Vattenskada. Åtgärder efter ett köp

Att upptäcka en vattenskada efter ett köp är aldrig kul eftersom dess förekomst ofta innebär höga kostnader, lång reperationstid, obehag, ohygieniska levnadsförhållanden m.m. De är däremot tyvärr även ett faktum när de väl hittats.

Förebyggande åtgärder

Det absolut första tipset du som köpare kan tänka på för att undvika vattenskador är att vara noggrann vid undersökningen. Enligt jordabalkens regler har du som köpare en undersökningsplikt vilket t.o.m. är ett rekvisit för att du ska kunna göra gällande ett fel. Det innebär alltså att fel som varit möjliga att upptäcka vid en besiktning (dvs ej dolda fel) som huvudregel är köparens ansvar.

Undersökningsplikten sträcker sig väldigt långt och går inte att ”skjuta över” på någon annan vilket många köpare ofta finner förvånansvärt.

Exakt hur långt undersökningsplikten sträcker sig är svårt att säga då det beror mycket på de konkreta omständigheterna. Faktorer som spelar in i bedömningen hur långt undersökningsplikten sträcker sig är bl.a. husets/fastighetens ålder, företagna renoveringsarbeten, typ av byggnad, allmänt underhåll och ibland vädret. Ett exempel på hur långt undersökningsplikten sträcker sig är ett äldre rättsfall gällande en villa. Då villan var cirka 100 år gammalt och följde byggnormen efter den tid huset uppfördes ansågs undersökningsplikten omfatta att krypa in i krypgrunden. Alltså under huset för att inspektera bjälklagen. Är det dock ett nyare hus så minskar undersökningsplikten. Oavsett husets ålder eller skick bör du således vara uppmärksam. Du ska dock som köpare inte behöva bryta upp delar av byggnaden för att utföra undersökningen. Har en besiktningsman eller dylikt utfört en undersökning brukar denna ofta vara mycket mer noggrann än den som en vanlig fackman utför. Tänk dock alltid på att fackmannens undersökning och undersökningsprotokoll inte kan ersätta köparens undersökningsplikt.

Leta efter tidiga täcken

En vattenskada kan uppkomma av flera olika skäl då det kan röra sig om allt från spruckna ledningar vilket i så fall kan vålla en vattenskada inom någon timme. Det kan även röra sig om att det börjat samlas fukt i innerväggarna i vilket en vattenskada först blir synlig efter, i vissa fall flera år senare. Oavsett om vattenskadan blir synlig redan efter en timme eller efter flera år bör du som köpare hålla ögonen, öronen och näsan öppna för tidiga täcken på vattenskada. Här kommer några inte ovanliga skadetyper;

 1. Pärlande ljud i väggen. Att höra ett pärlande ljud i väggen är det nog flera som känner igen och t.o.m. finner ganska lugnande. Det blir lite som ens egna ”vattenfall”. Ljudet är även vanligt förekommande i vissa äldre, större, byggnader som industrilokaler, skolor etc. Det är även inte helt ovanliga i lägenhetsbyggnader. I många fall är det även lugnt då ljudet uppkommer naturligt när rören pumpar vatten. Det kan även i vissa fall ge skäl till oro. Samma ljud kan även uppkomma om något rör läcker. Det pärlande ljudet man hör kan alltså vara vatten som rinner längst med rördragningen och innerväggen. Om du är tveksam till detta ljud bör du kontakta bostadsrättsföreningen, VVS-firma eller en besiktningsfirma och fråga om du bör vara orolig.
 2. Konstig lukt. I vissa fall kan köparen redan vid första undersökningstillfället upptäcka en konstig lukt i form av ”svampliknande” eller ”gammal” doft vilket då kan vara täcken på mögel eller röta. Mögel och röta är två typer av skador som är vanliga resultat av fukt och vattenskador, och köparens värsta mardröm. Känner du någon sådan doft förtjänar denna att utredas närmare.
 3. Fläckar. Ibland kan en köpare under sin undersökning upptäcka små, mörka fläckar på golv, väggar och tak. De är inte helt ovanliga i framför allt lite äldre byggnader. En liten mörk fläck kan betyda flera olika saker som att färgen börjat bli gammal, smuts etc. Det kan även vara en väldigt liten fuktskada. Om det är en väldigt liten fuktfläck kan köparen ha många skäl att vara orolig då den synliga fläcken oftast endast är toppen av isberget. Under eller inuti det material som bär fuktfläcken kan fuktskadan vara mycket mer omfattande. Det bästa sättet att se om det är en fuktfläck eller något annat är att låta en besiktningsman utföra en undersökning eftersom denna har tillgång till bra utrustning. I vart fall kan man som köpare känna på fläcken om den är våt eller torr. Det sistnämnda alternativet rekommenderas dock inte då den är väldigt oprecis.

