Force majeure och oskälighet – Covid 19

Som avslutande artikel gällande force majeure och oskälighet tänkte vi att det skulle vara passande att adressera problemet på allas läppar. Covid 19.

I en artikelserie från Vasa Advokatbyrå har vi hittills behandlat frågan om force majeure och oskälighet samt grundläggande förklarat relationen mellan begreppen. Vi har även kommit med exempel för att visa hur bedömningen går till i praktiken, även om begreppen är svåra att tillämpa p.g.a. deras abstrakta karaktär.

Force majeure och oskälighet – Covid 19

Kort om begreppen

Vi börjar med att kort utreda vad force majeure och oskälighet innebär. För en närmare förklaring kan ni kolla in Vasa Advokatbyrås tidigare artiklar gällande ”force majeure och oskälighet”. Dessa finns att tillgå helt gratis på våran hemsida.

Force majeure. Force majeure är ett juridiskt begrepp som kan översättas till ”övermäktig händelse” och har som syfte att till viss grad befria/jämka ena partens prestationsskyldighet p.g.a. yttre omständighet. För att force majeure ska föreligga ska alltså en yttre händelse uppstått. Force majeure rekvisiten är (i) avtalet påverkats väsentligt, (ii) händelsen ska inte skäligen ha räknats med, (iii) händelsen ska legat utanför parternas kontroll samt (iv) riskfördelningen ska vara lämplig.

Force majeure i dess rena form är, i Sverige, ett rent avtalsrättsligt koncept. Det innebär att force majeure som sådan endast kan åberopas om avtalet tillåter det. Det saknas uttrycklig reglering i svensk rätt, dock finns konceptet i flera internationella källor som UNIDRIOT Principles. Flera internationella källor som bl.a. UNIDROIT Principles har genom praxis fått en fast plats i svensk rätt i vart fall som tolkningsunderlag.

Frågan om force majeure kan aktualiseras avgörs alltså främst genom avtalstolkning. I varje force majeureklausul stadgas ett antal omständigheter/händelser som innebär force majeure följt av en rättsföljd. Ett exempel är att en klausul stadgar att ena parten kan åberopa force majeure om oväder leder till en fördyring med mer än 100%, i vilket dröjsmålet då inte kan medföra skadestånd. Om inte klausulen är noggrant utformad brukar bl.a. UNIDROIT Principles tjäna som tolkningsunderlag. Man kan dock fritt avtala om annat.

Oskälighet. Oskälighet regleras i 36§ avtalslagen. Regleringen kan appliceras på i stort sett alla typer av avtal och civilrättsliga situationer. Därav har 36§ avtalslagen förtjänat sitt namn som generalklausulen.

Oskälighet innebär att ett avtal kan jämkas om avtalet har kommit att bli oskäligt p.g.a. omständighet som förelåg vid avtalets ingående eller p.g.a. tillkommande omständighet. 36§ avtalslagen omfattar således även en form av force majeure; med detta menas att de omständigheter som skulle kunnat föranleda force majeure även kan innebära oskälighet. 36§ avtalslagen kan alltså ge parter möjlighet att åberopa samma omständigheter som force majeure, utan behov av en avtalsklausul för att jämka avtalet.

Frågan om någonting är oskäligt är extremt svårt att avgöra i och med att själva begreppet ”oskälighet” är väldigt abstrakt. I den praktiska prövningen av 36§ avtalslagen har högsta domstolen i sin praxis inspirerats av rekvisiten för force majeure i vilket vägledning kan hämtas där. Så är dock inte alltid fallet. I bedömningen ska dock särskilt beaktas om ena parten är konsument eller i annan underordnad ställning. Vad som avses med detta är inte heller säkert; faktorer som högsta domstolen har uppmärksammat är parts ekonomiska styrka samt beroendeförhållanden.

Covid 19

Frågan om Covid 19 kan föranleda force majeure eller oskälighet måste dessvärre besvaras med det tråkiga svaret; det beror på.

Covid 19 är en pandemi av en enorm skala i vilket det torde vara okontroversiellt att påstå att alla påverkas till viss grad. Frågan som dock kvarstår är hur mycket man själv påverkas. Detta kan sträcka sig från allt till minskat ”barhäng” eller någon dag försenad leverans till att man står på tur att ansöka om konkurs. Frågan som man således bör ställa sig är; vad exakt är annorlunda nu i pandemin?

Utöver detta krävs det att händelsen inte skäligen ska ha räknats med, eller mer juridiskt formulerat; ska inte har bort insett hindret. Så när kunde man skäligen förutse Covid 19? Även denna fråga måste dessvärre besvaras med att det beror på situationen. Saker som kan spela in i bedömningen om man skulle bort insett händelsen, och särskilt effekten, kan vara;

  • Branschen; turistbranschen kan förväntas ha särskild inblick i resvanor medan entreprenadbranschen kan förväntas ha särskild kunskap gällande hur och fastighetsmarknaden.
  • Tidigare erfarenhet; vissa personer och branscher utsätts för mer kriser, katastrofer och olyckor än andra i vilket dessa kan förväntas vara mer förberedda. Visserligen är ett problem aldrig identiskt ett annat. Många problem är även svåra att förutspå även om du vet vad du letar efter.
  • Typ av avtal; beroende på vilken typ av avtal det gäller varierar frågan om vad som ska kunna förutses och med vilken precisions. Ett avtal som ingicks för 5 år sen med giltighet idag bör nog inte ha kompenserat mer risken för Covid 19 medan ett avtal som ingicks i april 2020 kanske bort räkna med krisen. Frågan är även beroende av avtalets värde. En person kanske inte tänker särskilt noga gällande ett avtal som rör sig om 100 kr. Rör det sig däremot om 100 000 kr eller 1 miljon är situationen en annan.

Frågan om Covid 19 kan utgöra force majeure eller oskälighet kan således inte besvaras utan att sätta sig in i de konkreta omständigheterna. Det innebär dock inte att det är omöjligt! Vasa Advokatbyrå har arbetat med avtalsfrågor i snart 20 år. Vi har genom detta arbete förvärvat en särskild kunskap om varje branschs egna system och en förståelse för att varje avtal är unikt. Denna kunskap använder vi att för tillvarata just vår klients intresse och hitta den bästa lösningen för just dig. Tveka inte att höra av dig!

Andra artiklar i serien om force majeure

Force majeure och oskälighet – Covid 19

Force majeure och oskälighet – effekten av jämkning

Force majeure och oskälighet – konsument

Force majeure och oskälighet – konsument II

Force majeure och oskälighet – klausulen?

Force majeure och oskälighet – utom kontroll

Force majeure och oskälighet – rimlig riskfördelning

Force majeure och oskälighet – rekvisitet oförutsägbarhet

Force majeure – rekvisitet väsentlig ändring

Force majeure – avtal

Författad av jur. trainne Henrik Berg

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om force majeure och oskälighet – covid 19

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.