Fastighetsjurist – fastighet och fast egendom

Du har säkert hört begreppen fastighet och fast egendom, men du kanske inte har helt klart för dig vad de begreppen innebär. Även om du tror att du har koll på de begreppen har de flesta inte helt klart för sig vad de innebär. Efter att ha läst den här artikeln kommer du ha betydligt bättre koll på begreppen.

Fast egendom

I 1 kapitlet 1 § jordabalken anges att fast egendom är jord. Det innebär att fasta egendomen är marken som huset och de andra fastighetstillbehören står på. Man kan säga att allt annat än jord är lös egendom. Om du äger ett hus äger du i regel marken som huset står på, varför du anses äga fast egendom. För att jordabalken ska bli tillämplig krävs i regel att det rör fast egendom. Därför är det så att om du har ett hus med tillhörande mark blir jordabalken tillämpligt på det köpet, medan om du bor i en bostadsrätt blir i stället bostadsrättslagen tillämplig. Det beror på att en bostadsrätt anses som lös egendom.

Även om det framgår av lagtexten att fast egendom är jord, så är jord inte ett snävt begrepp. Utöver att jord innefattar mark, kan jord även utgöra områden av mark som består av vatten, vilket exempelvis kan vara sjöar. Det som befinner under marken brukar även det omfattas av begreppet jord. Även ett visst utrymme av luften ovanför marken kan innefattas i begreppet.

Fastighet

Typiskt sett är en fastighet ett avgränsat område på jord. En fastighet bildas i normala fall genom att fastighetsbildningsmyndigheten tar ett beslut utifrån vad som regleras i fastighetsbildningslagen. I 1 kapitlet 1 § jordabalken anges vidare att fast egendom är indelad i fastigheter och att fastigheter avgränsas horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Med det menas att det kan finnas såväl ett tak som en botten för fastighet, när det kommer till dess avgränsning. Fastigheter vilka endast har en horisontell avgränsning, brukar benämnas som traditionella fastigheter.

Tredimensionell fastighet

Som nämnt finns även vissa fastigheter som avgränsas både horisontellt och vertikalt. Exempel på sådan typ av fastighet är en tredimensionell fastighet. En sådan fastighet kan du finna bland annat i en källare av en byggnad som är tillhörande en traditionell fastighet. Det är en fastighet som man kan säga har en volym som är sluten. Tredimensionell fastighet är en sådan fastighet som har ett tak och botten. Det behöver inte nödvändigtvis vara en bostad, utan kan exempelvis vara ett underjordiskt parkeringsgarage som är beläget under en traditionell fastighet. Reglering om tredimensionella fastigheter finner du i 1 kapitlet 1a § jordabalken.

Att tänka på:

En fastighetsjurist kan hjälpa dig med många olika typer av juridiska ärenden som rör fastighet och fast egendom. Fastighetsrätten är ett stort område och ofta även komplext. Därför är det bäst att du anlitar en jurist som har erfarenhet av fastighetsjuridik, om du skulle hamna i en tvist som rör fastighet. Vasa Advokatbyrå AB har arbetat med fastighetsrätt i två decennier. Kontakta gärna oss för att få hjälp av våra erfarna fastighetsjurister.

Läsvärt

Tomträttshavare har rätt till ersättning enligt 4 kap. expropriationslagen när tomträttsfastigheten minskats till följd av fastighetsreglering – Högsta domstolen

Bolag får inte köpa skogen | SVT Nyheter

Välj rätt fastighetsjurist i Stockholm – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Väg och andra fastighetstillbehör som kan bli servitut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Vad gör en jurist inom allmän fastighetsrätt? – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.