Styrd totalentreprenad

En totalentreprenad är en entreprenadform där entreprenören får i uppgift att sköta entreprenadens projektering och utförande. Entreprenören får genom avtalet ett ansvar för att arbetet lever upp till en avtalad funktion.

Styrd totalentreprenad

Funktionsansvaret innebär ett ansvar för att arbetet får ett visst resultat. I en klassisk totalentreprenad där entreprenören sköter projekteringen väljer entreprenören olika tekniska lösningar för att uppnå det avtalade resultatet, funktionen. En styrd totalentreprenad är i stort en totalentreprenad, men avtalet anger vissa krav på tekniska lösningar.

Det kan uppstå flera tolkningsproblem gällande funktionsansvaret vid en styrd totalentreprenad. Ett exempel är om entreprenören tagit på sig funktionsansvar för entreprenaden men beställaren lägger fram en teknisk lösning som brister i projekteringen. Ska beställaren ha funktionsansvaret för den lösningen som beställaren lagt fram eller ska entreprenören ha funktionsansvar eftersom entreprenören i övrigt har funktionsansvar och sköter projekteringen?

Som alltid vid entreprenader beror svaret på frågan av de övriga omständigheterna som finns i det enskilda fallet. I standardkontraktet ABT 06 anges att den part som tillhandahåller en uppgift svarar för dess riktighet. Vidare anges, i ABT 06 kap 1 § 8 att om beställare har föreskrivit eller annars fordrar viss teknisk lösning, skall utförandet enligt lösningen anses uppfylla kontraktsenliga fordringar. Det innebär att det är beställaren som har funktionsansvaret för de tekniska lösningar som beställaren lägger fram. Dock anges även att entreprenören ansvarar för att entreprenaden i övrigt uppfyller kontraktsenliga fordringar såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder något annat. Det sistnämnda kan bli problematiskt. Det kan nämligen bli svårt att avgöra i vilken mån entreprenören måste anpassa sitt övriga arbete för att passa de tekniska lösningarna som beställaren kräver och fortfarande uppfylla sitt funktionskrav.

Vilka lagar finns?

Entreprenader för konsumenter är reglerade i konsumenttjänstlagen. I lagen finns vissa skyddsregler för konsumenter. Om det istället rör sig om att två juridiska personer (exempelvis ett aktiebolag/förening och entreprenör) ska utföra en entreprenad finns det ingen lag som reglerar förhållandet. Avtalet har således en avgörande betydelse mellan kommersiella parter.

Om det uppstår en tvist

Om det uppstår en tvist mellan två juridiska personer kan frågan avgöras i domstol eller skiljedom. Hur frågan ska prövas beror vanligen på vilket belopp det rör sig om.

Uppstår det en tvist mellan en entreprenör och en konsument kan frågan prövas av allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det finns dock vissa begränsningar. Exempelvis har ARN en ett-årsregel där de endast testar ärenden som har anmälts till ARN inom 1 år från att konsumenten klagat på företaget. Dessutom tar ARN inte emot skriftlig bevisning. ARN kan inte avgöra frågan utan endast ge ut rekommendationer. De flesta företagen följer dock rekommendationerna. Vill man få frågan slutligt prövad måste man gå till domstol.

Vasa Advokatbyrå hjälper i entreprenadtvister

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Om du/ni skulle hamna i en tvist kan vi hjälpa med att medla och om det skulle behövas företräda dig/er i skiljedom eller domstol.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan dig och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om styrd totalentreprenad

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.