Totalentreprenad och ABT 06: Del 2

Del 2 av 3

Totalentreprenad är en entreprenadform som innebär att entreprenören sköter både projektering och utförande. Ett vanligt standardkontrakt vid totalentreprenader är ABT 06. I vår förra artikel i denna artikelserie gick vi igenom vad totalentreprenad är, funktionsansvar och arbetets omfattning. I denna artikel går vi igenom tolkning av avtalet, utförande och kontroll av arbetet.

Totalentreprenad och ABT 06 Del 2

Tolkning av avtalet

Arbetets omfattning bestäms av kontraktshandlingarna. Skulle det uppstå oklarheter därför att handlingarna är motsägelsefulla, finns det en prioriteringsordning där handlingarna är rangordnade för vilken mening som ska gälla i första hand. Högst prioriterad är kontraktet. I samma del finns ytterligare anvisningar om hur man ska tänka om det finns motstridiga uppgifter i samma handlingar. Särregleringar som innebär att man frångår ABT 06 måste vara tydligt angivna och markerade. Annars kommer som huvudregel ABT 06 gälla istället.

Det är den part som har tillhandahållit uppgifter som svarar för dess riktighet. Det gäller även för de fall då beställaren i förfrågningsunderlaget lägger fram egna tekniska lösningar.

Utförande

Entreprenaden ska utföras i enlighet med kontraktshandlingarna. Är det inte angivet vilken kvalité eller standard något ska ha, ska det utföras i samma klass som entreprenaden i övrigt.

Entreprenören ska utföra arbetet fackmannamässigt. Det innebär krav på skicklighet och fackkunskap. Även om entreprenören ska kunna förvänta sig att uppgifterna som beställaren lägger fram är riktiga ska entreprenören om omständigheterna så kräver, kontrollera uppgifterna som beställaren lagt fram. Just denna del i ABT 06 kan anses vara motsägelsefull.

Det finns även regler som handlar om att upplysa gällande omständigheter av betydelse som framkommer under arbetets gång m.m.

Kontroll av arbetet

Innan arbetet påbörjas ska parterna hålla ett startmöte. Mötet är till för att parterna ska kunna diskutera kontraktshandlingarna så att eventuella oklarheter kan lösas. Vidare finns ytterligare villkor om samverkan, så som att parterna ska delta i projekteringsmöten och byggmöten.

Beställaren har en rätt att utöva kontroller över arbetet. Detta ska dock så långt det går ske utan att det hindrar entreprenörens arbete. Kontrollen kan också ske genom en utsedd kontrollant. Kontrollen kan avse arbetet men kan även avse projektering, det vill säga en undersökning av ritningar m.m. Det bör vara angivet i avtalet i vilken mån beställaren vill granska projekteringen.

Utöver detta kontrolleras arbetet också genom besiktningar. Mer om besiktningar kan ni läsa i del 3 i denna artikelserie.

Vasa Advokatbyrå hjälper dig i entreprenadfrågor

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Vi kan bistå med att skriva ett välanpassat avtal för just era ändamål.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan er och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Läsvärt

Del 1

Del 3

(Vi reserverar oss för felskrivningar, länkar och övriga andra fel. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om totalentreprenad och abt 06: del 2

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.