Skadestånd – byggfel av entreprenad

Det är inte omöjligt att den entreprenad som du är beställare av drabbas av en skada. Då blir frågan vem det är som ska bära ansvaret för den skadan. Den här artikeln kommer behandla det skadeståndsansvar som kan göras gällande vid skada på entreprenaden, vilket bland annat kan uppstå genom ett byggfel.

Ansvar för vårdslöshet

Vårdslöshet inom skadeståndsrätten brukar benämnas med den latinska termen culpa, och har hämtats från den romerska rätten.Huvudregeln inom skadeståndsrätten är att den som har förfarit vårdslöst, får bära ett skadeståndsansvar för den vårdslösheten om det leder till en skada. Ibland kan du läsa i juridiska skrifter att någon har förfarit culpöst, och det är alltså i stort sett samma sak som att säga att personen varit vårdslös. Men även om någon varit vårdslös så är det inte säkert att det leder till skadeståndsansvar. Det finns nämligen också ett krav på att det finns ett orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan. Regeln om culpa hör egentligen hemma för skadeståndsansvar utanför avtalsförhållanden, alltså för det som kallas för utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Men skadeståndsansvaret för culpa gäller numera ofta även för skada som orsakats inom ramen för ett avtalsförhållande.

Skadestånd – byggfel av entreprenad

Strikt ansvar

I vissa situationer och under vissa omständigheter kan någon bli skadeståndsansvarig trots att denne inte har varit vårdslös. Sådant ansvar kallar inom skadeståndsrätten för ett strikt ansvar. Både du som beställare och entreprenören som du har anlitat för entreprenaden, brukar exempelvis bära ett sådan strikt ansvar gentemot de grannar som drabbas av skador till följd av byggarbete.

Skillnaden på fel och skada enligt AB 04

För många entreprenader bygger avtalet mellan beställare och entreprenör på standardavtalet AB 04. AB 04 står för Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader. I AB 04 görs det en åtskillnad mellan begreppet fel och begreppet skada. Det anges i AB 04 att med fel ska förstås ”avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på ett kontraktsenligt sätt.” Om det skulle uppstå en skada på entreprenaden under den tid som entreprenadtiden löper, kan den skadan om den fortfarande inte är åtgärdad vid slutbesiktningen, både anses och behandlas som ett fel.

Om det föreligger ett fel på entreprenaden, kan det felet senare resultera i en skada. Exempelvis kan felaktigt konstruerad vattenledning, resultera i att vattenledningen börjar läcka. Det läckaget kan till slut leda till en fuktskada.

Anledningen till att det är av vikt att hålla isär begreppen fel och skada, är för att konsekvenserna kan bli olika. Ansvaret för en part som har orsakat ett fel, kan alltså skilja sig från ansvaret som läggs på en part som orsakat en skada.

Att tänka på:

Om du som beställare av en entreprenad vill hålla en entreprenör skadeståndsansvarig för en skada på entreprenaden, är det bra att kontakta en jurist som är erfaren inom både skadeståndsrätt och entreprenadrätt. Vasa Advokatbyrå AB har under två decennier arbetat med ärenden som rör både skadeståndsrätt och entreprenadrätt. Du är välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig med att inleda en tvist mot entreprenören. Därefter hjälper vi även dig med att driva tvisten från början till slut. Tveka inte att kontakta oss!

Läsvärt

Mål: T 5042-06 – Högsta domstolen

Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum | SvJT

Delad entreprenad – så här är ansvarsfördelningen – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skadestånd – Entreprenad – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skadestånd – sak, person och förmögenhet – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om skadestånd – byggfel av entreprenad

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.