Entreprenadjuridik AB 04 [del 2]

Del 2 av 2 artiklar, del 1 hittar du här

Vad händer om fel uppstår i en entreprenad som utförts enligt AB 04? Vem bär huvudansvaret? Detta är del 2 i en artikelserie om huvuddragen i AB 04. I denna artikel behandlar villkoren för när skador och fel uppstår och hur det ska hanteras.

AB 04 reglerar utförandeentreprenader. Det innebär att beställaren ansvarar för projekteringen medan entreprenören ansvar för att utföra arbetet i enlighet med de handlingar som beställaren lagt fram. Entreprenören ska utföra arbetet fackmannamässigt men tar som huvudregel inte ansvar för att handlingarna som beställaren lagt fram är riktiga.

Entreprenadjuridik AB 04 [del 2]

Om du är intresserad av att lära dig mer om arbetets omfattning och hur det ska utföras, så kan du läsa del 1 i denna artikelserie som du hittar här.

Frågor om ansvar vid skador och fel gällande entreprenadjuridik och AB 04

Kapitel 5 i AB 04 handlar om ansvar och avhjälpande. Kapitlet skiljer på begreppet ”skada” och begreppet ”fel”. En skada enligt AB 04 är inte med i listan över definitioner men handlar om att något skadats eller förstörts. Ett fel handlar om att något i entreprenaden skiljer sig från vad som har avtalats om, eller att det inte alls har utförts. Som entreprenör är du i huvudregel inte ansvarig för att funktionen inte fungerar om du följt anvisningar och utfört arbetet på fackmannamässigt sätt.

Skador

Skador som uppkommer på entreprenaden under entreprenadtiden svarar entreprenören som huvudregel för. I vissa fall, då beställaren själv orsakat skadan är inte entreprenören ansvarig. Entreprenören ska ha en försäkring mot skador.

Fel

När entreprenaden avslutats är entreprenören som huvudregel ansvarig för fel som uppstår under garantitiden. Ett fel enligt AB 04 är en avvikelse som innebär att entreprenaden eller del av entreprenaden inte utförts på ett kontraktsenligt sätt. Sådana fel ska också avhjälpas, om det är ett fel som beror på entreprenören. Här har entreprenören som huvudregel en bevisbörda för att visa att det inte föreligger fel. Om fel föreligger ska också avhjälpande ske. Avhjälpande är både en skyldighet och en rättighet. Som entreprenör har du därför rätt att avhjälpa felet.

Ersättning vid entreprenadjuridik och AB 04

AB 04 reglerar situationer då det kan bli aktuellt med ersättning. Det kan handla om att entreprenaden är försenad eller att det finns fel i i entreprenaden.

Entreprenadjuridik AB 04 [del 2]

Vite

Det är vanligt att avtala om förseningsvite. Vite utgår då enligt den summan som ni har bestämt för varje påbörjad vecka som arbetet är försenat enligt kontraktshandlingen eller om ni kommit överens om annan dag för färdigställande. Vitet brukar vanligen bestämmas som en procent av hela kontraktssumman eller som ett fast belopp för varje försenad vecka.

Ett vite kan jämkas. Det kan tillexempel handla om att beställaren börjat använda entreprenaden och då gynnats av entreprenaden ekonomiskt.

Skadestånd

För att begära skadestånd måste en skriftlig framställan inlämnas. Det finns olika tidsfrister för detta beroende på vad det rör sig om för skadestånd. Tidsfristerna för AB 04 finner du i avsnitt 5:20. Bland annat anges att skador som framträder under entreprenaden ska reklameras inom 3 månader från att skadan framträder.

Försäkring

I vissa fall aktualiseras en försäkring som medger försäkringsersättning. Entreprenören ska bland annat ha en allriskförsäkring enligt AB 04 som beställaren ska vara medförsäkrad på. Det ska också finnas en ansvarsförsäkring. Om det uppstår skador kan ni kontrollera med försäkringsbolaget om den aktualiseras för er skada.

Av oss på Vasa Advokatbyrå kan du få hjälp med att upprätta ett avtal, vi kan också hjälpa dig som har hamnat i en entreprenadtvist.

Vasa assisterar i frågor om entreprenadjuridik

Om det skulle uppstå oklarheter i hur AB 04 ska tolkas eller om ni behöver juridisk vägledning i frågor om entreprenadrätt är ni välkomna att kontakta oss. Vi har en lång erfarenhet av arbete inom fastighets -och entreprenadjuridik.

Entreprenadjuridik AB 04 [del 2]

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva ett uppdragsavtal som är anpassat efter era önskemål. 

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Läsvärt

https://www.byggindustrin.se/byggprojekt/byggregler/nu-skapas-nasta-generation-ab-04/

https://www.vvsforum.se/nyheter/2018/februari/vad-har-jag-for–ansvar-for-fel-efter-avslutad-entreprenad/

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om entreprenadjuridik ab 04 [del 2]

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.