Entreprenadrätt advokat

Det är inte ovanligt att entreprenader leder till konflikter. Ofta är det avtalet som på olika sätt är bristfälligt. I denna artikel går vi igenom något om vad som räknas som ett avtal i entreprenadrätten och hur du kan gå tillväga om det uppstår en konflikt.

Entreprenader kan leda till många typer av tvister. Det kan uppstå konflikter gällande pris, tider, arbetets omfång och sättet för utförandet. Det är med andra ord ofta brister i avtalet som är orsaken till problemen.

Vad räknas som ett avtal?

För att ett avtal ska vara slutet krävs att minst två parter avger gemensamma viljeförklaringar. Vanligen kan det ske genom att ena parten avger ett anbud (ett avtalsförslag) och den andra parten accepterar. Det kan också vara så att den andra parten ändrar anbudet, tex säger ”jag anser att priset ska vara 100 tkr mindre”. En sådan ändring innebär att parten ger ett nytt anbud. Om det nya anbudet accepteras har avtal slutits.

Det är vanligt att anbudet innehåller uppgifter om till vilket pris, villkor och vilken prestation som ska utföras. För entreprenader är det vanligt att avtal sluts genom att beställaren kontaktar entreprenören med ett förfrågningsunderlag där anbudspriset är angivet. En problematik som är vanligt förekommande är när det uppstår tolkningsfrågor gällande förfrågningsunderlaget. Det är bra att alltid försöka tydliggöra allt på förhand i så mätbara anvisningar som möjligt.

Även muntliga avtal är bindande, men det är svårare att bevisa att ett muntligt avtal har slutits och exakt vad som i sådant fall har sagts.

Vad säger lagen och när behövs en advokat inom entreprenadrätt?

Ett entreprenadavtal som slutits mellan två privatpersoner eller två juridiska personer (t.ex. bostadsrätt/aktiebolag och entreprenadfirma) kallas för en kommersiell tjänst. Kommersiella tjänster är inte lagreglerade, det finns därför inte särskild lag som det går att falla tillbaka på. När domstolen tolkar kommersiella tjänster måste de utgå från avtalstolkning av det befintliga avtalet, laganalogier, standardavtal på området, sedvänja och avtalsrättsliga principer.

Om den ena parten är konsument finns det en särskild lag, konsumenttjänstlagen. I konsumenttjänstlagen skyddas som huvudregel konsumenten. För entreprenören är det viktigt att skriva tydliga avtal för att inte konsumenttjänstlagens tolkningsregler ska gälla. Exempelvis anger 53§ att om ett skriftligt avtal eller omständigheter inte visar annat så gäller vad konsumenten påstår om arbetets omfattning, pris, tid för betalning m.m. Trots detta är det till fördel även för konsumenten att skriva avtal. Gällande 53§ kan det vara så att det finns omständigheter som pekar på annat, och då blir det en bevisfråga. Det är också bra för att precisera på vilket sätt arbetet ska utföras och vilken funktion som önskas.

Om det uppstår en tvist vad kan advokat hjälpa till med inom entreprenadrätt?

Om det uppstår en tvist mellan två juridiska personer kan frågan avgöras i domstol eller skiljedom. Hur frågan ska prövas vid en tvist brukar stå angivet i avtalet. Om det inte finns en klausul om skiljedom är det domstol som gäller.

Uppstår det en tvist mellan en entreprenör och en konsument kan frågan prövas av allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det finns dock vissa begränsningar. Exempelvis har ARN en ett-årsregel där de endast testar ärenden som har anmälts till ARN inom 1 år från att konsumenten klagat på företaget. Dessutom tar ARN inte emot skriftlig bevisning. ARN kan inte avgöra frågan utan endast ge ut rekommendationer. De flesta företagen följer dock rekommendationerna. Vill man få frågan slutligt prövad måste man gå till domstol.

Vasa Advokatbyrå hjälper i entreprenadtvister

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Om du/ni skulle hamna i en tvist kan vi hjälpa med att medla och om det skulle behövas företräda dig/er i skiljedom eller domstol.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan dig och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om entreprenadrätt advokat

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.