Tvist om regressrätt

Har du hamnat i en situation där du har betalat en väns skuld eller har du betalat mer än vad du skulle för lånet du delar med din sambo? Då kan du ha regressrätt, det vill säga rätt till att kräva betalning. I den här artikeln kommer vi att ge dig svar på de mest ställda frågorna för att du ska veta vad som gäller om du hamnar i en tvist om regressrätten. Har du fler funderingar efter artikeln eller behöver juridisk hjälp har vi på Vasa Advokatbyrå jurister som kan hjälpa dig.

Vad menas med regressrätt?

Regressrätt är rätten till återkrav. Det innebär att om du har betalat en annans skuld har du rätt att återkräva vad du har betalat från den person som ursprungligen var betalningsskyldig (2 § 2 st. skuldebrevslagen). För att man ska kunna göra gällande sin regressrätt måste du alltså faktiskt ha betalat skulden och du ska då lägga fram ett krav på betalning till denna person. Ifall denne vägrar att betala så har du möjlighet att väcka talan i domstol.

Tvist om regressrätt

När har man regressrätt?

Ja, när har man då egentligen regressrätt? Som nämnts ovan aktualiseras regressrätten i en situation där någon har betalat en annan persons skuld. Det kan till exempel vara i en situation där du är solidariskt betalningsansvarig för ett lån men där du krävs på mer än hälften av lånet. Då ska du kräva betalt från den andra personen som du delar betalningsansvar med. För att regressrätten ska gälla måste man således vara tvingad enligt lag eller avtal att betala en skuld åt en annan, om du frivilligt betalar utan detta tvång så kan du inte göra gällande regress. Om du har hamnat i en sådan situation, till exempel att du har hjälpt en vän att betala en skuld, har du alltså ingen lagstadgad rätt att få tillbaka pengarna. För att du ska få regressrätt i en sådan situation behöver du alltså skriva ett låneavtal.

Hur länge gäller regressrätt?

Du har rätt till regress under 10 år räknat från den dag då regressfordran uppkom. Det innebär att om du inte har utnyttjat din rätt inom den tiden så förfaller regressrätten. I situationer där regressen vänds från en försäkringsgivare mot en försäkringstagare gäller istället en preskriptionstid på 3 år. En fordran mot en konsument preskriberas 3 år efter tillkomsten.

Vad är en regressfordran?

En regressfordran är den som du har gentemot personen som du är solidariskt betalningsansvarig med. Det innebär att om du tillsammans med din sambo tecknar ett lån som ni är solidariskt betalningsansvarig för och långivaren sedan väljer att enbart kräva dig på betalning och du således betalar, har du sedan en regressfordran mot din sambo på den andra hälften av lånet.

När någon går i borgen för en gäldenärens skuld kan borgenären vända sig till denne för att kräva betalning. En gäldenär är den som har skuld och borgenären är den som har en fordran. Den som gått i borgen får då en regressfordran på gäldenären.

Vad är regress försäkring?

Med regressrätt menas en rätt att inträda i en skadelidandes rätt till skadestånd för en skada för vilken försäkringsgivaren betalt ersättning. Det som komplicerar regresskraven inom försäkringsrätten är att både skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor uppkommer när regressrätten utövas.

Regressrätt skadestånd

Regressrätten aktualiseras ofta i skadeståndsmål där det finns två eller flera som är solidariskt (gemensamt) betalningsansvariga. Det solidariska betalningsansvaret innebär att man tillsammans är skyldig att betala en skadeståndsersättning för samma skada (6 kap. 4 § skadeståndslagen). Den skadelidande kan alltså vända sig till vem som helst av de solidariskt betalningsansvariga och kräva ersättningen. Den som blir krävd för hela ersättningsbeloppet kan då i sin tur kräva övriga skadeståndsskyldige på dennes eller deras del av beloppet. Ifall det skulle vara så att du är den personen som betalar hela beloppet och de eller den andra vägrar att betala sina belopp, kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.

Att tänka på

Om du har hamnat i en tvist med någon som du delar betalningsansvar med så rekommenderar vi dig att i första hand kräva den personen på betalning och i andra hand gå vidare med din talan. Vi har jurister som är specialiserade på tvistelösning så tveka inte att höra av dig till oss!

Läsvärt

https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/skattekontobetalaochfatillbaka/betalningsansvarforjuridiskapersoner.4.6f9866931215a607a4f80003631.html

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist om regressrätt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.