Tvist om tredskodom

En tredskodom är en dom som meddelas utan att rätten har dömt i sak. Den till vars fördel domen meddelas är den som närvarar vid sammanträdet eller huvudförhandlingen. Med andra ord kan rätten meddela tredskodom om ena parten närvarar (och inte båda två). Skulle båda parterna inte vara närvarande ska målet avskrivas. 

Krav på invändning

Rätten kan inte självmant meddela tredskodom mot den part som inte närvarar vid förhandlingen. En förutsättning för att rätten ska få meddela tredskodom är att den närvarande parten yrkar därom. Huvudregeln är att rätten dömer till den part som närvarar. Således ska käromålet bifallas om käranden begär tredskodom, och käromålet ogillas om svaranden begär tredskodom. 

Tvist om tredskodom
tvist om tredskodom

Omprövning

Man kan inte överklaga en tredskodom, däremot kan en tredskodom återvinnas. I det fallet får part ansöka om återvinning inom en månad efter att tredskodomen meddelades. I sådana fall kommer målet återupptas vid samma tingsrätt som meddelade tredskodomen. Det är dock viktigt att uppmärksamma att fristen om en månad inte begränsar den borgenär som fått en tredskodom att begära verkställighet med detsamma. Enligt Utsökningsbalkens regler kan borgenären ansöka om verkställighet genom tredskodomen. Skulle det vara så att gäldenären ansökt om återvinning kan han få inhibition, det vill säga beslutet att verkställa skjuts upp tills frågan prövats i sak. 

Viss materiell prövning

Som jag nämnde ovan innebär en tredskodom att rätten ej gör en saklig prövning. Detta stämmer dock inte helt. Enligt kap 44 § 8 RB framgår:

Då tredskodom meddelas mot käranden, skall käromålet ogillas, såvitt ej detta medgivits av svaranden eller det eljest uppenbart framgår, att käromålet är grundat”

Huvudregeln är alltså att käromålet ska ogillas, men detta gäller inte i de fall svaranden medgivit käromålet eller det “eljest uppenbar framgår, att käromålet är grundat”. Att detta ska framgå ställer alltså ett krav på rätten att utreda huruvida käromålet är grundat eller inte. Är det uppenbart grundat ska det ej ogillas, även om käranden ej närvarar. 

Författat av: Faris Devic

Läsvärt:

(Vi reserverar oss för felskrivningar, länkar och övriga andra fel. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist om tredskodom

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.