Vad en jurist kan bistå företagare med inom köprätt

För dig som har ett företag och som köper produkter av andra företag, kan ha nytta av att veta vad som händer om säljare bryter mot ert avtal, genom vad som kallas för avtalsbrott. I den här artikeln ska vi gå igenom några av konsekvenserna som ditt företag kan rikta mot en säljare som begår ett avtalsbrott, med fokus på regleringen i köplagen.

Vad en jurist kan bistå företagare med inom köprätt

Tillämplig lag

När avtalsparterna antingen är två företag eller två privatpersoner blir köplagen ofta tillämplig. Däremot gäller i stället konsumentköplagen om parterna är en företagare och en privatperson. Vidare gäller köplagen som det låter på köp, oftast är den alltså inte tillämplig om avtalet gäller en tjänst.

Vid vissa köp kan andra lagar bli aktuella. Exempelvis vid köp av en fastighet, finner du bestämmelser om köp i 4 kapitlet jordabalken. Exempelvis framgår i 4 kapitlet 1 § jordabalken att köpet av fastigheten ska anses vara ogiltigt om avtalet inte ingåtts skriftligen. Skriftlighetskravet är ett undantag från vad som normalt sätt gäller inom svensk avtalsrätt. Oftast kan avtal även ingås muntligen eller på andra sätt.

Hävning av köp

För att ditt företag ska kunna häva köpet är det ofta ett krav att avtalsbrottet som din avtalspart gjort sig skyldig till, bedöms vara väsentligt. Skulle säljaren vara försenad med produkten du beställt, kan hävningen under vissa förutsättningar ske enligt 25 § köplagen. För att hävning ska kunna bli aktuell i det läget, krävs som nämnt att förseningen anses vara ett väsentligt avtalsbrott. Bedömningen av om avtalsbrottet kan anses som väsentligt eller ej, avgörs bland annat efter det syfte ditt företag haft med att köpa den försenade produkten. Om du ändå hade tänkt använda produkten senare, kanske avtalsbrottet inte anses som lika väsentligt, som om du exempelvis ska använda produkten som en del av en annan produkt som du ska sälja vidare, och genom att du inte får beställda produkten i tid inte heller kan leverera din produkt i tid till din kund. Vad som är väsentligt måste oavsett utredas i varje enskilt fall.

Dessutom brukar det för en rätt att häva ett köp för en köpare, krävas att den som sålt varan borde ha insett omständigheterna på vilka du som köpare vill grunda din hävning på. Formellt sätt ska den bedömningen ske rent objektivt, men i praktiken blir det ändå att omständigheterna i det enskilda fallet ändå undersöks.

Skadestånd

Enligt köplagen kan skadestånd göras gällande enligt 27 och 40 §§ köplagen. Du som köpare kan då ha lidit skada för att det varit fel på varan eller för att den inte levereras i tid. Skadestånd på grund av felaktig vara regleras i 40 § köplagen. Även om du som köpare lidit skada till följd av den felaktiga varan är det inte säkert att du har rätt till skadestånd. Säljare blir normalt sätt inte skadeståndsskyldig, om produkten är felaktig på grund av någon omständighet som legat utanför säljarens kontroll och säljaren rimligen inte har kunnat förutse omständigheten, och därtill att hindret inte skäligen kunnat vare sig undvikas eller förhindras.

Det är oftast bara så kallade direkta skador som du som köpare har möjlighet att få ersatta av säljaren genom skadestånd. Direkt skada innebär en skada som är i form av omkostnader för dig som köpare, vilka du inte hade behövt bära om produkten hade varit felfri. Omkostnaderna behöver i regel alltså vara en direkt följd av den felaktiga varan, för att klassas som en direkt skada. Det här innebär alltså att om en skada betraktas som en indirekt skada, är huvudregeln att den skadan inte är möjlig att utkräva skadestånd för.

Skadeståndsansvar för försenad produkt regleras i 27 § köplagen. Regleringen av skadestånd för försenad vara, är ungefär densamma som för felaktig vara. En viktig skillnad är att det kan finnas en möjlighet att få skadestånd för en indirekt skada, men för det krävs det oftast att förseningen beror på säljarens försumlighet.

Att tänka på:

Är det så att du att det företag som sålt en produkt till ditt företag möjligen kan ha begått ett avtalsbrott, kan du ofta välja att inleda en tvist mot det företaget. Att driva en tvist på egen hand är inte något att rekommendera. I stället bör du anlita en jurist som hjälper dig med att driva din tvist om säljarens avtalsbrott. Vasa Advokatbyrå AB har hjälpt många företagare att driva liknande tvister. Kontakta gärna oss om du och ditt företag önskar att få assistans med att driva den uppkomna tvisten.

Läsvärt

Avtalsbrott och skadestånd — skuldprincipen i svensk avtalsrätt | SvJT

Fusk i vaccinationskön kan vara avtalsbrott (aftonbladet.se)

Avtalsbrott garanti – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Avtalsbrott garanti – del 2 – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skadestånd vid avtalsbrott – husköp – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad en jurist kan bistå företagare med inom köprätt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.