Vi berättar om fordringsrätt

Fordringsrätten är ett rättsområde som innehåller regler om skulder och fordringar. En fordran är lite förenklat en rätt för en person att få en viss prestation (exempelvis betalning av pengar) av en annan person. Fordringsrätten påverkar både dig och mig som privatpersoner men även juridiska personer såsom en verksamhet, organisation eller företag. De viktigaste lagarna på fordringsrättens område är skuldebrevslagen, 10 kapitlet handelsbalken, preskriptionslagen och konsumentkreditlagen. I denna artikel kommer vi att lyfta det som är viktigt att veta när det kommer till de olika reglerna inom fordringsrätten och fokuset kommer att ligga på skuldebrev.

Enkla respektive löpande skuldebrev

Ett skuldebrev är en ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp. Skuldebrev är det avtal du undertecknar när du lånar pengar av någon, oftast en bank men långivaren kan också vara en privatperson. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto på skulden och utgör också ett bevis på att lånet existerar. Det finns både enkla och löpande skuldebrev och vi kommer att börja med att kika på de enkla skuldebreven.

fordringsrätt

Enkelt skuldebrev regleras av lag om skuldebrev (i folkmun kallas lagen skuldebrevslagen) och ska betalas till viss namngiven borgenär enligt 26 § skuldebrevslagen. Borgenär, även kallat fordringsägare är den part som lånat ut pengar till en motpart (gäldenär). En gäldenär är den part som står i skuld till borgenären (långivaren). Om det enkla skuldebrevet överlåts till ny borgenär måste ett överlåtelseavtal upprättas mellan den gamla och den nya borgenären.

Om vi kikar vidare i lagen om skuldebrev kan några viktiga kapitel listas.

  • 1 kap – här hittar vi allmänna bestämmelser om skuldebrev
  • 2 kap. här finns reglerna om löpande skuldebrev
  • 3 kap. här finns reglerna om enkla skuldebrev
  • 4 kap. här hittar vi särskilda bestämmelser ang. vissa enkla skuldebrev

Ur en juridisk synvinkel är det viktigt att alltid börja med att klassificera skuldebrevet och hålla sig till rätt kapitel. T.ex. reglerna i 2 kapitlet och 3 kapitlet får inte blandas ihop medan 1 kap. gäller för alla typer av skuldebrev.

Precis som enkla skuldebrev finner vi reglerna om löpande skuldebrev i lagen om skuldebrev. Ett löpande skuldebrev är ett skuldebrev som fritt kan överlåtas. Rätten att kräva betalt begränsas inte, som för enkla skuldebrev, av det bakomliggande rättsförhållandet. Ett löpande skuldebrev är en värdehandling och ett bevismedel. Det finns lite olika typer av löpande skuldebrev varav en är innehavarskuldebrev som innebär att gäldenären ska betala till innehavaren av skuldebrevet. Om man inte skriver någonting alls på skuldebrevet så blir det automatiskt ett innehavarskuldebrev vilket framgår av 11 § skuldebrevslagen. Den andra typen av löpande skuldebrev är orderskuldebrev där gäldenären ska betala till namngiven borgenär eller till den nya borgenär som finns angiven på skuldebrevet. Det är viktigt att begära att få se skuldebrevet vid betalning och att återfå detsamma vid slutbetalning.

Byte av gäldenär respektive borgenär

Ett gäldenärsbyte är aldrig tillåtet eftersom borgenären riskerar att hamna i ett sämre läge i förhållande till den nya gäldenären. Ett borgenärsbyte, som i juridiskt språkbruk kallas cession, är generellt sett tillåtet. En borgenär kan alltså sälja en fordran till en annan borgenär så att gäldenären betalar pengar till någon annan än den gäldenären ursprungligen lånade pengarna ifrån.

Invändningsrätt

Innan vi kikar på vad som gäller vid byte av borgenär bör invändningsrätten vid enkla skuldebrev undersökas närmre. Gäldenären har en invändningsrätt mot borgenären. Vad detta innebär är att gäldenären har en invändningsrätt i form av t.ex. att skuldebrevet (avtalet) är förfalskat eller att det har uppkommit till följd av någon av ogiltighetsgrunderna i 28-33 § avtalslagen. Gäldenären har en rätt att invända mot den ursprungliga borgenären även p.g.a. att skulden redan är betald. Det nu sagda gäller även för löpande skuldebrev.

Om skuldebrevet överlåts till en ny borgenär behåller gäldenären invändningsrätten enligt 27 § skuldebrevslagen. Med andra ord kan samma invändningar göras mot den nye borgenären som mot den ursprungliga. Det är viktigt att den nye borgenären meddelar gäldenären om bytet. När det kommer till överlåtelse av löpande skuldebrev gäller istället ett s.k. godtrosskydd. En borgenär som förvärvat (t.ex. köpt) ett löpande skuldebrev i god tro (inte känt till eller borde ha känt till de omständigheter som gäldenären invänder mot) kan kräva betalning även om skuldebrevet har tillkommit i strid med ogiltighetsgrunderna i avtalslagen (29-33 §§), om den ursprungliga borgenären t.ex. inte har betalat ut de pengar som gäldenären skulle låna, eller om skulden är återbetald helt eller delvis. Detta framgår av 15 § skuldebrevslagen.

I vissa fall kan emellertid gäldenären slippa betalningskrav även mot en godtroende ny borgenär, t.ex. om: det av skuldebrevet framgår en avbetalningsplan. Den nye borgenären måste då utgå från att denna plan har följts och att skulden helt eller delvis är avbetald, vilket framgår av 16 § skuldebrevslagen. Om skuldebrevet är förfalskat (17 § 1 stycket skuldebrevslagen) eller om det har uppkommit under råntvång (28 § avtalslagen) kan likaså gäldenären slippa betalning.

Skuldebrev dröjsmål

Båda parter i avtalet är intresserade av att avtalsvillkoren efterlevs, annars finns det ingen mening med att skriva avtal. Framförallt borgenären är intresserad av att få tillbaka det han eller hon lånat ut. Om man som gäldenär inte sköter återbetalningen enligt amorteringsplanen som man kommit överens om kan man behöva betala dröjsmålsränta. Enligt 3 § och 6 §§ räntelagen har borgenären rätt till dröjsmålsränta om gäldenären inte sköter återbetalningarna enligt vad som är avtalat. Ett gott råd är att ta med bestämmelserna i avtalet för tydlighetens skull. Dröjsmålsräntans procentsats beräknas enl. 6 § räntelagen genom att 8 procentenheter adderas till Riksbankens referensränta.

Oavsett om du är borgenär eller gäldenär i rättsförhållandet är det viktigt att skuldebrevet upprättas och formuleras på ett tydligt sätt. Det är inte ovanligt att det uppstår tvister om just skuldebrevs giltighet. Vi på Vasa Advokatbyrå har gedigen erfarenhet i tvistelösning och avtalsrätt och hjälper dig gärna vidare i ditt ärende! Vi finns ett samtal bort, tveka inte att kontakta oss redan idag!

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vi berättar om fordringsrätt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.