Försäkringsrätt

Om du är missnöjd med ett beslut som ditt försäkringsbolag har fattat hjälper vi dig gärna att få ärendet omprövat. Ring oss på 08 – 678 43 00 första samtalet är kostnadsfritt. Det går också med vår hjälp att pröva tvisten även i en nämnd eller i allmän domstol. Kontakta oss för juridisk rådgivning avseende hur vi kan hjälpa dig med att gå vidare i ditt ärende.