Tvist om officialservitut

Problem avseende servitut är ganska vanligt förekommande bland grannar och den här artikeln riktar sig till dig som hamnat i en sådan konflikt. Kanske har du och din granne olika uppfattningar om hur servitutet ska tolkas, det vill säga vad man egentligen får göra med stöd av servitutet. Eller så har ni olika uppfattningar om servitutets giltighet. Oavsett varför ni inte är överens så finns det lagregler som kan hantera era skiljaktigheter. I den här artikeln kommer vi att ge dig svar på dina funderingar gällande officialservitut och sådant som är bra att känna till vid en eventuell tvist avseende servitut.

Vad är ett officialservitut?

Ett servitut är en rätt för en fastighet att använda sig av en annan fastighet och är alltså inte beroende av vem som äger fastigheterna i sig. Det kan till exempel gälla att anlägga en grusväg eller dra nya ledningar till fastigheterna. Det finns två olika servitut, avtalsservitut och officialservitut.

Ett avtalsservitut är en överenskommelse mellan fastigheternas ägare, och är ett formalavtal som behöver innehålla vissa punkter för att vara giltigt. Ett officialservitut upprättas istället av Lantmäteriet som gör en bedömning om det finns ett behov för en fastighet att utnyttja en annan fastighet. Vid prövningen gör myndigheten en mätning av sökandens behov av servitutet mot skadan för den som drabbas av servitutet och kan enbart upplåtas om det är av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten. Om din fastighet belastas av servitutet så ska du ersättas för intrånget (4 kap. expropriationslagen).

Tvist om officialservitut

Några begrepp som kan vara viktiga att känna till gällande servitut, både avtals- och officialservitut, är härskande fastighet och tjänande fastighet. Det förstnämnda är den fastighet som får rättigheten och den sistnämnda är den fastighet som ger rättigheten.

Kan man bli av med servitut?

Servitutet löper som sagt tills vidare, innebärande att det inte har ett slutdatum, utan upphör när behovet av servitutet har tillgodosetts. Ett officialservitut gäller för all framtid fram tills dess att Lantmäteriet fattar ett annat beslut. Lite annorlunda regler gäller för avtalsservitut men precis som officialservitut är huvudregeln att det avtalet ska gälla för all framtid. Det är dock möjligt att begränsa löptiden för just avtalsservitut.

Ett servitut är som sagt ett rättsförhållande mellan fastigheterna, vilket således innebär att servitutet i regel följer med vid en fastighetsöverlåtelse. Du kan bli av med servitut genom en lantmäteriförrättning som görs av Lantmäteriet. Som nämndes inledningsvis försvinner dock servitutet först när behovet av servitutet är tillgodosett.

Vad får man göra på en väg med servitut?

Som nämndes inledningsvis är ett servitut en rättighet för en fastighet att använda en annan fastighet på ett visst bestämt sätt. Ett servitut för väg ger alltså en rätt att köra på annans mark. För att ta ett exempel, så innebär det att om du är ägare till den härskande fastigheten får du rätt att genom servitut köra på din grannes mark. Viktigt att ha i åtanke är dock att det ska finnas en långsiktig anledning till att införa servitutet i fråga. Vid officialservitut är detta kravet extra hårt just för att det är en myndighet som fattar beslutet på en enskilds bekostnad.

Hur ser man om det finns servitut?

Ett servitut blir juridiskt bindande för när det finns registrerat hos Lantmäteriet. Innan du skriver på ett eventuellt överlåtelseavtal för en fastighet kan det därför vara bra att kolla upp hos myndigheten om fastigheten är belastad med något servitut.

Att tänka på

För att du ska undvika problem avseende servitut bör du i första hand kolla upp om fastigheten är belastad med servitut redan innan du skriver på till exempel ett överlåtelseavtal. Det är också viktigt att veta vad som faktiskt gäller då ett nytt servitut har börjat gälla för att komma ifrån eventuella tvister med dina grannar. I den här artikeln har vi gett dig grundläggande information om officialservitut, men om du behöver vidare rådgivning avseende en tvist eller någonting annat som rör ett servitut rekommenderar vi dig att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har jurister som är specialiserade på fastighetsrätt och tvistlösning.

Läsvärt

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/ansok-om-inskrivning-av-avtalsservitut-och-nyttjanderatt/uppratta-servitutsavtal-eller-nyttjanderattsavtal/servitutsavtal/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist om officialservitut

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.