Entreprenad – att få bygglov

Om du ska låta utföra en entreprenad krävs bygglov. I denna artikel går vi igenom bygglovsprocessen och vad du kan tänka på. Vi förklarar också hur du överklagar ett beslut om nekat bygglov.

, Entreprenad – att få bygglov

Ett bygglov är precis som det låter, ett tillstånd att få bygga något. Bygglov krävs om du ska utföra en entreprenad. I 9kap. 2 § plan -och bygglagen anges att bygglov krävs för ”nybyggnad, tillbyggnad samt om en byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål än det som byggnaden senast använts för (…)”. Skyldigheten att ha bygglov är relativt långtgående. Till exempel kan en husägare eller en förening som vill måla om fasaden på fastigheten behöva bygglov Det kan också krävas bygglov för vissa altaner och för plank. Det är därför en god idé att alltid kolla med byggnadsnämnden i närmsta kommun om åtgärden som ni önskar vidta kräver bygglov.

Just entreprenader kräver dock alltid bygglov. Om du är osäker på om bygglov kommer kunna beviljas kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då gör kommunen en första bedömning om bygglov kan tillåtas för viss plats eller inte. Förhandsbeskedet är inte det samma som ett bygglov, men det är en prövning om den tilltänkta platsen över huvud taget är lämplig. Ger kommunen ett positivt besked får de inte pröva samma frågor igen när bygglov ska prövas, förhandsbeskedet är bindande för kommunen under två års tid.

En bygglovsansökan ska skickas in till kommunens byggnadsnämnd. När bygglovsnämnden prövar om bygglov ska beviljas tittar det på hur bygget stämmer överens med områdets detaljplan. Om det inte finns en detaljplan kan bedömningen göras utifrån områdesbestämmelserna. De kollar också på om det tilltänkta bygget passar väl in i stadsmiljön eller landskapsbilden. De kan vidare ta hänsyn till kulturella eller historiska värden m.m. Det tilltänkta byggnadsverket måste också uppfylla de tekniska kraven som ställs på byggnader. Regler om detta finns bland annat i 8 kap. plan – och bygglagen.

Ansökan om bygglov görs genom att du skriver ut en blankett från kommunens hemsida. Till ansökan ska du bifoga ritningar, situationsplan, planritning, sektionsriktning samt ritningar över hur det ser ut just nu på platsen. Ytterligare krav kan ställas. Det är därför viktigt att du hör med kommunen för att se vilka krav som ställs i just ditt fall.

Vasa Advokatbyrå

Om du skulle behöva hjälp att ansöka eller överklaga bygglov eller om du har andra frågor som angår entreprenadrätt är du välkommen att kontakta oss. Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av entreprenad och fastighetsjuridik.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva bygglovsansökan.
 • Få hjälp att överklaga beslut från byggnadsnämnden.
 • Få en bedömning om den situation som uppstått kan ge rätt till skadestånd.
 • Få hjälp att skriva ett uppdragsavtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter.
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla med byggbolaget.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Det här samtalet kostnadsfritt