan skillnad är att domstolen som huvudregel inte självmant gör någon utredning, utan fattar som huvudregel endast beslut mot bakgrund av vad parterna har framfört i rätten.

Att tänka på:

Du som vill inleda en tvist, eller redan hamnat i en tvist gällande ett servitut, bör ha i åtanke att det är svårt att driva en tvist vilken som helst. Utöver det är regleringen kring servitut inte den mest lättförståeliga i svensk rätt. Tvärtom är det för många ett krångligt område som kan vara svårt att orientera sig inom. Om du vill öka dina chanser att vinna framgång med din tvist, bör du anlita en jurist som har erfarenhet av att driva tvister som rör servitut. Vasa Advokatbyrå AB har drivit tvister gällande servitut i två decennier. Så tveka inte att kontakta oss för hjälp med din tvist!

Läsvärt

Oklarheter kring fastighet | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Ersättning för upphävt jaktservitut | SvJT

Vi förklarar begreppet servitut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Väg och andra fastighetstillbehör som kan bli servitut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Upphäva servitut – Olika grunder för att kunna upphäva ett avtalsservitut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist om servitut – brygga, väg, fastighet

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.