Vattenskada – vad göra?

Så vad händer om man som köpare redan varit noggrann i undersökningen men ändock upptäckt en vattenskada eller en fuktskada? Ta det lugnt och följ dessa steg.

 1. Reklamera. Reklamera så fort du fort du upptäckt vattenskadan eller fuktskadan oavsett var du vet om denna. Att reklamera förutsätter inte något konkret krav, specifikation av skadan eller dylikt i vilket denna kan ske mer eller mindre omedelbart. Självklart bör du specificera skadan och kravet så mycket som möjligt. Det du inte kan specificera, oavsett om det är skadans typ och omfattning eller kostnaden/kravet, ber du att få återkomma med. När du senare vet mer om skadan och dess kostnader bör du informera säljaren om detta snarast (se steg 4).
 2. Informera. I vissa fall om man bor i en bostadsrättsförening, kollektiv eller dylikt bör du informera dessa. I vissa fall kan det t.o.m. hända att det är bostadsrättsföreningen som egentligen ska bära ansvaret. Detta gäller t.ex. om vatten eller fuktskadan vållats av en brist i själva byggnaden (t.ex. spricka i fasaden).
 3. Begränsa skadan. Om det är möjligt bör du som köpare begränsa skadan så mycket som möjligt. Detta innebär t.ex., om det är vattenrören som läcker, att inte använda den utrustning som är kopplad till just de rören, att försöka torka vattenskadan med handdukar eller dylikt etc. Ofta är det omöjligt eller i vart fall väldigt svårt att begränsa en vattenskada. Du bör i vart fall försöka. Tänk dock på att inte utföra några egna arbeten själv som att byta ut rör, bryta upp väggar, byta bjälklag eller dylikt. Ha som huvudregel att det du inte kan åtgärda med hink och handduk får proffsen sköta.
 4. Utred. När du som köpare har reklamerat vatten eller fuktskadan till säljaren, informerat ev. bostadsrättsförening eller kollektiv samt i vissa fall begränsat det värsta av skadan bör du kolla närmare på skadan. För det första bör du koppla in en fackman som kan utreda vad skadan är och hur den uppkom. En sådan undersökning kan ta lite tid och ha en viss kostnad vilket du som köpare står för preliminärt. Kostnaden för detta ingår sedan i ditt krav gentemot säljaren. För det andra bör du beräkna vad skadan kommer kosta att åtgärda. Detta kan ske på ett väldigt enkelt sätt som att du helt enkelt hämtar in en eller flera offerter. I många fall kan du som köpare även kombinera undersökningen av skadan med offerten genom att anlita en och samma firma för båda delarna.

Ombud?

Trots att du som köpare kan ha rätt till ersättning för skadan är det inte alltid säker att säljaren anser samma sak. Det kan således krävas en lång och komplex juridisk argumentation för att övertala säljaren att ta sitt ansvar. Det kan även gå så långt att man inte har något annat val än att begära en rättslig prövning av saken.

Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång och gedigen erfarenhet av skador i hus, villa, lägenhet och mycket mer där vi representerat både köpare och säljare. Vasa Advokatbyrå har även en djup förståelse av den komplexa juridik som regler området. Vi arbetar ständigt för att föra vår klients talan och har därav just dig som klient i enda intresse. Vi arbetar ständigt för att ge just dig den bästa möjliga lösningen.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.