Vilka två typer av tvistemål finns det?

Inom juridiken så finns det först en uppdelning mellan brottmål och tvistemål. Inom brottmål så avgörs ärenden som har med olika brottsliga gärningar att göra, såsom misshandel och mord. Inom tvistemål avgörs i stället ärenden som typiskt sett rör en konflikt mellan privata rättssubjekt. Som privat rättssubjekt räknas såväl privatpersoner som företag, men däremot inte … Fortsätt läsa Vilka två typer av tvistemål finns det?