Välj rätt fastighetsjurist i Stockholm

Vi på Vasa Advokatbyrå AB har ett brett kompetensområde som fastighetsjurist i Stockholm. De flesta ärenden som rör fastighet, kan du få hjälp med hos oss. I den här artikeln ska vi gå igenom några exempel på fastighetsrättsliga ärenden som du kan få hjälp med hos oss på Vasa Advokatbyrå AB.

Tvist om servitut

Ett servitut är väldigt förenklat en rättighet för en fastighet att kunna använda ett tillbehör av en annan fastighet. Exempelvis kan det vara så att en fastighet har en brunn som möjliggör tillgång till dricksvatten. Sen finns det en grannfastighet som inte har någon brunn, men ändå önskar dricksvatten. Då kan fastighetsägarna ingå ett avtal om att brunnen ska vara ett servitut, och då blir brunnen ett avtalsservitut. Fastigheten som brunnen finns på kallas för tjänande fastigheten och fastigheten som önskar ingå avtal om att få använda brunnen, kallas för den härskande fastigheten. Rättigheten att använda den brunnen faller på fastigheten, inte fastighetsägaren. Så vid försäljning kommer avtalsservitutet i form av brunnen att tillhöra den nya ägaren av den härskande fastigheten.

fastighetsjurist i Stockholm
Vasa Advokatbyrå AB kan hjälpa dig exempelvis om du önskar att servitutet ska ändras eller upphävs. Vi kan också hjälpa dig om den som är fastighetsägare av den tjänande fastigheten, vägrar dig som fastighetsägare av den härskande fastigheten rätt att få använda servitutet.

Dolda fel

Om du har sålt en fastighet till någon som sedan vill hålla dig ansvarig för fel, kan Vasa Advokatbyrå AB hjälpa dig med det. Vanligaste felen som en köpare gör gällande vid köp av fastighet, är så kallade dolda fel. Eftersom den som köper en fastighet har en långtgående skyldighet att undersöka fastigheten innan köp, kan som huvudregel endast fel som inte borde upptäckts vid en sådan undersökning räknas som dolda fel. Inom ramen för den undersökningsplikten gäller även utrymmen som inte är helt enkla för köparen att komma åt. Dolda fel behöver också i regel vara fel som en köpare inte rimligen kunnat räkna med. Har du berättat för köparen att ditt tak exempelvis inte bytts ut på väldigt länge, är det svårare för en köpare att kunna räkna med att taket är utan brister.

Vad som är dolda fel behöver utredas i varje enskilt fall. Ett fel kan anses som dolt på en fastighet, medan ett i stort sett identiskt fel på en annan fastighet, inte anses vara ett dolt fel. Med tanke på den långtgående undersökningsplikten som köparen har, finns det en möjlighet att du inte alls behöver ansvara för de fel som köparen menar är dolda fel. För att ta reda på om du som säljare eller köparen ska ansvara för felet, behöver det göras en rättsutredning. Det kan vi på Vasa Advokatbyrå AB hjälpa dig med. Inleder köparen en tvist mot dig, kan vi även hjälpa dig med att driva den.

Att tänka på:

Fastighetsrätt är ett brett rättsområde inom juridiken och det finns tyvärr inte möjlighet att täcka alla typer av ärenden som faller in under det rättsområdet. Har du hamnat i en tvist och tvisten har att göra med en fastighet, finns det en stor chans att det faller in under fastighetsrätt. Kontakta gärna oss på Vasa Advokatbyrå AB, så hoppas vi att vi kan hjälpa dig med din tvist.

Läsvärt om fastighetsjurist i Stockholm

Den nya fastighetsrätten | SvJT

Fastighetsrätt | Dagens Juridik

Servitut för brygga eller annat fastighetstillbehör – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Juristbyrå – hur det skiljer sig från en advokatbyrå – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Köpebrev & köpekontrakt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.