Del 1 av 3

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

När du ska bygga nytt hus finns det flera saker som du behöver tänka på. I denna artikel går vi igenom hur byggprocessen för en småhusentreprenad går till ur en konsuments perspektiv.

Byggprocessen

Budgetera och välj en bra hantverkare

Det första steget i en byggprocess är att du budgeterar. En byggprocess kan bli dyrare än vad man först tänkt sig på grund av att tilläggsarbeten behöver göras. Därför är det bra att ha en buffert för oförutsedda kostnader.

När du ska uppföra en ny byggnad är det en god idé att du är noggrann när du väljer ut vilken entreprenadfirma som du ska använda dig av. Det går aldrig att vara helt säker på att inte framtida tvister uppstår. Men det finns vissa saker som går att kolla upp. Du kan till exempel kontrollera:

 • Om entreprenören är registrerad hos bolagsverket.
 • Vad tidigare kunder kan ge för referenser.
 • Om firman är godkänd för F-skatt hos skatteverket.
 • Om det finns obetalda skulder eller dyl. registrerade hos kronofogdemyndigheten.

När du väljer entreprenör kan du hör dig för med olika entreprenörer för att få kostnadsförslag och offerter. Det är vanligt att man själv skriver ett förfrågningsunderlag, kanske med hjälp av en arkitekt som du skickar till entreprenörer för att ta reda på vad det kommer kosta att utföra.

Byggprocessen

Avtalsskrivning med entreprenör

För konsumenter, det vill säga privatpersoner som låter utföra entreprenadarbete och det inte sker inom ett företag, gäller konsumenttjänstlagen och andra konsumentlagar. Konsumenttjänstlagen uppställer ett minimi-skydd för konsumenter och skyddet som anges i lagen går inte att avtala bort så att konsumenten får ett sämre skydd än det som uppställs i konsumenttjänstlagen. Skulle det ändå ske är avtalet ogiltigt i den delen.

Trots att det finns ett skydd i konsumenttjänstlagen så är det alltid en god idé att skriva ett skriftligt avtal. Det är viktigt att båda parter är införstådda med viktiga frågor, exempelvis reglerar avtalet vilket pris som ska gälla och hur bygget ska se ut när det är färdigställt. Det finns många olika former av avtal som går att använda. Det finns standardavtal som är framtagna av olika intresseorganisationer. De avtalen är anpassade efter de minimikrav som konsumentlagarna uppställer. Vanliga standardavtal är:

 • AA 12 – allmänna avtalsvillkor för monteringsfärdigt husmaterial. Detta avtal gäller för köp där visst monteringsarbete kan behövas men den större delen av köpet är materialet. Det kan tillexempel handla om ett köp av ett färdigt attefallshus, där det endast tar några timmar att uppföra huset eftersom det redan är färdigmonterat. Den större delen av köpet är beställningen och inte hantverkartjänsten. Vid ett sådant köp gäller inte konsumenttjänstlagen, istället gäller konsumentköplagen.

 • Hantverkarformuläret detta avtalet gäller mindre arbeten, så som reparations-, ombyggnads -och tillbyggnadsarbeten. Det kan tillexempel handla om att du ska renovera ditt badrum. Kontraktet används ofta för mindre arbeten.
 • ABS 18Kontraktet gäller för småhusentreprenader. Tillexempel är det ett bra avtal att använda för dig som ska bygga en hel villa. Detta avtal är särskilt anpassat efter de regler som anges i §51–61 i konsumenttjänstlagen om särskilda bestämmelser om småhusentreprenader.

Resterande delar av denna artikelserie utgår från att det är en småhusentreprenad som du avser att bygga. Det vill säga uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. I nästa artikel behandlas begreppet byggherre och entreprenör och de olika entreprenadformerna. I vår sista artikel behandlas entreprenadavtalets olika delar och slutbesiktning.

Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av arbete inom entreprenadrätt. Om du hamnar i en tvist och behöver juridisk rådgivning eller om du behöver hjälp i avtalsförhandlingar med byggföretag så är du välkommen att kontakta oss.

Byggprocessen

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Få hjälp att skriva ett avtal.
 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om vad som ingick i avtalet.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera dina chanser att utkräva eventuell ersättning vid fel etc.
 • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi i tvist med entreprenadföretag.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna entreprenadjurister.

Länk till artikel ”Vi förklarar utförandeentreprenad

Länk till artikel om ”Advokatbyrå och tvister

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt