Behöver du ett entreprenadkontrakt? I denna artikel går vi igenom några viktiga saker att tänka på vid entreprenader.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
entreprenadkontrakt 2
 1. Välj rätt entreprenadkontrakt

Det är viktigt att ha bra avtal i samband med entreprenader. Det finns olika entreprenadkontrakt beroende på vad för avtal ni behöver och vilka parter som det handlar om. Det finns särskilda kontrakt anpassade för konsumenter (privatpersoner) och andra kontrakt lämpade för privata aktörer.

ABS 18

ABS 18 är skriven med reglerna om småhusentreprenader i konsumenttjänstlagen som utgångspunkt. Kontraktet är lämpligt för större arbeten dör beställaren är konsument, dvs utför arbete som privatperson och inte inom ramen för ett företag.

Hantverkarformuläret

Hantverkarformuläret är ett avtal som är lämpligt att använda för mindre ombyggnader och reparationer.

AA 12

AA 12 är ett standardavtal som kan användas för den som avser köpa monteringsfärdigt material. Tillexempel om du köper ett färdigt attefallshus som endast kräver lättare montering.

AB 04

AB 04 används vid utförandeentreprenader där beställaren ska sköta projektering och entreprenören endast svarar för utförandet. Det är vanligt att det inte finns en tydlig gräns eller att villkor tas in som gör att avtalet delvis blir en totalentreprenad, det är viktigt att tydligt reglera ansvarsfördelningen m.m. så att alla parter vet vad som gäller.

ABT 06

ABT 06 är ett standardkontrakt för totalentreprenader. Det bygger på AB 04 och är ändrat i vissa delar för att bättre passa totalentreprenadformen, dvs att entreprenören svarar för utförande och för projektering.

entreprenadkontrakt 22

ABK 09

ABK 09 är ett standardavtal för konsultuppdrag. Det är således ett standardavtal som kan användas i avtal med t.ex. en arkitekt eller annan konsult.

 1. Ta reda på vilken juridik som gäller

När parterna är konsument och entreprenör finns konsumentlagar som har till syfte att skydda konsumenten. Konsumenttjänstlagen gäller för entreprenader och kan vara bra att snegla igenom för att få en uppfattning om vilka saker som kan bli problematiska i entreprenadsammanhang. Det är särskilt viktigt att ha ett entreprenadkontrakt som tydligt reglerar priser, tider och arbetets omfattning så att det inte uppstår oklarheter i framtiden.

Om beställaren är en förening eller ett aktiebolag gäller inte konsumenttjänstlagen. Om båda parter är juridiska personer bedöms avtalsförhållandet vara en kommersiell tjänst. För sådana avtal finns ingen lag. Således är det desto viktigare att utforma ett korrekt avtal.

 1. Var försäkrad

Det är viktigt att stora byggprojekt är försäkrade. Entreprenadfirman bör ha en ansvarsförsäkring och allriskförsäkring. Beställaren kan vara medförsäkrad. Beställaren bör också ha en egen försäkring, om du är en privatperson som ska uppföra ett hus kan det vara bra att ha en hemförsäkring och ett färdigställandeskydd.

Jämför olika försäkringar och hör med ditt försäkringsbolag vad de anser att du behöver för försäkringstyper.

 1. Ta hjälp av en sakkunnig

I många fall kan det vara bra att ta hjälp av en sakkunnig för att undvika framtida skador och tvister. För större byggen kan det vara bra att ta hjälp av en byggnadsteknik gällande de tekniska lösningarna m.m. som ni avser att använda er av. Det kan också vara bra att ta hjälp av en jurist för att få ett väl utformat avtal för just er situation.

entreprenadkontrakt 23

Vasa assisterar i frågor om entreprenadjuridik

Om ni behöver hjälp att utforma ett avtal eller juridisk vägledning i frågor om entreprenadrätt är ni välkomna att kontakta oss. Vi har en lång erfarenhet av arbete inom fastighets -och entreprenadjuridik.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva ett uppdragsavtal som är anpassat efter era önskemål. 

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt