Skillnaden mellan servitut och nyttjanderätt

För det fall att det på en fastighet finns ett tillbehör som behöver användas av de som har en närliggande fastighet, går det att avtala mellan fastighetsägarna att sådant användande ska tillåtas. Antingen kan fastighetsägarna ingå ett nyttjanderättsavtal eller ingå avtal om upprättande av ett avtalsservitut. Hur dessa typer av avtal skiljer sig åt ska vi gå igenom i den här artikeln.

Skillnaden mellan servitut och nyttjanderätt

Allmänt om avtalsservitut

Ett servitut kan uppstå genom att exempelvis en myndighet beslutar om servitut, vilket kallas officialservitut. Men om två fastighetsägare tecknar ett avtal om ett servitut, kallas det för avtalsservitut. Reglering om servitut finner du bland annat i 14 kapitlet jordabalken.

Ett servitut ingås egentligen inte för fastighetsägaren, utan för fastigheten. Det innebär att om fastighetsägaren säljer fastigheten och flyttar till en annan fastighet i närheten, kommer det vara den nya fastighetsägaren som kommer få använda servitutet. Den gamla fastighetsägaren behöver teckna ett nytt avtal om avtalsservitut för sin nya fastighet, om denne vill använda det fastighetstillbehöret. Den fastighet som tillbehöret är beläget på, kallas för den tjänande fastigheten och den fastigheten som använder sig av tillbehöret, kallas för den härskande fastigheten. Normalt sätt finns det ingen begränsning i tiden för ett servitut, vilket alltså innebär att giltighetstiden för avtalsservitutet kan vara obegränsat.

Krav som ställs på avtalsservitut

För den härskande fastigheten ska det i regel finnas ett problem som på den egna fastigheten inte kan lösas, men däremot går att lösa genom ett avtalsservitut. Det kan förhålla sig på så sätt att det inte går att köra till fastigheten på allmän väg, men att det är möjligt om du kör på en väg som tillhör den tjänande fastigheten. Då kan vägen bli ett avtalsservitut. Annat exempel kan vara att det inte finns någon parkering på den härskande fastigheten, men däremot finns på den tjänande fastigheten. Genom ett avtalsservitut kan då fastighetsägarna komma överens om att parkeringen även ska få användas av de som tillhör den härskande fastigheten.

Utöver att lösa ett problem ska avtalsservitutet även främja ändamålsenlig markanvändning, det ska vara av stadigvarande karaktär och dessutom vara av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten. Ett avtalsservitut är i normalfallet inte giltigt om det inte ingåtts genom ett skriftligt avtal. Muntliga avtal om avtalsservitut brukar alltså anses ogiltiga. I avtalet behöver det även skrivas in vilken som är den tjänande fastigheten och vilken som är den härskande fastigheten.

Nyttjanderättsavtal

Reglering om nyttjanderättsavtal finner du i 7 kapitlet jordabalken. I ett nyttjanderättsavtal brukar det avtalas om ett delvis utnyttjande av någon annans fastighet. En sak som skiljer nyttjanderättsavtal från servitut, är att avtalet om nyttjanderätt brukar endast gälla mellan de som ingår avtalet. Som nämnt gäller servitut för fastigheten, men gällande nyttjanderättsavtal gäller det alltså i stället för fastighetsägaren. Skulle fastighetsägaren sälja fastigheten, gäller i regel inte nyttjanderättsavtalet för den nya fastighetsägaren, utan denne behöver själv ingå ett nyttjanderättsavavtal för att få använda servitutet.

Sådan partiell nyttjanderätt som uppstår genom nyttjanderättsavtal, är som huvudregel tidsbegränsat, vilket är en ytterligare skillnad från ett servitut. I 7 kapitlet 5 § jordabalken framgår att nyttjanderätten av fastigheten gäller i 50 år framåt, under förutsättning att fastigheten inte ligger inom ett område med detaljplan. Skulle fastigheten ligga inom område med detaljplan gäller nyttjanderätten i stället i 25 år enligt 7 kapitlet 5 § jordabalken. Önskar du att inte ha någon begränsning i tiden är det därför viktigt att du uppfyller alla juridiska kraven för att avtalet ska anses vara ett giltigt avtalsservitut.

Att tänka på:

Är det så att du är fastighetsägare av en fastighet och du har hamnat i en tvist med en annan fastighetsägare om servitut eller nyttjanderättsavtal, är det bästa att ta kontakt med en jurist som hjälper dig med att driva din tvist. Vasa Advokatbyrå AB har gedigen erfarenhet av såväl fastighetsrätt som att hjälpa fastighetsägare med tvister. Kontakta gärna oss för hjälp med din tvist.

Läsvärt

Jordägandets frihet och jordabalken | SvJT

Upprätta servitutsavtal eller nyttjanderättsavtal | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Upphäva servitut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Utsiktsservitut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Ny fastighetsägare – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om skillnaden mellan servitut och nyttjanderätt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.