För många kanske juristbyrå uppfattas synonymt med advokatbyrå, men det finns stora skillnader dem emellan. Det ställs större krav på en advokatbyrå och den behöver följa regler som en juristbyrå inte behöver göra. Skillnaderna mellan juristbyrå och advokatbyrå kommer att redogöras för i den här artikeln.

juristbyra hur det skiljer sig fran en advokatbyra

Hur man blir jurist respektive advokat

I regel har en jurist tagit en juristexamen från universitet. Men jurist är ingen skyddad titel, vilket innebär att vem som helst egentligen får kalla sig jurist utan att riskera några konsekvenser. Advokat däremot är en skyddad titel. Om man kallar sig för advokat och man inte är det kan man enligt 8 kapitlet rättegångsbalken bli skyldig att betala böter.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

En advokat ska först ta en examen från en nästan fem år lång juristutbildning. Sedan ska advokaten antingen arbeta tre år på en advokatbyrå eller på sin egen juristbyrå. Därefter ska man i dagsläget gå en utbildning för att sedan avklara ett muntligt prov, vilket leder till en advokatexamen. När nämnda krav slutligen är uppfyllda har man möjlighet att söka in till något som heter Advokatsamfundet. Det är advokatsamfundets styrelse som fattar beslut om man ska bli antagen till Advokatsamfundet eller inte. För att bli antagen krävs också att du har ordnad ekonomi och är redig i övrigt. Jurist som är ställd under god man eller förvaltare kommer heller inte bli antagen till samfundet.

Måste en juristbyrå följa etiska regler?

När man väl är advokat finns det vissa regler som Advokatsamfundet har ställt upp som man måste följa. Om dessa etiska regler inte följs kan man bli utesluten ur advokatsamfundet, och man får då inte längre kalla sig advokat. Med tanke på tiden det tar och svårigheten att bli antagen till advokatsamfundet, försöker de flesta invalda jurister att vara noggranna med att följa Advokatsamfundets etiska regler. Man kan som klient alltså i regel lita på att en advokat förhåller sig till de etiska reglerna, medan en jurist i regel kan bortse från reglerna utan konsekvenser.

Exempel på Advokatsamfundets etiska regler

En advokat är tvungen att vara lojal mot sin klient samtidigt som en advokat inte får främja orätt. Med förbudet att främja orätt menas att advokat inte får hjälpa klienten begå brottslig handling eller ge rådgivning hur en klient ska kunna komma undan med brottslig gärning. Inte heller får advokat hjälpa klient att skriva handlingar som kan komma att användas för brottsliga syften.

Andra exempel på etiska regler är att en advokat måste utföra sitt uppdrag på ett sätt som inte leder till att klienten drabbas av onödiga kostnader. Och till skillnad från jurister finns det i 8 kapitlet rättegångsbalken lagreglerat att advokater ska ha tystnadsplikt gällande deras klienter.

Advokatbyrå

På en advokatbyrå finns det minst en ägare som är advokat. På en advokatbyrå kan det också arbeta jurister. Men även om de juristerna inte är medlemmar i advokatsamfundet måste de följa advokatsamfundets regler eftersom de handlar i advokatbyråns namn. Så även om en jurist hanterar ditt ärende är det i stort sätt lika tryggt som att en advokat hanterar ditt ärende, under förutsättning att juristen arbetar på en advokatbyrå.

juristbyra hur det skiljer sig fran en advokatbyra2

Att tänka på

En juristbyrå är i regel minst lika seriös som en advokatbyrå. Men om man vill vara säker på att vissa etiska regler följs kan det kännas tryggare att vända sig till en advokatbyrå. Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från fastighetsrätt, avtalsrätt till att driva tvister. Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Se till att du anlitar ett juridiskt ombud som åtminstone har tagit en juristexamen.

* För ökad trygghet, anlita en advokatbyrå.

Tvistelösning

* Få hjälp att driva din tvist med hjälp av juridiskt ombud som följer Advokatsamfundets etiska regler.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt