Vi förklarar vad avtalsbrott är!

När du hör avtalsbrott, kanske du felaktigt tror att det rör sig om ett sådant brott som anses som en kriminell handling. Men ett avtalsbrott är inte som misshandel eller rån. Avtalsbrott handlar mer om att någon avtalspart, har agerat på ett annat sätt än denne har lovat att göra i och med ett avtal. Om det rör ett köp mellan två företagare, eller mellan två privatpersoner, blir köplagen oftast tillämplig på det köpet. Rör köpet i stället ett köp mellan en företagare och en konsument, blir i stället ofta konsumentköplagen tillämplig. I den här artikeln ska vi redogöra för avtalsbrott enligt köplagens bestämmelser. Exempel på avtalsbrott enligt köplagen är 22 § köplagen som reglerar säljarens försening med varan och 30 § köplagen som reglerar fel i vara. Vi kommer i den här artikeln redogöra för avtalsbrottet fel i vara.

Allmänt om fel i vara

Som nämnt anses det som ett avtalsbrott om det är fel på en vara som du har beställt av en säljare. Reglering om fel i vara, finner du bland annat i 17–20 §§ köplagen. I dessa bestämmelser framgår att du som köpare kan ha rätt att hålla säljaren ansvarig för fel i vara, vilket du kan göra genom att göra gällande en så kallad påföljd för avtalsbrottet. Man kan förenklat säga att en påföljd är någon form av konsekvens för säljaren, som följer av ett avtalsbrott från dennes sida.

Vi förklarar vad avtalsbrott är!

Reklamation

För att du som köpare ska kunna hålla säljaren ansvarig för felet i varan, krävs som huvudregel att du har reklamerat felet genom en så kallad neutral reklamation. Vad som avses med neutral, är att du inte behöver ange vilken påföljd som du vill göra gällande. Med reklamation menas att du helt enkelt gör gällande till säljaren att du anser att varan är felaktig på något sätt. I 32 § köplagen anges att du behöver göra den neutrala reklamationen inom en rimlig tid från det att du har upptäckt felet. Som senast kan du enligt huvudregeln i 32 § andra stycket köplagen, göra gällande felet senast två år efter att du har köpt varan. Men från den huvudregeln kan det finnas undantag, om exempelvis säljaren gett dig en garantitid som sträcker sig längre än två år.

Påföljder vid reklamation

Det finns några olika påföljder som du kan ha rätt att göra gällande när säljaren har levererat en felaktig vara till dig. De påföljderna som du kanske har lättast att få igenom och som det är rekommenderat att du börjar med att göra gällande, är avhjälpande och omleverans. Två andra påföljder är hävning och prisavdrag, men de blir oftast aktuella för det fall att säljaren inte avhjälper eller omlevererar varan. Med hävning menas att de prestationer som du och säljaren har lovat att genomföra enligt avtalet, slutar att gälla. Alltså att du inte längre behöver betala för varan och säljaren inte längre behöver leverera varan. Har någon av er redan genomfört en prestation, ska den oftast gå åter. Har du exempelvis betalat för varan, ska säljaren i normala fall betala tillbaka pengarna till dig.

Att tänka på vid avtalsbrott:

Har säljaren levererat en vara till dig som du anser är felaktig eller är det så att säljaren är försenad med leveransen av din beställda vara, kan det vara ett sådant avtalsbrott som du har rätt att göra gällande någon påföljd för. Lämpligast anlitar du en jurist som inom ramen för en tvist driver din talan mot säljaren. Vasa Advokatbyrå AB hjälper gärna dig med din tvist. Tveka inte att kontakta oss!

Läsvärt om avtalsbrott

Avtalsbrott och skadestånd — skuldprincipen i svensk avtalsrätt | SvJT

Jurister: Förseningen av Karlatornet ett avtalsbrott | SVT Nyheter

Avtalsrätt – bindande avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

3 exempel på avtalsbrott i bostadsrätt – däribland dolt fel – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Konkludent handlande – Ett annat sätt att ingå avtal på – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.