Ultimata guiden om preskriptionstid bygglov

Har du utan lov byggt någonting som kräver bygg, mark eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller svartbygge. Det är förvånansvärt vanligt att man inte känner till att det oftast krävs bygglov om man vill ändra väsentligt i sitt hus, till exempel har du kanske byggt om garaget utan lov. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad det är som krävs för bygglov, vad som anse s vara olovligt byggande och preskriptionstid för att du ska få så bra koll som möjligt på vad det är som gäller.

Vad händer om bygglov saknas?

Regler för bygglov skiljer sig åt beroende på var i Sverige du befinner dig. Det som är tillåtet i en kommun behöver inte vara det i en annan kommun och vice versa. Ska du köpa nytt hus är det bra att ha koll på att byggloven är i sin ordning. Hos kommunens byggnadsnämnd får du uppgifter om lämnande av bygglov, bygganmälningar och eventuella byggnadsförbud på fastigheten är intresserad av att köpa. Du kan även fråga husets nuvarande ägare om papper rörande huset så att du kan kontrollera byggloven. Upptäcker du i efterhand att ett garage är byggt utan bygglov kan du ändå åtgärda problemet i efterhand. Detta kommer vi gå in på mer nedan.

Ultimata guiden om preskriptionstid bygglov

När blir bygglov preskriberat?

Preskriptionstid innebär att rättsliga följder upphör en viss tid efter att de har inträffat. Skulle du till exempel bygga någonting utan lov kan det efter en tid preskriberas och du kan inte få några sanktioner. Det innebär dock inte att det som du har byggt blir godkänt eller legaliserat, utan preskriptionstiden medför bara att rättsliga åtgärder inte kan göras gällande mot det eventuellt olovliga byggandet.

Preskriptionstid för ett olovligt byggande, svartbygge, är 10 år. Det innebär alltså att efter 10 år kan kommunen inte göra ett ingripande, det vill säga tvinga dig att riva ett betala en sanktionsavgift för det olovliga byggandet. Värt att ha i åtanke är att ifall du senare skulle vilja bygga om det som ursprungligen saknat bygglov, kan kommunen komma att kräva att du först river det olovligt byggda.

Kan man ansöka om bygglov i efterhand?

Som nämndes kort ovan så kan du, om du upptäcker att ett bygge är byggt utan bygglov, åtgärda detta i efterhand. Kontakta säljaren, det vill säga husets tidigare ägare, och be denne lämna i ansökan om bygglov i efterhand. I flera kommuner slipper till och med husägaren en straffavgift om denne aktivt tar upp problemet innan dess att svartbygget har kommit till kommunens kännedom. Däremot finns det vissa byggnationer som inte medges bygglov i efterhand. Då kan kommunen kräva en rättelse, det vill säga att det som byggts rivs.

Hur upptäcks svartbygge?

I kommunen åker ofta bygg- och miljöförvaltningen ut och besöker fastigheter runt om i kommunen efter att ha fått anmälningar från allmänheten. Det kan även vara så att andra myndigheter lämnat in tips om ett eventuellt olovligt bygge. När en åtgärd bedöms som olovlig kommer det att skickas ut ett brev till dig som fastighetsägare med information om vad som gäller och där du får möjlighet att förklara vad det är som faktiskt hänt. Därefter kommer kommunen att ta ett beslut om de ska ingripa eller inte.

Om du tror att någonting att byggts utan bygglov kan du framföra detta till kommunens bygg- och miljöförvaltning genom att skicka in tips. Du kan alltid vara anonym i fall du skulle skicka in ett sådant tips till kommunen.

Att tänka på

Har du råkat bygga någonting utan tillstånd men där det krävs bygglov behöver du förhoppningsvis inte oroa dig. Åtgärdar du problemet i tid kan du förhoppningsvis söka om bygglovet i efterhand utan att drabbas av eventuella sanktioner. Vill du veta mer om när det krävs bygglov eller om du har hamnat i en tvist är du välkommen att kontakta oss på Vasa advokatbyrå som har jurister som är specialiserad på fastighetsrätt och tvistlösning. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/roller-och-ansvar/byggnadsnamnden/byggnadsnamndens-ansvar-och-uppgifter/

Författad av: Jenny Thalin

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.