Är du entreprenör och planerar att anlita en underentreprenör för vissa delar av en entreprenad? Det kan vara minst lika viktigt att ha ett avtal med en underentreprenör som det är att ha ett avtal med beställaren. I denna artikel går vi igenom några saker att tänka på gällande avtal med underentreprenör.

Avtal med underentreprenör

I entreprenader är det vanligt att en generalentreprenör anlitar underentreprenörer. En underentreprenör är en uppdragstagare som får i uppdrag att göra en del av entreprenaden. Det kan till exempel handla om VVS eller elinstallationer som ges särskilt i uppdrag till en annan entreprenör.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Förhållandet mellan en generalentreprenör och en underentreprenör regleras inte i någon lagstiftning. Den närmsta lagstiftning som finns att tillgå är konsumenttjänstlagen. Men att göra analogier från konsumenttjänstlagen är inte en självklarhet eftersom den är anpassad till konsumenters fördel då konsumenter anses vara en svagare avtalspart. I kommersiella tjänster anses avtalsparterna vara likvärdiga. Alternativt finns även köplagen. Men den är anpassad för köp och inte tjänster och den kan därför vara mindre lämpad att göra analogier från.

För att det inte ska uppstå oklarheter om ansvarsfördelning eller annan problematik är det viktigt att ha ett avtal. Det är vanligt att utgå från olika standardkontrakt. För totalentreprenader finns standardkontraktet ABT 06 och för utförandeentreprenader finns standardkontraktet AB 04. Utgångspunkten i ABT 06 och AB 04 är dock att avtalet sluts i det första ledet. För att reglera förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör finns särskilda standardavtal som kan användas som tilläggsavtal.

AB-U 07 är anpassat för att avtalet AB 04 används för den övriga entreprenaden. ABT-U 07 är anpassat för ABT 06 och används för den övriga entreprenaden. De knyter således an till avtalen som används i övrigt. AB-U 04 reglerar dock endast vissa frågor. AB 04 gäller därför i frågor som inte är upptagna till avtalet.

Förutom att ange vilka parter som avtalet gäller bör avtalet reglera vem som har samordningsansvar och arbetsmiljöansvar. Avtalet bör också reglera vilken tidsram underentreprenören har att förhålla sig till och vad som händer om han inte håller tider, t.ex. förseningsvite. Det kan vara bra att ha viss marginal i förhållande till den tidsram generalentreprenören har till beställaren. Det kan vara bra att specificera vilken omfattning arbetet ska ha. Gärna både en generell beskrivning och en beskrivning (ofta som bifogad fil) som mer ingående och i mätbara termer anger arbetets omfattning.

Vasa Advokatbyrå hjälper dig med avtal för underentreprenör

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Vi kan bistå med att skriva ett välanpassat avtal för just era ändamål.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan er och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt