Skadelidande har bidragit till att en skada har inträffat!

Om någon vill hålla dig skadeståndsansvarig för skada på kropp eller egendom, och personen som anser att du har orsakat skadan på något sätt medverkat till skadan, kan skadeståndet sättas ned. Förutsättningarna för att detta kunna vara möjligt kommer vi att behandla i den här artikeln. Med skadelidande menar vi i den här artikeln den som har drabbats av en skada och med skadevållare menar vi den som skadelidande gör gällande har orsakat en skada. Alltså anses du i det här sammanhanget som skadevållare och den som kräver skadestånd av dig, anses som skadelidande.

Allmänt om medverkan till skada

I normala fall när det kommer till nedsättning av skadestånd på grund av medverkan från skadelidandes sida, så blir 6 kapitlet 1 § skadeståndslagen intressant att titta på om den kan tillämpas. Det som sker med en tillämpning av nämnda bestämmelse är att det sker en jämkning av skadeståndsansvaret. Med det menas förenklat att det skadeståndsbeloppet som du skulle behövt betala om skadelidande inte var medverkande till skadan, kommer att sättas ned i någon mån. Regeln går visserligen inte att tillämpa på så sätt att domstolen fastställer att du inte ska bli skadeståndsskyldig. Men i realiteten är det ändå möjligt eftersom domstolen med tillämpning av 6 kapitlet 1 § skadeståndslagen, kan jämka skadeståndet till noll kronor. De skador som du kan ha rätt att få nedsatt skadeståndsansvar för är främst personskada, sakskada eller förmögenhetsskada. Däremot brukar det inte vara möjligt att jämka skadeståndsansvar för kränkning enligt nämnda bestämmelse.

Skadelidande

Medverkan till personskada

Jämkning av skadestånd för medverkan till personskada regleras i 6 kapitlet 1 § skadeståndslagen. Är det så att skadan har uppstått i trafiken, tillämpas 12 § trafikskadelagen. För att skadeståndet enligt skadeståndslagen, eller trafikersättningen enligt trafikskadelagen, ska kunna jämkas på grund av medverkan av skadelidande, krävs som huvudregel grov vårdslöshet från skadelidandes sida. Det är viktigt att förstå att för att det ska klassas som grov vårdslöshet, behöver vårdslösheten vara riktigt allvarlig. Skadelidande behöver ha varit särskilt hänsynslös och nonchalant. Dessutom ska den hänsynslösa handlingen ha inneburit ett risktagande för andra människors liv eller för sitt eget liv. Annars brukar handlingen inte ses som grovt vårdslös och någon jämkning på grund av medverkan till skada blir inte aktuell.

Medverkan till sakskada

Precis som vid personskada är det huvudsakligen 6 kapitlet 1 § skadeståndslagen som blir tillämplig. Något som brukar tas i beaktande vid sakskada är risken som skadelidande har utsatt sin egendom för. Men det är risken för att egendomen skadas som beaktas, inte det faktum att en egendom kan gå sönder och i sin tur skada någon annan. Är det så att skadelidande exempelvis har dyra glas som står i hemmet, på ett sådant sätt att de är lätt att en besökare råkar ha ner dessa i golvet, kan ett sådant risktagande leda till jämkning av skadeståndet för dig som besökare och skadevållare.

Att tänka på om du är skadelidande:

Är du av uppfattningen att den skadelidande som vill hålla dig ansvarig för en personskada eller sakskada har medverkat till sin skada, finns det en möjlighet att få ditt skadeståndsansvar nedsatt. För att öka dina chanser att få sänkt skadeståndsansvar, bör du anlita en jurist som hjälper dig att driva din tvist. Vasa Advokatbyrå AB ställer gärna upp och företräder dig i din tvist. Du är välkommen att kontakta oss!

Läsvärt om skadelidande

for-skador-fran-och-med-2002.pdf (trafikskadenamnden.se)

Några frågor i kommersiell skadeståndsrätt | SvJT

Skadestånd – sak, person och förmögenhet – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Arbetstagare riktar skadeståndsansvar mot arbetsgivare: 6 tips att undvika skadeståndsansvar – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Culpa vid personskada och sakskada – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om skadelidande har bidragit till att en skada har inträffat!

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.